CBSE ધોરણ 10 અને 12 ની પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ જાહેર

CBSE ધો 10 – 12 બોર્ડની પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ જાહેર સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE)એ વર્ષ 2023માં યોજાનારી 10મી અને 12મી બોર્ડની પરીક્ષાઓની ડેટશીટ જાહેર કરી છે. બંને વર્ગોની પરીક્ષા 15 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે. ધોરણ 10નું છેલ્લું પેપર 21મી માર્ચે અને ધોરણ 12નું છેલ્લું પેપર 5મી એપ્રિલના રોજ હશે.CBSE ધો 10-12 બોર્ડની પરીક્ષાની તારીખો જાહેર.

CBSE Board Exam 2023 Time Table: CBSE 10 અને 12માંના વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટા સમાચાર છે. સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન, CBSE એ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાઓનું ટાઈમ ટેબલ જાહેર કર્યું છે. જે પછી વિદ્યાર્થીઓ સત્તાવાર વેબસાઇટ cbse.gov.in પર જઈને સંપૂર્ણ ટાઈમ ટેબલ જોઈ શકે છે.

CBSE દ્વારા જારી કરાયેલ ડેટશીટ મુજબ, 10મીની પરીક્ષા 15 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે અને 21 માર્ચ સુધી ચાલશે. બીજી તરફ 12મીની પરીક્ષા 15 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે અને 5 એપ્રિલના રોજ સમાપ્ત થશે. ધોરણ 10 અને 12 બંનેની પરીક્ષા સવારે 10:30 થી 1:30 વાગ્યા સુધી ચાલશે.

CBSE 10th schedule 2023 PDF Subject Wise

Name of SubjectExam Date
Painting/Rai/ Gurung/ Sherpa/ Thai15th February 2023
English16th February 2023
Vocational Subject17th February 2023
Home Science20th February 2023
Hindustani Music21st February 2023
Bookkeeping and Accountancy22nd February 2023
Mathematics24th February 2023
Sindhi/ Assamese/ Odia/ Kannada25th February 2023
Sanskrit27th February 2023
Science1st March 2023
Language Exam (Regional)2nd March 2023
Elements of Business04th March 2023
Social Science6th March 2023
Language-II07th March 2023
Hindi08th March 2023
Foreign Language09th March 2023
Computer Application10th March 2023
Information Technology13th March 2023

CBSE Class 12th Science Date Sheet 2023

As always, CBSE will release a combined date sheet for Class 12th. The students will have to search for their subjects in the date sheet for their exam dates. The tentative CBSE Class 12th Date Sheet 2023 is as follows.

See also  ધોરણ-10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાનું ટાઇમ ટેબલ જાહેર | GSEB Std 10-12 Exam Time Table 2023
DateExam
16 February 2023English Core
18 February 2023Physics, Applied Physics
23 February 2023Biology
28 February 2023Mathematics, Applied Mathematics
4 March 2023Chemistry
7 March 2023Computer Science, Information Technology
10 March 2023Physical Education

CBSE Class 12th Date Sheet 2023 Commerce Stream

CBSE will release one combined Class 12th Date Sheet 2023 Commerce Stream for all of the streams in Class 12th and the students will be able to check the CBSE Class 12 Exam Date 2023 of their subjects from this date sheet. You can check the tentative date sheet for class 12th Commerce stream below.

DateExam
15 February 2023Business Studies, Business Administration
20 February 2023Accountancy
24 February 2023English Core
28 February 2023Banking
3 March 2023Mathematics, Applied Mathematics
6 March 2023Physical Education
10 March 2023Economics

CBSE Class 12th Date Sheet 2023 Arts Stream

The Tentative CBSE Class 12th Arts Date Sheet 2023 is given below. The students can check the following in order to get an idea regarding the CBSE Class 12 Exam Date 2023 and how to strategize their study plan.

DateExam
17 February 2023English Core
23 February 2023Psychology
27 February 2023Economics
2 March 2023Political Science
4 March 2023Sociology
7 March 2023Home Science
10 March 2023Hindi Elective, Hindi Core
13 March 2023Physical Education
15 March 2023Geography
20 March 2023History


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *