ઓનલાઇન જન્મ-મરણનો દાખલો How To Download Birth / Death Certificate @eolakh.gujarat.gov.in

ગુજરાત જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો | જન્મ/મરણ પ્રમાણપત્ર ગુજરાત | ગુજરાતમાં જન્મ/મરણ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન મેળવો | જન્મ મરણ નોંધણી ઓનલાઇન eolakh.gujarat.gov.in ગુજરાત સરકારે જન્મ અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન ડાઉનલોડ કરવા માટે eolakh પોર્ટલ શરૂ કર્યું, કોઈપણ ગુજરાતનો નાગરિક આ પોર્ટલ દ્વારા જન્મ પ્રમાણપત્ર માટે ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે https://eolakh.gujarat.gov.in/, વિભાગ જન્મ અને મૃત્યુની નોંધણી કરી રહ્યું છે જે અંદરના વિસ્તારોમાં થાય છે.

ગુજરાતનું અધિકારક્ષેત્ર અને અરજદારને પ્રમાણપત્રો જારી કરો. જેઓ ઓનલાઈન જન્મ પ્રમાણપત્રની નકલ ડાઉનલોડ કરવા અથવા મેળવવા માંગે છે તેઓ નીચેની પ્રક્રિયાને અનુસરે છે. હવે ગુજરાત સરકારે તમામ સેવાઓ ઓનલાઈન કામ કરવાનું સરળ બનાવ્યું છે, જન્મ પ્રમાણપત્ર માટે કોઈપણ ઝોન ઓફિસની મુલાકાત લેવાની જરૂર નથી.

વિષયજન્મ/મરણ નો દાખલો ઓનલાઇન મેળવવો
લાભાર્થીગુજરાતના તમામ નાગરિક
ઉદ્દેશજન્મ કે મરણ નો દાખલો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરવાની સુવિધા પૂરી પાડવી
Official Websiteeolakh.gujarat.gov.in
ઓનલાઇન જન્મ-મરણનો દાખલો How To Download Birth / Death Certificate @eolakh.gujarat.gov.in

ગુજરાતમાં જન્મ પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

આજકાલ તમામ સરકારી સેવાઓનો ઉપયોગ કરવો સરળ છે, કારણ કે બધી સેવાઓ ઓનલાઈન કાર્ય કરે છે.

જો તમારું અથવા તમારા બાળકનું જન્મ પ્રમાણપત્ર ખોવાઈ જાય તો તમે ગુજરાતમાં નવું પ્રમાણપત્ર માટે અરજી કરવા માંગો છો, તો કૃપા કરીને નીચેની પ્રક્રિયાને અનુસરો.

 • સૌપ્રથમ ગુજરાત સરકારની અધિકૃત વેબસાઇટ https://eolakh.gujarat.gov.in/ ની મુલાકાત લો. વેબસાઇટ ખોલ્યા પછી અને “Download Certificate” પર ક્લિક કરો.
 • હવે વેબસાઈટમાં નીચેની તરફ જુઓ, જ્યાં તમારે Birth Certificate Download કરવા માટે “Birth” ઓપ્શન પસંદ કરો. ત્યાર બાદ જરૂરી માહિતી જેવી કે એપ્લિકેશન નંબર અથવા મોબાઈલ અને વર્ષ દાખલ કરો.
 • નોંધ: જો તમે એપ્લિકેશન નંબર જાણતા ના હોય તો મોબાઈલ નંબર પસંદ કરો.

સંપૂર્ણ વિગતો દાખલ કર્યા બાદ “Search Data” આ બટન પર ક્લિક કરો નીચે લિસ્ટમાં તમારું નામ હશે ત્યાંથી Birth Certificate Download કરો.

See also  જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ યોજના | Gyan Sadhana Scholarship Yojana 2024-25 @gssyguj.in

મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર (Death Certificate Gujarat Online) કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

મરણનો દાખલો ઓનલાઇન (Deth certificate online) કાઢવા ઉપર બતાવેલ ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ e olakh gujarat gov in પર જઈ, ડાઉનલોડ સર્ટિફિકેટ પર ક્લિક કરો. ત્યારબાદ “Deth” ઓપ્શન પસંદ કરી ઉપર જણાવેલ પ્રક્રિયા અનુસાર મરણનો દાખલો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

ઓનલાઇન જન્મ-મરણનો દાખલો How To Download Birth / Death Certificate @eolakh.gujarat.gov.in

જન્મ કે મરણ નો દાખલો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરવા માટે મહત્વના સૂચનો

 •  જન્મ કે મરણનું પ્રમાણપત્ર online download કરવા માટે આપની પાસે અરજી નંબર કે મોબાઇલ નંબર હોવો જરૂરી છે.
 •  અરજી નંબર સિસ્ટમ દ્વારા જન્મ કે મરણની નોંધણી વખતે રજુ કરવામાં આવેલ મોબાઇલ નંબર ઉપર SMSથી મોકલવામાં આવશે/મોકલવામાં આવેલ હશે. જે પ્રમાણપત્ર online download કરવા સાચવી રાખવો જરૂરી છે.
 • દાખલ કરવામાં આવેલ મોબાઇલ નંબર કે અરજી નંબર સાથે linked જન્મ કે મરણનું પ્રમાણપત્ર online download કરી શકાશે.
 •  જો દાખલ કરવામાં આવેલ મોબાઇલ નંબર કે અરજી નંબર ખોટો હશે તો પ્રમાણપત્ર online download કરી શકાશે નહી. તેમ છતાયે કોઇ તાંત્રિક કારણોસર download કરવામાં મુશ્કેલી પડે તો, સૌ પ્રથમ સંબંધિત રજીસ્ટ્રારશ્રી (જન્મ-મરણ)ની કચેરીનો કે જીલ્લા રજીસ્ટ્રાર(જનમ-મરણ) અને મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રીનો કે તેમની કચેરીનો સંપર્ક સાધવા વિનંતી છે.
 • આ રીતે, કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ પધ્ધતિથી generate થતા પ્રમાણપત્રો માન્ય રાખવા અત્રેની કચેરી દ્વારા તા. ૦૫/૦૨/૨૦૨૦ ના પરિપત્રથી વિગતવાર સૂચનાઓ આપવામાં આવેલ છે. 

e olakh ગુજરાતની સંપર્ક વિગતો

વેબસાઈટClick Here
ઈમેલ:ssoidsp@gmail.com
સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરોClick Here
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો
ટેલિગ્રામ ચેનલમા જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો5 Comments

Add a Comment
 1. KIRTIKUMAR MOHANLAL ANIKAR

  Good initiative.

 2. KIRTIKUMAR MOHANLAL ANIKAR

  Good process.

  1. Thanks and Share with your friends

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *