કોચિંગ સહાય યોજના, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે મળશે ₹20,000 સહાય | Coaching assistance scheme 2024

કોચિંગ સહાય યોજના 2024, JEE,GUJCET અને NEET પરીક્ષાઓ માટે કોચિંગ હેલ્પ સ્કીમ, જાણો તમામ વિગતો કોચિંગ સહાય યોજના 2024: રાજ્યમાં વિવિધ કોર્પોરેશનો છે. JEE,GUJCET અને NEET પરીક્ષાઓ/કોચિંગ સહાય યોજના 2024 માટે કોચિંગ હેલ્પ સ્કીમજેમાં નિયામક વિકાસશીલ જાતિ કલ્યાણ ગુજરાત નિગમની સ્થાપના વર્ષ-2024 દરમિયાન કરવામાં આવી હતી.

કોચિંગ સહાય યોજના 2024

બિન અનામત આયોગ દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. કોચિંગ સહાય યોજના 2024 ભોજન બિલ સહાય, વિદેશમાં અભ્યાસ લોન, JEE ગુજરાત-NEET, કોચિંગ સહાય યોજના, શૈક્ષણિક આવાસ યોજનાઓ આ કમિશન દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. આ યોજનાઓના લાભો અનમત આયોગની અધિકૃત વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન મેળવી શકાય છે. પ્રિય વાચકો આજે આપણે આ લેખ દ્વારા કોચિંગ સહાય યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું.

કોચિંગ સહાય યોજના 2024 યોજનાનો હેતુ.

ગુજરાત રાજ્યની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સહાય પ્રવાહમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. ગુજરાતના બિનઅનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને આ પરીક્ષા માટે સારું કોચિંગ મળે તે ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આ પરીક્ષાની તૈયારી માટે કોચિંગ ક્લાસમાં જોડાનારા વિદ્યાર્થીઓને આ મદદ આપવામાં આવશે.

યોજનાકોચિંગ આસિસ્ટન્સ સ્કીમ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સહાય
ઉદ્દેશઅનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને કોચિંગ સહાય પૂરી પાડવી
લાભાર્થીઅનામત અને બિન-અનામત શ્રેણી (SEBC) માં અભ્યાસ કરતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ
સહાયઅનામત અને બિન-અનામત વર્ગોના વિદ્યાર્થીઓ ટ્યુશન સહાય હેઠળ DBT દ્વારા વાર્ષિક રૂ. 20,000 (વીસ હજાર) ની મર્યાદા સુધીની સહાય માટે પાત્ર છે.
વેબસાઇટesamajkalyan.gujarat.gov.in
કોચિંગ સહાય યોજના 2023 યોજનાનો હેતુ.

Coaching Sahay Yojana 2024 કોને મળશે લાભ ?

બિનઅનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને આ નિગમની યોજનાઓનો લાભ મળશે. આ કમિશનનો ઉદ્દેશ્ય રાજ્યના આર્થિક રીતે નબળા પરંતુ તેજસ્વી બાળકોને વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં વધુ અને સારું શિક્ષણ આપવાનો છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા ધોરણ 11 અને 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને આર્થિક સહાય પૂરી પાડવા માટે કોચિંગ સહાય યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે.

See also  નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાન સાધના યોજના । Namo Saraswati Vigyan Sadhana Yojana

ટ્યુશન સહાયથી કોણ લાભ મેળવી શકે છે? કોચિંગ સહાય યોજના 2024.

રાજ્યમાં અનામત અને બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને કોચિંગ સહાય યોજનાનો લાભ મળે છે. આવા વિદ્યાર્થીઓ પાસે બિન અનામત શ્રેણીનું પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ. વર્ગ-10માં 70% કે તેથી વધુ ગુણ મેળવનાર અને કોચિંગ ક્લાસમાં અભ્યાસ કરતા વિજ્ઞાન પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સહાય માટે ટ્યુશન સહાય આપવામાં આવે છે. શાળા/કોલેજમાં ચૂકવવામાં આવેલ શિક્ષણ અથવા ટ્યુશન ફી ટ્યુશન સહાય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સહાય યોજના હેઠળ પાત્ર નથી. શાળા અથવા કૉલેજની બહાર લીધેલ કોઈપણ વધારાનું ટ્યુશન સહાય માટે પાત્ર છે.

આવક મર્યાદા શું છે? કોચિંગ સહાય યોજના 2024

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સહાય પ્રવાહનો અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ તમામ વિદ્યાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનો લાભ લેવા માટે અનામત અને બિન-અનામત જાતિના નાગરિકોની વાર્ષિક કૌટુંબિક આવક રૂ. 6,00,000 (6 લાખ અડધા લાખ) કરતા ઓછી હોવી જોઈએ.

ટ્યુશન સહાય યોજના 2024 ના ફાયદા શું છે?

નિયામક વિકાસ કાસ્ટ, ગાંધીનગર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સહાય વિદ્યાર્થીઓને ટ્યુશન સહાય પૂરી પાડે છે. આ યોજના હેઠળ, વિદ્યાર્થીઓના ખાતામાં DBT (ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર) દ્વારા વાર્ષિક રૂ. 20000 (વીસ હજાર)ની મર્યાદા સુધી સહાય ઉપલબ્ધ છે.

કોચિંગ સહાય યોજના કોચિંગ સહાય યોજના 2024 માટે જરૂરી દસ્તાવેજ

ગુજરાત સરકાર દ્વારા Documents Required for Coaching Sahay માટે નક્કી કરેલા છે. જે નીચે મુજબ આપેલા છે.

 • ઓનલાઈન અરજીપત્રક (Online Application)
 • આધારકાર્ડની નકલ (Aadhar Card)
 • જાતી માટે નું પ્રમાણપત્ર (Cast Certificate)
 • આવકનું પ્રમાણપત્ર (Income Certificate)
 • રહેઠાણનો પુરાવો (Residency Proof)
 • ધોરણ-12 ની માર્કશીટ
 • ઉંમરનો પુરાવો (જન્મનું પ્રમાણપત્ર / LC)
 • અરજદારની બેંક પાસબુકની નકલ (Bank Passbook)
 • કોચિંગ કલાસની વિગત (ભરેલ અને ભરવાપાત્ર ફી સાથે) (Tuition Fee Detail)

કોચિંગ સહાય યોજના ગુજરાત 2024 માટે ઑનલાઇન કેવી રીતે અરજી કરવી

 • ગુજરાત સરકાર કોચિંગ સહાય યોજના 2024 નોંધણી પ્રક્રિયા ચાલુ રાખવા માટે અરજદારોએ નીચેના તબક્કાઓ પૂર્ણ કરવા આવશ્યક છે:
 • અધિકૃત ઈ-સમાજ કલ્યાણ વેબસાઈટને ઍક્સેસ કરવા માટે https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ પર જાઓ.
 • જો તમે પ્રથમ વખત નોંધણી કરી રહ્યા છો, તો પછી ‘કૃપા કરીને અહીં નોંધણી કરો’ વિકલ્પ પસંદ કરો.
 • એકવાર તમે નોંધણી લિંક પર ક્લિક કરશો ત્યારે એક નવું પૃષ્ઠ ખુલશે.
 • તમારું નામ, લિંગ, આધાર કાર્ડ નંબર, જાતિ, જન્મ તારીખ અને અન્ય માહિતી દાખલ કરો, પછી નોંધણી કરો પસંદ કરો.
 • જો તમે એનજીઓના સભ્ય છો, તો એનજીઓ પસંદગીની બાજુમાં નોંધણી લિંક પર ક્લિક કરો. સંબંધિત માહિતી પૂર્ણ કરો અને ‘નોંધણી કરો’ દબાવો.
 • જો તમે એનજીઓના સભ્ય છો, તો એનજીઓ પસંદગીની બાજુમાં નોંધણી લિંક પર ક્લિક કરો. સંબંધિત માહિતી પૂર્ણ કરો અને ‘નોંધણી કરો’ દબાવો.
 • ઇ-સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલમાં સફળતાપૂર્વક લૉગ ઇન કર્યા પછી અરજદારો સ્કીમ પસંદ કરી શકે છે અને ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.
See also  ઓનલાઇન જન્મ-મરણનો દાખલો How To Download Birth / Death Certificate @eolakh.gujarat.gov.in

કોચિંગ સહાય યોજનાની મહત્ત્વની તારીખ 

 • જાહેરાત ની તારીખ : 14-12-2022 
 • ફોર્મ ભરવાના શરૂ થયાની તારીખ : 15-12-2023 
 • ફોર્મ ભરવાં માટે છેલ્લી તારીખ : 15-01-2024 

કોચિંગ સહાય યોજના Helpline Number

આ યોજના અંગેની કોઈપણ સમસ્યા માટે તમે અહી આપેલ હેલ્પલાઇન નંબર પરથી મદદ મેળવી શકો છો.

Helpline Number : અહી ક્લિક કરો

જાહેરાત / પરિપત્રઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઇન અરજી કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
અરજીનું સ્ટેટ્સ જાણવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટઅહીં ક્લિક કરો
તામીલસંસ્થા એ આપવાનું પ્રમાણપત્રઅહીં ક્લિક કરો
ટેલિગ્રામ ચેનલમા જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો

FAQs :

Q.1 : કોચિંગ સહાય યોજનાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

Ans. કોચિંગ સહાય યોજનાની છેલ્લી તારીખ 15-01-2024 છે.

Q.2 : કોચિંગ સહાય યોજનામાં મળવાપાત્ર રાશિ કેટલી છે?

Ans. કોચિંગ સહાય યોજનામાં વધુમાં વધુ 20,000 રૂપિયા જેટલી રકમ મળવાપાત્ર છે.

Q.3 : કોચિંગ સહાય યોજનાના ઓનલાઈન ફોર્મ કઈ વેબસાઇટ પર ભરાય છે?

Ans. કોચિંગ સહાય યોજનાના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની વેબસાઈટ https://esamajkalyan.gujarat.gov.in છે.

Q.4 : કોચિંગ સહાય યોજના માટે અરજી કઈ રીતે કરવી?

Ans. યોજનાનો લાભ લેવા માટે તાલીમાર્થીઓને e Samaj Kalyan Portal પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

ટ્યુશન સહાયથી કોણ લાભ મેળવી શકે છે?

રાજ્યમાં અનામત અને બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને કોચિંગ સહાય યોજનાનો લાભ મળે છે. આવા વિદ્યાર્થીઓ પાસે બિન અનામત શ્રેણીનું પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ. વર્ગ-10માં 70% કે તેથી વધુ ગુણ મેળવનાર અને કોચિંગ ક્લાસમાં અભ્યાસ કરતા વિજ્ઞાન પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સહાય માટે ટ્યુશન સહાય આપવામાં આવે છે.

કોચિંગ સહાય યોજના 2024 કેટલા રૂપિયા સહાય મળે છે?

કોચિંગ સહાય યોજના 2024 રૂ 20000 પ્રાપ્ત થાય છે.

કોચિંગ સહાય યોજના ગુજરાત 2024 માટે ઑનલાઇન અરજી ક્યાથી કરવાની હોય છે?

કોચિંગ સહાય યોજના ગુજરાત 2024 માટે ઑનલાઇન અરજી ઈ-સમાજ કલ્યાણ વેબસાઈટથી કરવાની હોય છે.

See also  કોરોના વેકસીન સર્ટિફિકેટ | કોવિડ-19 રસી સર્ટિફિકેટ ઑનલાઇન ડાઉનલોડ | Covid Certificate Download

Coaching assistance scheme 2023

સત્તાવાર જાહેરાતઅહિયાં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરોઅહિયાં ક્લિક કરો
અન્ય બિન અનામત સહાય યોજનાઅહિ ક્લિક કરો

Table of ContentsLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *