બજેટ હાઇલાઇટ

 

IMG-20150228-WA0007

IMG-20150228-WA0005

 

IMG-20150228-WA0006

IMG-20150228-WA0004

See also  ગુજરાતનું નવું મંત્રીમંડળ : કેબિનેટ કક્ષા , રાજ્યકક્ષાના કયા મંત્રીને કયું ખાતું ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *