સરકારી યોજનાઓની માહિતી | Sarkari Yojana All in one PDF Gujarati

ગુજરાત સરકારની કલ્યાણકારી યોજનાઓ

આજે ‘ ગુજરાત ” અને “ વિકાસ ” એ બે શબ્દો એકમેકના પર્યાયરૂપી બનીને દેશ – વિદેશમાં સૌનાં આદર – સત્કારપાત્ર બન્યાં છે . કૃષ્ણથી ગાંધીની અને ત્યાર પછી ભારત દેશના વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીની પુનિત ધરા એવી આપણા ગુજરાતની ધરતીની ગરિમા વધારવા ગુજરાત રાજ્ય સરકાર અનવરત રીતે ઇપ્સિત પરિણામો સંપ્રાપ્ત કર્યા છે . 

આત્મનિર્ભર થવાનો તથા જીવન ધોરણ સુધારવાનો હક્ક પ્રત્યેક નાગરિકને છે . તેમાં સહાયરૂપ થવા માટે ગુજરાત રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી અત્યંત ખંતપૂર્વક ઘડાયેલી , એકસોથી પણ વધુ કલ્યાણકારી યોજનાઓથી સર્વે જરૂરમંદ પરિવારજનો માહિતગાર થાય અને તેનો શીઘ્રતયા અધિકતમ લાભ સર્વે લઇ શકે,

એ હેતુથી રાજકોટ જિલ્લા વહિવટીતંત્ર દ્વારા પ્રકાશિત આ સુંદરતમ્ પ્રકાશનનો પ્રચાર અને પ્રસાર ગુજરાતના દરેક નાગરિક સુધી થાય તે માટે અહી એક PDF ફાઇલ મુકવામા આવી છે. 

આ  PDF ફાઇલમા શિક્ષણ , જાહેર આરોગ્ય , મહિલા અને બાળ વિકસ , સંકલિત બાળ વિકસ , સામાજિક સુરક્ષા , મહિલા સુરક્ષા , આવાસ , જાહેર વિતરણ , ઉધોગ રોજગાર અને કૈશલ્ય , કૃષિ અને પશુપાલન , દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ  માટેની યોજનાઓનો સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે.

ગુજરાતની સરકારી યોજનાઓ

  • શિક્ષણ & આરોગ્યલક્ષી યોજનાઓ
  • મહિલા-બાળ કલ્યાણ યોજનાઓ
  • સંકલિત બાળ વિકાસની યોજનાઓ
  • સમાજ સુરક્ષા યોજનાઓ
  • ઉધોગ રોજગાર યોજનાઓ
  • ખેતી અને પશુપાલન યોજનાઓ
  • દિવ્યાંગને લગતી યોજનાઓ

આ  PDF ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો.

ગુજરાત સરકારની કલ્યાણકારી યોજનાઓ

See also  ચૂંટણીમાં ગડબડ થતી દેખાય છે? cVIGIL App દ્વારા ચૂંટણીપંચને જણાવો, ૧૦૦ મિનિટમાં જ થશે નિકાલ


2 Comments

Add a Comment
  1. Nice Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *