બિપોરજોય વાવાઝોડા માટે હેલ્પલાઇન નંબર: તમામ જિલ્લાના કંટ્રોલ રૂમના નંબર | Biporjoy Helpline Number

વાવાઝોડા માટે હેલ્પલાઇન નંબર: વાવાઝોડા માટે તમામ જિલ્લાના કંટ્રોલ રૂમના નંબર,સેવ કરીલો આ મહિતી.

વાવાઝોડા માટે હેલ્પલાઇન નંબર: બિપોરજોય જિલ્લાના હેલ્પલાઇન નંબર:ગુજરાત બિપોરજોય ચક્રવાતથી જોખમમાં છે. 15 જૂને આ ચક્રવાત સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ત્રાટકે તેવી સંભાવના છે. આ વાવાઝોડા દરમિયાન કોઈ જાનહાનિ ન થાય તેની ખાતરી આપવા ટેવા તંત્રએ તમામ તકેદારી લીધી છે. દરેક જિલ્લા માટે કંટ્રોલ રૂમની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. આ નંબરો સાચવવા જોઈએ કારણ કે તે વાવાઝોડામાં ઉપયોગી થશે.

વાવાઝોડા માટે હેલ્પલાઇન નંબર

વાવાઝોડાના સમુદાયોની આખી નાનકડી સ્થિતિ શાંતિની શોધમાં નિયંત્રણ કેન્દ્રમાં એકત્ર થઈ હતી.
કંટ્રોલ રૂમ નંબરનો ઉપયોગ રહેવાસીઓ વાવાઝોડામાં મદદ મેળવવા માટે કરી શકે છે.
ટોલ-ફ્રી માસ્ટર નંબર: 1077 તમે પણ તમને મદદ કરી શકો છો.

ચક્રવાત બિપોરજોયની ગુજરાત પર સંભવિત અસરની અપેક્ષાએ, જિલ્લા વહીવટીતંત્રે રાજ્યના દરેક જિલ્લામાં લોકોને મદદ કરવા માટે કંટ્રોલ રૂમની સ્થાપના કરી છે. કંટ્રોલ રૂમ નંબરનો ઉપયોગ રહેવાસીઓ વાવાઝોડામાં મદદ મેળવવા માટે કરી શકે છે.

વધુમાં, રાજ્ય સરકારના મુખ્ય ટોલ-ફ્રી હોટલાઇન નંબર, 1077 પર ફોન કરીને તે જિલ્લામાંથી સહાય મેળવી શકાય છે. રાજ્યમાં હાલમાં નીચેના નંબરના જિલ્લા-વિશિષ્ટ નિયંત્રણ રૂમ કાર્યરત છે.

જિલ્લાવાઇઝ કંટ્રોલ રૂમ નંબર

જિલ્લાવાઇઝ કંટ્રોલ રૂમના નંબરો નીચે મુજબ છે.

 • અમદાવાદ કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 079-27560511
 • અમરેલી કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02792-230735
 • આણંદ કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02692-243222
 • અરવલ્લી કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02774-250221
 • બનાસકાંઠા કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02742-250627
 • ભરૂચ કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02642-242300
 • ભાવનગર કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 0278-2521554/55
 • બોટાદ કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02849-271340/41
 • છોટાઉદેપુર કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02669-233012/21
 • દાહોદ કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02673-239123
 • ડાંગ કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02631-220347
 • દેવભૂમિ દ્વારકા કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02833-232183, 232125, 232084
 • ગાંધીનગર કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 079-23256639
 • ગીર સોમનાથ કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02876-240063
 • જામનગર કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 0288-2553404
 • જૂનાગઢ કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 0285-2633446/2633448
 • ખેડા કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 0268-2553356
 • કચ્છ કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02832-250923
 • મહીસાગર કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02674-252300
 • મહેસાણા કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02762-222220/222299
 • મોરબી કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02822-243300
 • નર્મદા કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02640-224001
 • નવસારી કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02637-259401
 • પંચમહાલ કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02672-242536
 • પાટણ કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02766-224830
 • પોરબંદર કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 0286-2220800/801
 • રાજકોટ કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 0281-2471573
 • સાબરકાંઠા કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02772-249039
 • સુરેન્દ્રનગર કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02752-283400
 • સુરત કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 0261-2663200
 • તાપી કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02626-224460
 • વડોદરા કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 0265-2427592
 • વલસાડ કન્ટ્રોલ રુમ નંબર – 02632-243238
See also  EPFO આ રીતે પૈસા ઉપાડી શકો છો, ઘરે બેઠા ઉપાડો PFના પૈસા

બિપોરજોય વાવાઝોડુ લેટેસ્ટ અપડેટ

 • દરિયામાં આ વાવાઝોડું 8 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે આગળ વધી રહ્યું છે
 • પહેલા 10 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપ થી આગળ વધી રહ્યું હતું
 • વાવાઝોડું પોરબંદરથી પહેલા 320 કિમી હતું જે હાલ 330 કિમી જેટલુ દૂર છે
 • આ વાવાઝોડુ 15 તારીખે જખૌ પર ત્રાટકે તેવી શકયતાઓ રહેલી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *