26 મી જાન્યુઆરી પ્રજાસત્તાક દિન | Republic Day Shayari, Wishes, Quotes, Slogan, Photo frames :Click Here

26 મી જાન્યુઆરી વોટ્સએપ સ્ટીકર | Republic Day (26 January) Whatsapp Stickers :Click Here

નવું સંસદભવન – કેવું હશે અદભુત સંસદભવન ? | New Parliament :Click Here

ગુજકેટ પરીક્ષાની તારીખ જાહેર | GUJCET Time Table 2023 :Click Here

તિરંગા ABCD | Indian Flag Tiranga Alphabets :Click Here

ઓનલાઇન જન્મ-મરણનો દાખલો How To Download Birth / Death Certificate @eolakh.gujarat.gov.in :Click Here

ગૂગલ પે એપ ડાઉનલોડ કરો Google Pay App :Click Here

ગુણોત્સવ | Gunotsav @gunotsav.gujarat.gov.in :Click Here

વિક્રમ સારાભાઈ પ્રોત્સાહન યોજના “વિકાસ” શિષ્યવૃત્તિ Vikram Sarabhai Scholarship Scheme | Vikas Shishyvruti Yojna 2023 :Click Here

સક્ષમ શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2023 Saksham Scholarship Yojana :Click Here