ધોરણ-10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાનું ટાઇમ ટેબલ જાહેર | GSEB Std 10-12 Exam Time Table 2023

Gujarat Board SSC Time Table –For the academic year 2022–2023, the Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board issued the Gujarat SSC Board Exam Timetable 2023. The Gujarat Secondary Board planned to hold the final exams for all affiliated schools of the board in March or April after successfully completing the quarterly tests in September and the half-yearly exams in December. The board exam will once again take place in March and April of this year.

BoardGujarat Secondary and Higher Secondary Education Board, Gandhinagar
Class12th Class
Time TableGSEB 12th Time Table 2023
Official portalgseb.org
ScheduleGSEB HSC Exam Schedule 2023
CategoryGSEB EXAM TIME TABLE

GSEB HSC Exam Schedule 2023

The Gujarat Board is presently preparing to release the HSC Exam Schedule. Applicants may check their schedules on this page. On this page, we will update the Time Table link. Following that, all students may look into the Gujarat Board 12th Exam Dates for 2023. So kindly wait till the Time Table is announced.

ધોરણ 10નું ટાઈમ ટેબલ

14 માર્ચ- ગુજરાતી
16 માર્ચ- સ્ટાન્ડર્ડ ગણિત
17 માર્ચ- બેઝિક ગણિત
20 માર્ચ- વિજ્ઞાન
23 માર્ચ- સામાજિક વિજ્ઞાન
25 માર્ચ- અંગ્રેજી
27 માર્ચ- ગુજરાતી(દ્વિતીય ભાષા)
28 માર્ચ- સંસ્કૃત/ હિન્દી​​

ગુજરાત બોર્ડ ધોરણ 12 ની પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ 2023

12 સામાન્ય પ્રવાહનું ટાઈમ ટેબલ

14 માર્ચ- નામના મૂળતત્વ
15 માર્ચ- તત્વ જ્ઞાન
16 માર્ચ- આંકડાશાસ્ત્ર
17 માર્ચ- અર્થશાસ્ત્ર
20 માર્ચ- વાણિજ્ય વ્યવસ્થા
21 માર્ચ-ગુજરાતી( દ્વિતીય ભાષા)
24 માર્ચ- ગુજરાતી ( પ્રથમ ભાષા)
25 માર્ચ- હિન્દી
27 માર્ચ- કોમ્પ્યુટર
28 માર્ચ- સંસ્કૃત
29 માર્ચ- સમાજ શાસ્ત્ર

See also  GSHSEB SSC (Std-10) Gujarati MCQ Paper Solutions By Edusafar

ગુજરાત બોર્ડ ધોરણ 12 સાયન્સની પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ 2023

12 સાયન્સ પ્રવાહનું ટાઈમ ટેબલ

14 માર્ચ-ભૌતિક વિજ્ઞાન
16 માર્ચ- રસાયણ વિજ્ઞાન
18 માર્ચ- જીવ વિજ્ઞાન
20 માર્ચ- ગણિત
23 માર્ચ- અંગ્રેજી( દ્વિતીય ભાષા)
25 માર્ચ- કોમ્પ્યુટર

GSEB 2023 Time Table: આ રીતે ડાઉનલોડ કરી શકો છો ટાઇમટેબલ 

  • ગુજરાત બોર્ડ ધોરણ 10 અને 12 ટાઈમ ટેબલ 2023 માત્ર બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન મુકવામાં આવશે.
  • gseb.org કે gsebeservice.com પર ગુજરાત બોર્ડના સત્તાવાર વેબપેજ પર જાઓ.
  • “એચએસસી ટાઇમ ટેબલ 2023” અથવા “એસએસસી ટાઇમ ટેબલ 2023” લિંક પર ક્લિક કરો. જે મેઇન સ્ક્રીન પર હશે.
  • “ડાઉનલોડ” બટન પર ક્લિક કરો અને સમય પત્રકને પીડીએફ ફાઇલ તરીકે સેવ કરો.
  • ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે પીડીએફ ફાઇલને સેવ કરો.
  • પરીક્ષાની બધી તારીખો તપાસો અને તે મુજબ તમારું વાંચવા અને તૈયારી કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક: 

ઓફિસિયલ વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો
ટેલિગ્રામ ચેનલમા જોડાઓ અહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો
10th GSEB tentative exam date 2023Subjects
March 14, 2023First Language – Gujarati/Hindi/Marathi/English/Urdu/Sindhi/Tamil/Telugu/Odia
March 17, 2023Basic Mathematics
March 19, 2023Standard Mathematics
March 22, 2023Science & Technology
March 25, 2023Social Science
March 27, 2023Gujarati (Second Language)
March 29, 2023English (Second Language)
March 31, 2023Second Language (Hindi/Sindhi/Sanskrit/Farsi/Arabic/Urdu), Healthcare, Beauty and Wellness, Travel Tourism, Retails

GSEB HSC Time Table 2023

The complete GSEB HSC time table 2023 of the Gujarat Board is to be available on the official website: gsebeservice.com as well as has been provided below:

GSEB HSC Time Table 2023 for General Stream

Tentative DateSubject (Exam timing- 10:00 am – 1:45 pm)Subject (Exam timing- 2:30 pm – 6:15 pm)
March 14, 2023Sahkar PanchayatNamanam muḷa tatvo
March 2023HistoryStatistics
March 2023Agricultural education, Home science, Textile science, Poultry and Dairy Science, Van AushadhiPhilosophy
March 2023Economics
March 2023Secretariat practices and CommerceGeography
March 2023Social ScienceBusiness Administration
March 2023Music TheoryGujarati (second language) / English (second language)
March 2023Psychology
March 2023First language – Gujarati/Hindi/Marathi/Urdu/Sindhi/English/Tamil
March 2023Hindi (second language)
March 2023Painting (Theoretical)Painting (Practical)Healthcare(T)Retails (T)Beauty and WellnessTravel and TourismComputer Introduction
March 2023Sanskrit/Farsi/Arabi/Prakrit
March 31, 2023RajyashastraSociology

GSEB HSC Time Table 2023 for Science

Tentative DateSubject (Exam Time 3 to 6:30 PM)
March 14, 2023Physics
March 2023Chemistry
March 2023Biology
March 2023Mathematics
March 2023English – First Language & Second Language
March 31, 2023First language (Gujarati/Hindi/Marathi/Urdu/Sindhi/Tamil), Second language (Gujarati/Hindi), Sanskrit, Farsi, Arabi, Prakrit, Computer Application (Theory)

Also check:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *