શાળા મિત્ર એપ્લિકેશન | Shala Mitra App – Study for GSEB

અમારા WhatsApp ગૃપપમાં જોડાઓ Join Now

The description of Shala Mitra App

‘School Mitr’ helps you to practice and manage your day to day learning. This app is developed as per Gujarat Government Schools Curriculum, however, this app is not affiliated with GSEB in any way.

Features
– Textbooks For Standard 1 to 12
– Competitive Corner & Current Affairs
– Primary, Secondary and Higher Secondary Curriculum
– GSEB / GHSEB News (Paripatro/Notifications)
– New 2020-2021 NCERT (GCERT) Books
– GSEB Exam Schedule (Time Table) & Rules
– MCQ For STD 5 to 12
– Exercise Solution
– Swadhyay Solution
– Author Details
– MCQ Provided as per Curriculum
– Old Question Paper
– Essay Section
– Bal Vibhag (Child Section)
– Balshrushti Section
– Material Design
– Easy To Navigate
– Gujarat Board Textbook in Gujarati
– Videos For Audio Visual Learning
– Download Text Books Offline
– Std 10 all subject book in Gujarati
– Std 12 all subject book in Gujarati
– Std 10 MCQs in Gujarati
– Std 12 MCQs in Gujarati

Textbooks available for all major subjects like below.
– Science
– Maths
– Biology + Practical
– Physics + Practical
– Chemistry + Practical
– Following books are also provided
Gujarati, Hindi, English, Maths, Sanskrit, Social Science, Science as well as other such as Sangeet, Yoga, Computer, Tabla, Jiv vigyan (Biology), Bhautik Shastra (Physics), Rasayan Shastra (Chemistry), Rajyashastra etc…

Material for 11th and 12th Arts, Commerce and Science are also provided.

Related Posts  15th August Independence day Sticker

This Gujarati medium study app helps you to achieve success.

*This app currenlty only available for Gujarati medium students*

Shala Mitra – Study for GSEB
Shala Mitra – Study for GSEB
Developer: eSeva
Price: To be announced

Application Download

v2.6.0
🔖 ચેપ્ટર બુકમાર્કની સુવિધા ઉમેરવામાં આવી.
🔗 હવે તમે દરેક ધોરણના શોર્ટકટ હોમ સ્ક્રીન પર ઉમેરી શકશો.
🆕 નવા સત્ર પ્રમાણે જરૂરી ફેરફાર કરવામાં આવ્યા.

v2.5.1
🏆 કમ્પેટીટીવ એક્ઝામ્સની તૈયારી કરતા લોકો માટે ‘કરંટ અફેયર્સ’ ઉમેરવામાં આવ્યું.
🔢 બાળ વિભાગમાં ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી અંકો ઉમેરવામાં આવ્યા.
🕹 ’મને ઓળખો’ રમતમાં હવે તમે ગુજરાતી સાથે હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં પણ રમી શકશો.
🐘 હવે તમે ‘બાળ વિભાગ’નો શોર્ટકટ હોમસ્ક્રીન પર ઉમેરી શકશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published.