મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના | Mahila Samridhi Yojana (MSY) Gujarat Application Form @sje.gujarat.gov.in/gskvn

અમારા WhatsApp ગૃપપમાં જોડાઓ Join Now

Mahila Samridhi Yojana (MSY) Gujarat |Safai Karmchari New Yojana 2020 @sje.gujarat.gov.in/gskvn

With the objective to encourage women entrepreneurs and give impetus to their business journey, the Ministry of Social Justice and Empowerment, the Government of India has implemented a strategic policy – Mahila Samridhi Yojana. Under the visionary scheme, the government provides microfinance to women entrepreneurs hailing from marginalized sections of the society – backward classes. Designed considering the women empowerment, the flagship scheme is being implemented by a wide range of channel partners nationwide. Targeted women beneficiaries are identified and given loan either directly or in the form of Self-Help Groups (SHGs).

Mahila Samridhi Yojana (MSY) Gujarat

(1) Mahila Samridhi Yojana (MSY) Gujarat 

Eligibility Of MSY

Women Safai Karamcharis/ Scavengers and their dependant daughters

Purpose Of MSY

For small and petty trade/business and sundry income generating
activities.

Quantum of loan Of MSY

 • Upto a maximum of 90% of the unit cost with a maximum of Rs.50000.
 • Balance 10% is to be provided by the Channelizing Agencies (CAs) in
 • the form of loan, subsidy and from any other available sources of funds.

Promoters’ contribution Of MSY

Promoter’s contribution is not insisted upon from the beneficiaries

Rate of interest Of MSY

 • From NSKFDC to CAs : 1% p.a.
 • From CAs to beneficiaries : 4% p.a.

Repayment period Of MSY

Upto 3 years after implementation period of 3 months and a moratorium
of 6 months.

(2) Micro Credit Finance (MCF)

Eligibility Of MCF

Safai Karamcharis, Scavengers and their dependants.

Purpose Of MCF

For small and petty trade/business and sundry income generating
activities.

Quantum of loan Of MCF

 1. Upto 90% of the unit cost with a maximum of Rs.50000 per beneficiary.
 2. For a group of 10 persons, Rs. 5 lac is provided (restricted to Rs. 50000 per beneficiary).
 3. Balance 10% is to be provided by the Channelizing Agencies (CAs) in the form of loan, subsidy and from all other available sources of funds.
 4. Promoter’s contribution is not insisted upon from the beneficiaries

Rate of interest Of MCF

 • From NSKFDC to CAs : 2% p.a.
 • From CAs to beneficiaries : 5% p.a.

Repayment period Of MCF

Upto 3 years after implementation period of 3 months and a moratorium
of 6 months.

(3) Mahila Adhikarita Yojana (MAY)

Eligibility of MAY

Women Safai Karamcharis/ Scavengers and their dependant daughters
Purpose For small and petty trade/business and sundry income generating
activities.

Quantum of loan of MAY

 1. Upto 90% of the unit cost with a maximum of Rs.75000.
 2. Balance 10% is to be provided by the Channelizing Agencies
 3. (CAs) in the form of loan, subsidy and from all other available
 4. sources of funds.
 5. Promoters’ contribution Promoter’s contribution is not insisted upon from the beneficiaries

Rate of interest of MAY

 • From NSKFDC to CAs : 2% p.a.
 • From CAs to beneficiaries : 5% p.a.

Repayment period of MAY

Upto 5 years after implementation period of 3 months and a moratorium of
6 months.

Online apply time period of MAY

Application Period from 15/06/2030 to 15/10/2050

Important Links

THIS SCHEME VISION & MISSION

VISION

 • To rehabilitate the target group i.e. Safai Karamcharis, Scavengers and their dependants (having the population of about 50 Lac) by providing the financial assistance at concessional rates of interest for any viable income generating activities, Education loan and imparting skill development training programme in a time bound manner.
 • To cover the maximum number of persons of the target group by providing benefits under the schemes & programmes of NSKFDC, who are the poorest among the poor across the country.
 • MISSION to empower the Target group and its dependants to break away from traditional occupation, depressed social conditions & poverty and leverage them to work their own way up the social and economic ladder with dignity and pride.

2 Comments

Add a Comment
 1. I’m from General category separated lady means divorced so which kind of help can government give me :'( please inform me dt as soon as possible 🙁 :'(

  1. નારી અદાલત
   મહિલાઓ દ્વારા, મહિલાઓ માટે શરૂ કરવામાં આવેલ નારી અદાલતો ગુજરાતના ૧૯ થી વધારે જિલ્‍લાઓમાં કાનૂની ન્‍યાય ક્ષેત્રે કામ કરી રહી છે. આ અદાલતો મહિલાઓને હિંસા, બળાત્‍કાર, છૂટાછેડા અને દહેજની માંગ જેવા વિષયો પર યોગ્‍ય ન્‍યાય અપાવવા માટે કામ કરે છે. કાનૂની મંચના રૂપમાં સ્વયંસેવી સંસ્‍થાઓ ઝડપથી આ બધા કિસ્સાઓમાં પોતાની સકારાત્મક ભૂમિકા દ્વારા પરિણામલક્ષી પગલાં ભરે છે. આ સંસ્‍થાઓ દ્વારા ગ્રામિણ મહિલાઓને પડતી મુશ્‍કેલીનો સામનો કરવો પડતો નથી. નાણાકીય વ્યય, સમય, કાનૂની પ્રક્રિયા, ઓછા સંસાધનોથી ઘેરાયેલી મહિલાઓને પહેલા ઉપેક્ષાનો સામનો કરવો પડતો હતો. જે હવે કરવો પડતો નથી.ભરણપોષણમેં લગતી બાબત અંગે સહાયતા પણ કરવામાં આવે છે નારી અદાલત ખુબજ સારી કામગીરી કરે છે… સ્વરોજગારી માટે જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર લોન માટે ભલામણ કરે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *