અમારા Gujarati WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાઓ

અમારા WhatsApp ગ્રુપની link

અમારા WhatsApp ગૃપપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો Join Now

 

Apply Online ! • Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal Bharti 2023 : Click Here

 • Gujarat Panchayat Seva Pasandgi Bord Bharti 2023 : Click Here

 • Gujarat Public Service Commii Bharti 2023 : Click Here

 

Call Letters !

 • Dena Bank Specialist Officers Interview Schedule & Call Letter Out

 • Kendriya Vidhyalaya Sangathan Admit card/Call letter Post Graduate Teacher (PGT), Primary Tecaher (PRT), Trained Graduate Teacher (TGT)

 • GSSSB Technical Instructor, Cataloger, Sr. Tech. Asst., Asst. Librarian Call Letters & List of Rejected Application 2016
View More
 
 

Jobs !

 • State Bank Of India Bharti 2016 For Apply Online Sr. Manager Jobs

 • Kendriya Vidhyalaya Sangathan Admit card/Call letter Post Graduate Teacher (PGT), Primary Tecaher (PRT), Trained Graduate Teacher (TGT)


 • ICICI Recruitment 2016 – Apply Online for Probationary Officer Posts


 • Uttar Pradesh Police Recruitment 2017 – Apply Online for 2351 Jail Warder Posts


 • GAIL (India) Ltd Recruitment 2016 for Apply Online Sr Engr, Sr Officer & other posts

 
 
 
View More

Results !

 • Sardar Patel University CCC Result for Exam Date 27-11-2016 ,04-12-2016 & 11-12-2016 Out

 • Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) Chief Account Officer Merit List/Result / Answer key Declared 2016


 • SPIPA CCC+ Result of Exams 05-12-2016 ,06-12-2016 & 13-12-2016 Out

 
 
View More
Answer Keys !
 • GPSC (Advt No.75/76/77/78) Answer key of Various Exams Date 12-11-2016

 • Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) Chief Account Officer Merit List/Result / Answer key Declared 2016


 • Raksha Shakti University (RSU) Final Answer Key of Exams Sr & Jr, Clerk / Co. Operator / Library Assistant