મફત સિલાઈ મશીન યોજના | Free Sewing Machine Scheme Gujarat

મફત સિલાઈ મશીન યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહીતિ | Free sewing machine yojana 

રાજ્યમાં આર્થિક રીતે નબળી મહિલાઓ માટે ઘણી સહાય યોજનાઓ ઉપલબ્ધ છે. આ યોજનાઓ ના કારણે તેમના જીવનમાં રાહત અને સુખ સુવિધા મળતી હોય છે. અહીં આવી યોજના એટલે ‘મફત સિલાઈ મશીન યોજના’ ની માહિતી પ્રસ્તુત છે.

આજે અમે તમને ગુજરાત ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના વિશે માહિતી આપી રહ્યા છીએ. રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેન્દ્રની મફત સિલાઈ યોજના હવે રાજ્યમાં પણ મે લાગુ કરવામાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ રાજ્યની ગરીબ અને આર્થિક રીતે નબળી મહિલાઓને મફત સિલાઈ મશીન આપવામાં આવે છે. જેથી કરીને તેમને સામાજિક અને આર્થિક રીતે સક્ષમ બનાવી શકાય.આ યોજના હેઠળ મફત સિલાઈ મશીન મેળવવા ઈચ્છતી રાજ્યની રસ ધરાવતી મહિલાઓએ આ યોજના હેઠળ અરજી કરવાની રહેશે. આ યોજના હેઠળ ફક્ત 20 થી 40 વર્ષની વયજૂથની મહિલાઓ જ અરજી કરી શકે છે.

આ યોજનાનો લાભ કોને મળવાપાત્ર છે :

Who gets the benefit of free sewing machine

 • આ સ્કીમ હેઠળ અરજી કરનાર મહિલાઓની ઉંમર 20 થી 40 વર્ષની હોવી જોઈએ.
 • નોકરી કરતી મહિલાઓના પતિની વાર્ષિક આવક રૂ. 12000 થી વધુ ન હોવી જોઈએ.
 • મફત સિલાઈ મશીન યોજના માટે રાજ્યની માત્ર આર્થિક રીતે નબળી મહિલાઓ જ અરજી કરી શકે છે.
 • રાજ્યની વિધવા અને વિકલાંગ મહિલાઓ પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકશે.

મફત સિલાઈ મશીન મેળવવા ક્યા ક્યા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ :

Required Document for free sewing machine :

 1. અરજદારનું આધાર કાર્ડ
 2. જન્મ પ્રમાણપત્ર
 3. આવકનું પ્રમાણપત્ર 
 4. જો વિકલાંગ હોય તો વિકલાંગતાનું તબીબી પ્રમાણપત્ર
 5. જો સ્ત્રી વિધવા હોય તો તેનું નિરાધાર વિધવા પ્રમાણપત્ર
 6. પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો
 7. સરનામાનો પુરાવો

મફત સિલાઈ મશીન યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય :

ગુજરાત સરકાર દ્વારા નિ:શુલ્ક સિલાઈ મશીન યોજના હેઠળ મજૂરો અને ગરીબ મહિલાઓ મફત સિલાઈ મશીન મેળવીને પોતાનું અને પોતાના પરિવારનું સારી રીતે નિભાવ કરી શકશે. આ યોજનાનો એક ઉદ્દેશ્ય મહિલાઓને રોજગાર આપવાનો છે. આ યોજના હેઠળ મહિલાઓ સિલાઈ મશીન મેળવીને ઘરે બેસીને પોતાનો રોજગાર શરૂ કરી શકે છે, જેમાંથી તેઓ સારી આવક મેળવી શકે છે. આ યોજનાનો લાભ રાજ્યના શહેરી અને ગ્રામીણ બંને વિસ્તારની આર્થિક રીતે નબળા મહિલાઓ અને શ્રમિક મહિલાઓને આપવામાં આવશે.

 • મફત સિલાઈ મશીન યોજના ની official વેબસાઈટ :- Website
 • મફત સિલાઈ મશીન યોજના નું ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ :- Download
See also  ગુજરાત બોર્ડ ધોરણ 10 અને 12 ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ, ઘરે બેઠા ઓનલાઈન અરજી કરો

FAQ – સામાન્ય પૂછતાં પ્રશ્નો :

Q. મફત સિલાઈ મશીન યોજના માટે કોણ કોણ અરજી કરી શકે છે?

A. મફત સિલાઈ મશીન યોજના માટે રાજ્યની માત્ર આર્થિક રીતે નબળી મહિલાઓ જ અરજી કરી શકે છે.

Q. મફત સિલાઈ મશીન યોજના માટે શું ઉંમર મર્યાદા છે?

A. મફત સિલાઈ મશીન યોજનાનો લાભ લેવા 20 થી 40 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.

Q. મફત સિલાઈ મશીન યોજના માટે ક્યાં ક્યાં પુરાવા જોઈએ છે?

A. 1.અરજદારનું આધાર કાર્ડ 2.જન્મ પ્રમાણપત્ર 3.આવકનું પ્રમાણપત્ર 4.જો વિકલાંગ હોય તો વિકલાંગતાનું તબીબી પ્રમાણપત્ર 5.જો સ્ત્રી વિધવા હોય તો તેનું નિરાધાર વિધવા પ્રમાણપત્ર 6.પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો 7.સરનામાનો પુરાવો

Q. મફત સિલાઈ મશીન યોજના માટે ફોર્મ ક્યાંથી ડાઉનલોડ કરવું?

A. ઉપર Download પર ક્લિક કરીને ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *