વિધવા સહાય યોજના | Vidhva Sahay Yojana | ગંગા સ્વરૂપા યોજના | Ganga Svarupa Yojana

વિધવા સહાય યોજના Online, વિધવા સહાય યોજના 2022 ફોર્મ PDF, ગંગા સ્વરૂપ યોજના ફોર્મ pdf, Ganga Swaroop Yojana, વિધવા પેન્શન યોજના 2022, Vidhva Sahay Yojana Gujarat Form PDF, Vidhva Sahay Yojana Benefits, Vidhva Sahay Yojana Online Check Status Gujarat

ગંગા સ્વરૂપા યોજના અથવા ગંગા સ્વરૂપા યોજનાનો હેતુ શું છે ?

વિધવા સહાય યોજના હેઠળ ગુજરાત સરકાર દ્વારા નિરાધાર વિધવા મહિલાઓને માસિક ધોરણે પેન્શન આપવામાં આવે છે. આ યોજના ને સન્માનજનક નામ આપી ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજના જાહેર કરવામાં આવેલ છે.જૂની યોજનામાં સુધારો કરીને હવે વિધવા મહિલાને 21 વર્ષથી વધુ ઉંમરનો પુત્ર હોય તો પણ આ યોજનાનો લાભ મળશે. 

યોજનાનું નામવિધવા સહાય યોજના (ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજના)
લાભ કોને મળશેનિરાધાર વિધવા બહેનોને
યોજનાના ફાયદા1250 રૂપિયા દર મહિને સહાય કરવામાં આવશે
યોજનાનો ઉદ્દેશવિધવા બહેનોને સારું જીવન જીવવાની તક આપવાનો
ફોર્મ ક્યાંથી મળશેગ્રામપંચાયત/તલાટી/મામલતદાર/જન સેવા કેન્દ્ર કચેરી ખાતેથી તથા online
ફોર્મ ક્યાં જમા કરાવવુંગ્રામપંચાયત/તલાટી/મામલતદાર કચેરી ખાતે તથા online
વિધવા સહાય યોજના | Vidhva Sahay Yojana | ગંગા સ્વરૂપા યોજના | Ganga Svarupa Yojana

Gujarat Vidhva Sahay Yojana New Updates – નવા સુધારા

 • વિધવા સહાય યોજના ને સન્માનજનક નામ આપી ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજના જાહેર કરવામાં આવી છે.
 • જૂની યોજનામાં સુધારો કરીને હવે વિધવા મહિલાને 21 વર્ષથી વધુ ઉંમરનો પુત્ર હોય તો પણ આ યોજનાનો લાભ મળશે. 
 • બે તબક્કામાં સહાયની રકમને વધારવામાં આવી છે પહેલા તબક્કામાં સહાયની રકમ 750 થી વધારીને 1000 અને બીજા તબક્કામાં 1000 થી વધારીને 1250 કરવામાં આવી છે.
 • રાજ્યમાં 33 જિલ્લાઓમાં આ યોજના મારફતે સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 7,66,740 (સાત લાખ, છાસઠ હાજર, સાતસો ચાલીસ) વિધવા મહિલાઓને આર્થિક સહાય ચૂકવાય છે.

Eligibility Criteria – વિધવા સહાય યોજના લાભ કોને મળે

 • 18 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરની વિધવા બહેનોને આ યોજના નો લાભ મળે છે.
 •  યોજના નો લાભ મેળવવા માટે ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે કુટુંબની વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂપિયા 1,20,000 (એક લાખ, વીસ હજાર) અને શહેરી વિસ્તાર માટે કુટુંબની વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂપિયા 1,50,000 (એક લાખ, પચાસ હજાર) સરકાર દ્વારા રાખવામાં આવી છે.
 • આ યોજનાનો લાભ મેળવનાર 18 થી 40 વર્ષની તમામ બહેનોને ફરજીયાત 2 વર્ષમાં સરકાર માન્ય કોઈપણ ટ્રેડની (વ્યવસાયલક્ષી) તાલીમ લેવાની રહેશે.
See also  લેપટોપ સહાય યોજના 2024 | Laptop Sahay Yojana 2024

Benefits – વિધવા સહાય યોજના ના ફાયદા

 • વિધવા બહેનોને દર મહિને તેમના પોસ્ટ અથવા બેંક (WFA) ખાતામાં સીધા DBT (Direct Benefit Transfer) થી રૂપિયા 1250 જમા કરવામાં આવશે.
 • આ પેન્શનની રકમ દરેક મહિનાના પહેલા અઠવાડિયામાં લાભાર્થી બહેનોના ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે.
 • વિધવા સહાય મેળવતા લાભાર્થી બહેનનું જો અકસ્માતે મૃત્યુ થાય તો સરકારની ગુજરાત સામૂહિક જૂથ(જનતા) અકસ્માત વિમા યોજના અંતર્ગત તેમના વારસદાર ને રૂપિયા 1,00,000 (એક લાખ) ની આર્થિક સહાય મળવાપાત્ર છે.

વિધવા સહાય યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્‍ટ

 • લાભ લેનાર અરજદારની અરજી (પરિશિષ્ટ-૧/૮૬ મુજબ )
 • લાભ લેનાર અરજદારનું સોગંદ નામુ (પરિશિષ્ટ ૨/૮૬ મુજબ )
 • આવકનો દાખલો (પરિશિષ્ટ ૩/૮૬ મુજબ )
 • વિધવા છે તે અંગેનું પ્રમાણ પત્ર (પરિશિષ્ટ ૪/૮૬ મુજબ )
 • અરજદારના પતિના મૃત્યુ નો દાખલો
 • અરજદાર મહિલાના શૈક્ષણિક લાયકાતના અંગેના પ્રમાણપત્રો.
 • મૈયતના વારસદારોનું પેઢીનામું.
 • આધાર કાર્ડની નકલ
 • અરજદારના રેશનકાર્ડની નકલ.
 • બે પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા
 • બેંક અથવા પોસ્ટ પાસબુક
 • અરજદારના બાળકોની ઉમરના પુરાવા, જન્મના દાખલા.
 • દસ વર્ષથી વધુ સમયથી ગુજરાતમાં વસવાટ કરતા હોય તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર.
 • પુનઃ લગ્ન કરેલ નથી તે બદલનું પ્રમાણપત્ર. (દર વર્ષે જુલાઈ માસમાં મામલતદાર કચેરી/તલાટીશ્રીની રૂબરૂમાં કરાવેલ.)
 • 18 થી 40 વર્ષની વય જુથના અરજદારોએ એક વર્ષની અંદર કોઈપણ સરકાર માન્ય ટ્રેડની તાલીમમાં જોડાવવા અંગેનું તલાટીશ્રીની રૂબરૂનું બાંહેધરી પત્ર.
 • અરજદાર (વિધવા) નો જન્મનો દાખલો અથવા સ્કુલ લિવીંગ સર્ટીફીકેટ. આ બેમાંથી કોઈપણ ન હોય તો સરકારી દવાખાના/સીવીલ હોસ્પિટલ/સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર તથા નગરપાલિકા સંચાલિત દવાખાના સુપ્રિટેન્ડન્ટ/તબિબિ અધિકારી નો ઉમર અંગેનો દાખલો.

Vidhva Sahay Yojana Gujarat Form PDF – ગંગા સ્વરૂપ યોજના ફોર્મ PDF – અરજી ફોર્મ

વિધવા સહાય યોજના 2021 ફોર્મ pdf : આ યોજના માટેનું ફોર્મ તમે સરકારની ઓફીસીયલ વેબસાઇટ પરથી ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

See also  mParivahan App કોઈપણ વાહનના નંબર પરથી જાણો માલિકનું નામ Parivahan Sewa portal

Official website : સરકારની ઓફીસીયલ વેબસાઇટ

Download Form : વિધવા સહાય યોજના ફોર્મ pdf

 1. Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS)
 2. Destitute Widow Pension Scheme (DWPS)

આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે ઉપરની બે યોજના ના નિયમો મુજબ અરજીઓના નમૂના અલગ અલગ છે. જેથી જેની પાત્રતા ધરાવતા હોય તેનું અરજીફોર્મ ભરવાનું રહેશે. પરંતુ અરજદારોને યોજનાની સહાયની રકમ એકસરખી દર મહિને RS. 1250 જ મળશે.

Vidhva Sahay Yojana – વિધવા સહાય યોજના Online Apply માટેની વેબસાઈટ

Digital Gujarat Portal – Click Here

ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજના ચાલુ રાખવા માટેની શરતો

 1. 18 થી 40 વર્ષની વય જુથના અરજદારોએ એક વર્ષની અંદર કોઈપણ સરકાર માન્ય ટ્રેડની તાલીમમાં જોડાવવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું રહેશે.
 2. અરજદારોએ દર વર્ષે જુલાઈ મહિનામાં તેમણે પુન:લગ્ન કર્યા નથી તે અંગેનું તલાટીશ્રીનું/સંબંધિત અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર મામલતદાર કચેરીમાં જમા કરાવવાનું રહેશે.
 3. આ યોજનાનો લાભ ચાલુ રાખવા માટે અરજદારોએ કુટુંબની આવક અંગેનું પ્રમાણપત્ર દર ત્રણ વર્ષે જુલાઈ મહિનામાં મામલતદાર ની કચેરીમાં રજુ કરવાનું રહેશે.

Vidhva Sahay Yojana Online Check Status Gujarat – અરજીનું Online Stutus કેવી રીતે જાણી શકાય?

 1. https://nsap.nic.in/ આ વેબસાઈટ ઓપન કરો.
 2. NSAP વેબસાઈટ ખોલ્યા બાદ મેનુ માંથી Reports પર ક્લિક કરવું.
 3. Reports માં Beneficiary Search, Track and payment details માં જવું.
 4. ત્યારબાદ “Pension Payment Details” [New] પર ક્લિક કરવું.
 5. લાભાર્થી 3 રીતે પોતાની Online Application નું Stutus જાણી શકશે.
 6. Sanction Order No / Application No / Mobile No આ ત્રણમાંથી કોઈ એક એન્ટર કરીને “SUBMIT” બટન પર ક્લિક કરવાથી પેન્શન વિશે ની બધી માહિતી ડિસ્પ્લે થશે.

Vidhva Sahay Yojana Helpline Number

18002335500 નંબર પર ગુજરાત ડીજીટલ પોર્ટલ બાબતે વધુ માહિતી લઈ શકાય છે.

See also  ગુજરાત નવી મતદાર યાદી 2024 | PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો | New Matdaryadi Gujarat 2024

મહત્વપૂર્ણ લિંક: 

ઓફિસિયલ વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો
ટેલિગ્રામ ચેનલમા જોડાઓ અહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો

FAQ – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

Q1. વિધવા સહાય યોજના લાભ કોને મળવા પાત્ર છે?

Ans. 18 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરની વિધવા બહેનોને યોજનાનો લાભ મળે છે. ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે કુટુંબની વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂપિયા 1,20,000 અને શહેરી વિસ્તાર માટે 1,50,000 રાખવામાં આવી છે.

Q1. વિધવા સહાય યોજનામાં કેટલી સહાય મળે છે?

Ans. વિધવા બહેનોને દરેક મહિનાના પહેલા અઠવાડિયામાં તેમના પોસ્ટ અથવા બેંક ખાતામાં સીધા રૂપિયા 1250 જમા કરવામાં આવશે.

Q3. વિધવા સહાય યોજનામાં ક્યા ક્યા સુધારા કરવામાં આવ્યા છે?

Ans. જૂની યોજનામાં સુધારો કરીને હવે વિધવા મહિલાને 21 વર્ષથી વધુ ઉંમરનો પુત્ર હોય તો પણ આ યોજનાનો લાભ મળશે.
યોજનાનો લાભ મેળવનાર 18 થી 40 વર્ષની તમામ બહેનોને ફરજીયાત 2 વર્ષમાં સરકાર માન્ય કોઈપણ ટ્રેડની (વ્યવસાયલક્ષી) તાલીમ લેવાની રહેશે.

Q4. વિધવા સહાય હેલ્પલાઇન કયો છે?

Ans. વિધવા સહાય હેલ્પલાઇન નંબર 18002335500 છે.

Table of Contents1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *