ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2023 | Digital Gujarat Scholarship 2023

ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ 2023 : નિયામકશ્રી, વિકસિત જાતિ કલ્યાણ/આદિજાતિ વિકાસની કચેરી/અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ, ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર દ્વારા ગુજરાત પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2023 માટે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ધોરણ 11-12, ડિપ્લોમા, આઈટીઆઈ, સ્નાતક, અનુસ્નાતક, પીએચડી,એમફીલ કક્ષાના અભ્યાસક્રમની વર્ષ 2023-24 ની શિષ્યવૃત્તિ મેળવવા માટે Digital Gujarat Portal પર 22/09/2023 થી 05/11/2023ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે

ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2023

યોજનાનું નામડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ
પોર્ટલDigital Gujarat Portal
લાભનાણાકીય લાભ
યોજના લાભOBC, EWS અને DNT માટે અનુસુચિત લિંગ માટે અનુસુચિત જનજાતિ માટે
અરજી કરવાની રીતઓનલાઈન
ફોર્મ શરૂ તારીખ22/09/2023
ફોર્મ છેલ્લી તારીખ05/11/2023
સત્તાવાર વેબસાઇટdigitalgujarat.gov.in

ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2023 માટે કોણ અરજી કરી શકે છે?

 • સત્તાવાર સમાચાર મુજબ, અભ્યાસક્રમોમાં સારું પ્રદર્શન કરી રહેલા વિવિધ ઉમેદવારો આ શિષ્યવૃત્તિ માટે અરજી કરી શકે છે. ધોરણ 11 થી અનુસ્નાતક સ્તર સુધીના વિદ્યાર્થીઓ ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2023 માટે અરજી કરી શકે છે. તેઓએ એ પણ સુનિશ્ચિત કરવાની જરૂર છે કે ફોર્મ છેલ્લી તારીખ પહેલા ભરવામાં આવે. સબમિટ કરેલું ફોર્મ કોઈપણ પ્રકારની ભૂલથી મુક્ત હોવું જોઈએ જો કોઈ વિસંગતતા જણાય તો તે સત્તાધિકારી દ્વારા નકારવામાં આવી શકે છે.
 • સમાજના પછાત વિભાગમાંથી આવતા તમામ પાત્રતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ આપવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક પહેલ છે. ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ દ્વારા, કોઈપણ સંસ્થા હેઠળ વિવિધ પ્રકારના અભ્યાસક્રમો ચલાવતા વિદ્યાર્થીઓ આ યોજનાઓ માટે અરજી કરી શકે છે. સરકાર આ પોર્ટલ હેઠળ લગભગ 34 પ્રકારની શિષ્યવૃત્તિ ઓફર કરી રહી છે. દરેક શિષ્યવૃત્તિમાં પાત્રતાની આવશ્યકતાઓ અનુસાર માપદંડ હોય છે.

ગુજરાત પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2023

ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ માટેના દસ્તાવેજો

કેન્દ્ર અને સરકાર દ્વારા આર્થિક રીતે નબળા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ ને અભ્યાસમાં મદદ કરવા માટે પોસ્ટ મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ યોજના નો અમલ વર્ષોથી કરવામાં આવેલો છે. આ શિષ્યવૃત્તિ યોજના અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓ ને ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવા માટે સ્કોલરશીપ આપવામાં આવે છે. રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓ જેઓ ડીજીટલ ગુજરાત પોસ્ટ મેટ્રિક સ્કોલરશીપ યોજના નો લાભ લેવા માંગે છે તે ઓફિશિયલ પોર્ટલ digital gujarat.gov.in પરથી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકે છે.

 • ઉમેદવારો કે જેઓ આમાંની કોઈપણ યોજનામાં રસ ધરાવતા હોય અથવા લાયક હોય તેઓ જાણતા હોવા જોઈએ કે શિષ્યવૃત્તિ માટે કેટલાક દસ્તાવેજો આવશ્યક છે. આ શિષ્યવૃત્તિ માટે ઇચ્છુકો આમાંથી કોઈપણ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે આ તપાસી શકે છે. અમે નીચે આપેલા તમામ દસ્તાવેજોની નોંધણી કરી છે:
 • જાતિ પ્રમાણપત્ર
 • આધાર કાર્ડની નકલ
 • બેંક પાસબુકનું પ્રથમ પૃષ્ઠ
 • વર્તમાન અભ્યાસક્રમના વર્ષની ફીની રસીદ
 • અગાઉની શૈક્ષણિક માર્કશીટનું સ્વ પ્રમાણિત પ્રમાણપત્ર
 • બ્રેક એફિડેવિટ (જો બ્રેક ગેપ એક વર્ષથી વધુ હોય તો)
 • હોસ્ટેલ પ્રમાણપત્ર (માત્ર હોસ્ટેલર વિદ્યાર્થી માટે)
 • આવકનું પ્રમાણપત્ર (સક્ષમ અધિકારી)(સરકારી કર્મચારી માટે ફોર્મ નં. 16 જરૂરી)
 • શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર
 • શાળા/કોલેજનું વર્તમાન વર્ષનું બોનાફેડ પ્રમાણપત્ર
See also  ગુજરાત મેરેજ સર્ટિફિકેટ ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ | Marriage Certificate Online

OBC, EBC અને DNT વિદ્યાર્થી માટે

 • PM YASASVI Post Matric Scholarship for OBC,EBC અને DNT વિદ્યાર્થી શિષ્યવૃત્તિ યોજના
 • બીસીકે – 80 મેડીકલ, એન્જીનીયરીંગ, ડીપ્લોમાના વિદ્યાર્થીઓને સાધન સહાય.
 • બીસીકે – 79 મેડીકલ, એન્જીનીયરીંગ વિદ્યાર્થીઓને ભોજન બીલ સહાય.
 • ડી.એન.ટી. – 2 મેડીકલ એન્જીનીયરીંગ વિદ્યાર્થીઓને ભોજન બીલ સહાય.
 • બીસીકે – 98 એમ.ફીલ, પીએચ.ડી, વિદ્યાર્થીઓ માટેની ફેલોશીપ યોજના.
 • બીસીકે – 81 સી ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર અને ઇન્દિરા ગાંધી ઓપન યુનિવર્સીટીમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ.
 • બીસીકે-325 સ્વનિર્ભર કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિચરતી વિમુક્ત જાતિના વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક સહાય.
 • ટ્યુશન સહાય યોજના.

પોસ્ટ મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ સહાય યોજના SC વિદ્યાર્થી

નિયામક અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર ખાતા હસ્તકની નીચે મુજબની યોજનાઓ અમલ ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ મારફત કરવાનો થાય છે. મૂળ ગુજરાત રાજ્યના ધોરણ 11-12, ડીપ્લોમા, આઈટીઆઈ, સ્નાતક, અનુસ્નાતક, એમફીલ, પીએચડી સુધીના સરકાર માન્ય અભ્યાસક્રમોમાં રાજ્ય તથા રાજ્ય બહાર આવેલ સરકાર માન્ય ઉ.મા.શાળાઓ/સંસ્થાઓ/યુનિવર્સીટીઓ/કોલેજો/ITI/સંસ્થાઓમાં અભ્યાસ કરતા અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓને કે જેણે રાજ્ય સરકારશ્રીની MYSY મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના કે અન્ય કોઈ યોજનામાં લાભ ન લેવાનો હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ/વિદ્યાર્થીનીઓ પાસેથી ગત વર્ષની જેમ ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24માં શિષ્યવૃતિ/સહાય માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

પોસ્ટ મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ સહાય યોજના ST વિદ્યાર્થી

નિયામક શ્રી, આદિજાતિ વિકાસ, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર ખાતા હસ્તકની નીચે મુજબની યોજનાઓનો ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ મારફત કરવાનો થાય છે. મૂળ ગુજરાત રાજ્યના ધોરણ 11-12, ડીપ્લોમા, આઈટીઆઈ, સ્નાતક, પી.એચ.ડી. સુધીના સરકાર માન્ય અભ્યાસક્રમોમાં રાજ્ય તથા રાજ્ય બહાર આવેલ સરકાર માન્ય ઉ.મા. શાળાઓ/સંસ્થાઓ/યુનિવર્સીટીઓ/કોલેજ/ITI/સંસ્થાઓમાં અભ્યાસ કરતા અનુસૂચિત જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓને કે જેણે રાજ્ય સરકારશ્રીની MYSY મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના કે અન્ય કોઈ યોજનામાં લાભ ન લેવાનો હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ/વિદ્યાર્થીનીઓ પાસેથી ગત વર્ષની જેમ ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24માં શિષ્યવૃત્તિ / સહાય માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

See also  આધાર-પાનકાર્ડ લિંક ફરજિયાત ન હોવાનો ગુજરાત હાઈકોર્ટ ચુકાદાનો મેસેજ વાયરલ

SC (અનુસૂચિત જાતિ) વિદ્યાર્થી માટે

 • Post Matric Scholarship for SC Student (GOI) (BCK-6.1)
 • Post Matric Scholership for SC Student (GOI) (Freeship Card Student Only) (BCK-6.1)
 • Food Bill Assistant to SC Students (BCK-10)
 • Fellowship Schemes for M.Phil, Ph.D, for SC Students (BCK-11)
 • Instrumental Help to SC Student (Medical, Engineering, Diploma Student Only) (BCK-12)
 • Scholarship / Stipend to SC Student for ITI / Professional Courses (BCK-13)
 • Post Matric Scholarship for SC Girls Students Only (Having Annual Family Income More than 2.50 Lakh) (State Government Schemes) (BCK-5)
 • Private Tuition Coaching Assistance to SC Student (Science Stream) (std : 11-12) (BCK-7)
 • Tablet Assistance to SC Student (BCK-353)

ST (અનુસૂચિત જનજાતિ) વિદ્યાર્થી માટે

 • Umbrella Schemes for Education of ST Student Post-Matric Scholarship
 • Umbrella Schemes for Education of ST Student Post-Matric Scholarship (Freeship)
 • Post Matric Scholarship for ST Girl (Having Annual Family Income More than 2.50 Lac)
 • Post Matric Scholarship for ST Girl (Having Annual Family Income More than 2.50 Lac) (Freeship Card/Medical Loan Student Only)
 • Food Bill Assistance to ST Student.
 • Swami Vivekanand Scholarship for ST Students Studying in ITI
 • Financial Assistant to Purchase of Instruments for Medical and Engineering Students.
 • Financial Assistant for 12th passed out ST student for the purchase of Tablet.
 • Coaching Assistant for Competitive Exam and Additional Tution Assistance During Course of Study
 • Fellowship Scheme for ST Student Studying in P.Hd.

ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ 2023 ફ્રેશ વિદ્યાર્થીઓ માટે

 • જે વિદ્યાર્થીઓએ ફ્રેશ અરજી કરવાની છે તેણે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ ઓપન કરી “Login” મેનુ પર ક્લિક કરી “Citizen Login”માં જઈને પોતાના ID Passwordથી લોગીન કરવાનું રહેશે.
 • લોગીન કર્યા બાદ “Request a New Service” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ “Scholarship” ઓપ્શનમાં જઈને Select Financial Year મેનુમાં વર્ષ 2023-243 સિલેક્ટ કરી પોતાની કેટેગરી પસંદ કરીને હેડીંગના નીચે દર્શાવેલ યોજના પૈકી જે યોજનામાં પાત્રતા ધરાવતા હોય તેના પર ક્લિક કરી એપ્લાય કરવાનું રહેશે.

ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ 2023 રીન્યુઅલ વિદ્યાર્થીઓ માટે

 • જે વિદ્યાર્થીઓએ ગત વર્ષ 2021-22માં ઓનલાઈન અરજી કરેલ હતી અને નિયમોનુસાર શિષ્યવૃત્તિ મેળવેલ હતી તેવા વિદ્યાર્થીઓની ચાલુ વર્ષની રીન્યુઅલ અરજી ઓટોમેટીક “Renewal” મોડમાં મુકવામાં આવેલ છે એટલે કે તેવા વિદ્યાર્થીઓએ ફ્રેશ એપ્લાય કરવાનું નથી”Renewal” બટન પર ક્લિક કરી પોતાની તમામ વિગતો ચકાસી લેવાની રહેશે અને રીન્યુઅલ માટે જરૂરી એવી ગત વર્ષની માર્કશીટ, ફી ભર્યાની પહોંચ વગેરે અપડેટ કરી અરજી સેન્ડ કરવાની રહેશે. જો આવકના દાખલાને ત્રણ વર્ષ પૂર્ણ થયેલ હોય કે આવકમાં કોઈ ફેરફાર થયેલ હોય તો તે પણ ફરી અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • જે વિદ્યાર્થીઓને ગત વર્ષે શિષ્યવૃત્તિ મળેલ હતી અને તેનુ ફોર્મ ચાલુ વર્ષે ઓટોમેટીક “Renewal” મોડમાં ન જોવા મળે તો તેવા વિદ્યાર્થીઓએ “Request a New Service” મેનુમાં જઈને વર્ષ 2023-24 માટે લાગુ પડતી યોજનામાં ફ્રેશ ફોર્મ ભરી અરજી કરવાની રહેશે.
See also  ગુજરાત નમો ઇ-ટેબલેટ યોજના | NAMO E-Tablet Yojana Gujarat

ગુજરાત ડિજિટલ શિષ્યવૃત્તિની અરજી પ્રક્રિયા

નોંધણી પ્રક્રિયા

 1. ડિજિટલ ગુજરાતની સત્તાવાર વેબસાઇટ ખોલો
 2. મેનુ બારમાં ઉપલબ્ધ “ નોંધણી ” વિકલ્પ પર ક્લિક કરો
 3. નોંધણી ફોર્મ કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર દેખાય છે જન્મ તારીખ, મોબાઈલ નંબર, ઈમેલ આઈડી અને પાસવર્ડ દાખલ કરો
 4. હવે કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો અને સેવ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો
 5. તમને ઇમેઇલ અથવા SMS દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ OTP દાખલ કરો
 6. “પુષ્ટિ કરો” વિકલ્પ પર ક્લિક કરો

નવી વપરાશકર્તા નોંધણી ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ :

 • પગલું 1 : અરજદારે તમામ સરકારી સેવાઓનો લાભ લેવા માટે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલની મુલાકાત લેવી આવશ્યક છે.
 • પગલું 2: જો તમે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલના નવા અરજદાર છો, તો તમારે સરકાર દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી તમામ સેવાઓનો લાભ લેવા માટે પોર્ટલમાં નોંધણી કરાવવી પડશે. પછી નવા વપરાશકર્તા માટે “નોંધણી” વિકલ્પ પર ક્લિક કરો
 • પગલું 3 : તમને નોંધણી પૃષ્ઠ પર નિર્દેશિત કરવામાં આવશે જ્યાં તમારે નીચેની વિગતો દાખલ કરવાની રહેશે.
  • આધાર નંબર
  • જન્મ તારીખ
  • મોબાઇલ નંબર
  • ઈ – મેઈલ સરનામું
  • પાસવર્ડ
  • કેપ્ચા
 • પગલું 4 : બધી વિગતો દાખલ કર્યા પછી તમારે “સેવ” બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • પગલું 5 : પછી ડિજિટલ ગુજરાત નોંધણી પૂર્ણ કર્યા પછી તમારી નાગરિક પ્રોફાઇલ સફળતાપૂર્વક બનાવવામાં આવશે.

ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ 2023 / ગુજરાત પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2023

OBC, EBC અને DNT વિદ્યાર્થીજાહેરાત વાંચો
SC (અનુસૂચિત જાતી) વિદ્યાર્થીજાહેરાત વાંચો
ST (અનુસૂચિત જનજાતી) વિદ્યાર્થીજાહેરાત વાંચો
ઓનલાઈન અરજી કરોઅરજી કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક: 

ઓફિસિયલ વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો
ટેલિગ્રામ ચેનલમા જોડાઓ અહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ચેનલમા જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો

FAQ – ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ

પ્રશ્ન.1: ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ ની છેલ્લી તારીખ શું છે?

ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ ની છેલ્લી તારીખ 05-11-2023 છે

પ્રશ્ન.2: ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ ની સત્તાવાર વેબસાઇટ શું છે?

ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ ની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.digitalgujarat.gov.in/ છે

પ્રશ્ન.3: ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ હેલ્પલાઇન નંબર શું છે ?

પોર્ટલ સંબંધિત કોઈપણ પ્રશ્ન/સમસ્યા માટે નાગરિક ટોલ ફ્રી નંબર પર સંપર્ક કરી શકે છે. 18002335500.

Table of ContentsLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *