ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના | Free Sewing Machine Scheme Gujarat Application Form and Eligibility

અમારા WhatsApp ગૃપપમાં જોડાઓ Join Now

દેશની મહિલાઓને રોજગારી મળે તેવો જાતે આત્મનિર્ભર બને અને બીજા પર આધાર ન રાખવો પડે એ માટે દેશના વડાપ્રધાન શ્રી દ્વારા ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે.

 • ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના નામ પ્રમાણે ફ્રી આપવામાં આવશે.
 • જેનો કોઈ ચાર્જ લેવામાં આવશે નહીં સિલાઈ મશીન મહિલાઓને મફત મળશે.
 • ગરીબ મહિલાઓ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશે ઘરે સીવણ કામ કરી શકશે બીજે બહાર મજૂરી કરવા જવું નહીં પડે.
 • નબળા વર્ગની પરિસ્થિતિમાં સુધારો આવશે.
 • આત્મનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરશે.
 • રોજગારી પ્રાપ્ત કરશે દેશની મહિલાઓને પ્રોત્સાહન મળશે.

જે મહિલાઓ આ યોજના હેઠળ આવતી હોય તેમને જાણ કરો અને આ યોજનાનો મહત્તમ લાભ અપાવવાનો પ્રયાસ કરો.

 • જેમની ઉંમર 20 વર્ષથી લઈને 40 વર્ષ સુધીની છે આર્થિક રીતે નબળી અને મજૂર વર્ગની મહિલાઓ આ યોજના નો લાભ મેળવી શકશે
 • અને અપંગ મહિલાઓ તથા વિધવા મહિલાઓ પણ આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશે.

Free Sewing Machine Scheme Gujarat

State government if Gujarat has launched a new welfare scheme for the people of Gujarat. This scheme is known as Free Sewing Machine Scheme Gujarat. As the name suggest, in this scheme people of State will receive sewing machine for free. Scheme is mainly for women of the State. But some men are also eligible for this scheme. This scheme is also known by the name of Free Silai Machine Yojana.

Free Sewing Machine Scheme Gujarat

This scheme also aims to rehabilitate deserted women, destitute widows, and physically challenged men and women. The eligibility criteria of this scheme is been explained in simple words in article below. Before applying for this scheme interested applicants must check its eligibility criteria. This scheme has been launched for a wide range of age group. This scheme offers great opportunity for rehabilitation and self-employment to the deprived people of society.

Related Posts  લેપટોપ સહાય યોજના 2022 | Laptop Sahay Yojana 2022

फ्री सिलाई मशीन योजना गुजरात 2020

Scheme is Known AsFree Silai Machine Yojana/ Free Sewing Machine Scheme / Free Tailoring Machine Scheme
Launched in StateGujarat & Various other States
Scheme has been Launched ByCentral Government of India
Concerned DepartmentDepartment of Social Welfare
Beneficiaries of SchemeDeprived Women & Men
Scheme Is offeringFree Sewing Machine to Beneficiaries
Beneficiaries Age Group20 to 40 Years
Available in ArticleFree Sewing Machine Scheme Gujarat Application Form
Objective of SchemeTo Rehabilitate & Generate Self Employment
Scheme Official WebsiteIndia.gov.in

Free Sewing Machine Gujarat implementation is been carried out the State Welfare Department. Other then Gujarat this scheme is available for Maharashtra, Haryana, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Uttar Pradesh, Telangana etc. Scheme implementation will be carried throughout the country. People will be able to earn money even from their home by using sewing machines. To get these sewing machine people must apply or the scheme by filling its application form.

This scheme will help poor people of the State who have no source of income. This scheme will establish them a source which they can use to generate income. State government is aiming to distribute more than 50,000 sewing machines in the State for free. Thus, every eligible and interested applicant must apply for this scheme, to take its benefits.

Related Posts  કોરોનાથી મૃત્યુ 50 હજારનું વળતર | Corona Died -Rs 50,000 Sahay

Free Sewing Machine Scheme Gujarat Objective

 1. The main objective of this scheme is to generate self-employment. This scheme will most certainly improve the self-employment potential in State.
 2. Scheme also aims to rehabilitate physically challenged women and men, destitute widows and deserted women.
 3. This scheme one of the objectives is to promote skill development in people.
 4. Scheme will mainly help women of the State as they will become more independent.
 5. This scheme also aims to empower deprived people of society.
 6. Scheme will generate source of income to people.

Free Sewing Machine Scheme Gujarat Eligibility Criteria

 1. Only permanent resident of Gujarat State are eligible for this scheme.
 2. Destitute widows are eligible for this scheme.
 3. Deserted women are also eligible for this scheme.
 4. Physically Handicapped/ challenged men and women are eligible for this scheme.
 5. Labour women are also eligible for this scheme.
 6. People applying for this scheme must have sewing skill proof.
 7. For the eligibility of this scheme applicant must be at least 20 years old. Also he/she must not be above 40 years of age.
 8. Poor people with monthly income less than Rs 12,000/-0 per month are eligible for this scheme.

Documents Required

 1. Applicants need to show his/her age proof certificate.
 2. Income Proof certificate is also needed to apply for this scheme.
 3. Aadhar Card is essential.
 4. Mobile number is also required.
 5. Widow applicants need to show widow proof.
 6. Physically handicapped men/women need to show the certificate of it.
 7. If applicant belongs to some Caste Category they need to bring the Certificate of it.
 8. Passport size photo is also needed.
 9. Sewing machine skill proof certificate.
Related Posts  ખેડૂત સ્માર્ટફોન યોજના | Farmer Smart Phone Scheme Gujarat @ikhedut.gujarat.gov.in

Free Sewing Machine Scheme Gujarat Application Form pdf

 • Those applicants who are fulfilling scheme all eligibility criteria they can apply in this scheme by filling its application form.
 • People will get the scheme application form, either from this website or from official website.
 • To get application form from official website click on this link.
 • As soon as you click here, you will redirect towards the official website home page.
 • Then you will see a page like shown in image below.
 • There you have to click on “Application Form for the Free Supply of Sewing Machines” option.
 • As soon as you click on that option you will get the option to download the pdf file of scheme application form.
 • To download the pdf file of application form from this website directly click here.
 • After downloading the form take its print out.
 • Then fill this form with details like name, date of birth or age, mobile number, address etc in it.
 • After this attach documents asked in it.
 • Then put your signature and photo in the form.
 • After this submit this form to the District Social Welfare Officer.
 • Then the authorities will verify you application form.
 • After this you will receive free sewing machine.

That is everything about this Free Sewing Machine Scheme Gujarat. To know more about such government schemes like and share us on Facebook. You can also write us, for any queries about this scheme.

3 Comments

Add a Comment
 1. Ye yojna ka labha sabko mil sakta hena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *