i-khedut Portal | આઈ ખેડૂત પોર્ટલ રજીસ્ટ્રેશન | ikhedut Portal Registration 2024

ikhedut Portal | આઈ ખેડૂત પોર્ટલ | ખેડૂતલક્ષી યોજના 2024 | Gujarat ikhedut Portal Registration | Khedut Yojana 2024 | ikhedut Yojana in Gujarati Ikhedut Portal is a yojana introduced by the government of Gujarat specially for the farmers Ikhedut Portal Registration is a online portal introduced by the Government of Gujarat for the farmers of Gujarat.

i-khedut Portal | આઈ ખેડૂત પોર્ટલ રજીસ્ટ્રેશન | ikhedut Portal Registration 2024

ikhedut Portal યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ?

i-khedut portal 2024 દ્વારા  વિવિધ સરકારી યોજનાઓના ઓનલાઇન અરજીઓ સ્વીકારવાનું ચાલુ કરેલ છે. જેમાં i-khedut portal પર આ યોજનાની અરજી માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે.

 1. આધાર કાર્ડ
 2. ઓળખ કાર્ડ
 3. પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો
 4. બેન્ક પાસબુક
 5. મોબાઈલ નંબર (for registration)
i-khedut Portal | આઈ ખેડૂત પોર્ટલ રજીસ્ટ્રેશન | ikhedut Portal Registration 2024

iKhedut Portal 2024 New List.

કાપણી પછી વ્યવસ્થાપન અને મૂલ્ય વર્ધન માટેની યોજનાઓ

બાગાયતી વિભાગમાં કાપણી પછી વ્યવસ્થાપન અને મૂલ્ય વર્ધન માટેની યોજનાઓ Online પોર્ટલ પર મૂકવામાં આવેલ છે. જેની યાદી નીચે મુજબ છે.

1કાપણીના સાધનોઅરજી કરો
2કોલ્ડ સ્ટોરેજ (બાંધકામ, વિસ્તરણ અને આધુનિકીકરણ )અરજી કરો
3કોલ્ડ ચેઇન ના ટેકનોલોજી ઇન્ડકશન અને આધુનિકીકરણ માટેઅરજી કરો
4કોલ્ડ ચેઇન મેનેજમેન્ટ કાર્યક્રમઅરજી કરો
5કોલ્ડ્ રૂમ (સ્ટેગીંગ) (ક્ષમતા ૩૦ મે. ટન)અરજી કરો
6ખેતર પરના ગ્રેડીંગ, શોર્ટીગ, પેકીંગ એકમ ઉભા કરવા સહાયઅરજી કરો
7ટુલ્સ,ઇકવીપેમન્ટ, શોર્ટીગ/ગ્રેડીંગના સાધનો,પીએચએમના સાધનો
(વજનકાંટા, પેકીંગ મટીરીયલ્સવ, શોર્ટીંગ/ગ્રેડીંગ મશીનરી જેવા સાધનો સાથે પ્લાસ્ટીક ક્રેટસ)
અરજી કરો
8દરીયાઇ માર્ગે ફળ, શાકભાજી, ફુલ તથા છોડના નિકાસ માટે વાહતુક ખર્ચઅરજી કરો
9નિકાસકારોને બાગાયતી પાકોની ઇરેડીએશન પ્રક્રિયા માટે સહાયઅરજી કરો
10પ્રાઇમરી/ મોબાઇલ/ મીનીમલ પ્રોસેસીંગ યુનિટઅરજી કરો
11પ્રી કૂલીંગ યુનિટ (ક્ષમતા ૬ ટન)અરજી કરો
12પ્રોસેસીંગના સાધનોઅરજી કરો
13બાગાયત પેદાશની પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અંતર્ગત પેકીંગ મટીરીયલ્સમાં સહાયઅરજી કરો
14બાગાયત મૂલ્યવર્ધન એકમ ઉભા કરવા સહાયઅરજી કરો
15મોબાઇલ પ્રીફુલીંગ યુનિટઅરજી કરો
16રેફ્રિજરેટેડ ટ્રાન્સપોર્ટ વેહીકલઅરજી કરો
17રાઇપનીંગ ચેમ્બર (ક્ષમતા મહત્તમ ૩૦૦ મે.ટન)અરજી કરો
18લો કોસ્ટ ડુંગળીના સંગ્રહ સ્ટ્રકચર માટે (ક્ષમતા ૨૫ મે.ટન)અરજી કરો
19સંકલિત કોલ્ડ ચેઇન સપ્લાય સીસ્ટમઅરજી કરો
20સંકલિત પેક હાઉસ કન્વેયર બેલ્ટે, શોર્ટીંગ, ગ્રેડીંગ યુનિટ, વોશીંગ, સુકવણી અને વજન કરવાની સુવિધા સાથે (સાઇઝ ૯ મી x ૧૮ મી)અરજી કરો
21હવાઇ માર્ગે બાગાયત પેદાશની નિકાશ માટેના નૂર માં સહાયઅરજી કરો

નિદર્શન,તાલિમ અને કૌશલ્ય વિકાસ(હોર્ટિકલ્ચર )

               બાગાયતી વિભાગ દ્વારા હોર્ટી કલ્ચર માટે નાગરિકોને તાલીમ આપવામાં આવે છે. જેમાં ખેડૂતોને નિદર્શન, તાલીમ અને કૌશલ્ય વધે તેવા પ્રોગ્રામ કરવામાં આવે છે. જેની યાદી નીચે મુજબ છે.

1અર્બન ગ્રીન મિશન કાર્યક્રમ (માળી તાલીમ)અરજી કરો
2મહિલા તાલીમાર્થીઓને વૃતીકા (સ્ટાઇપેંડ)અરજી કરો

ફૂલ અને ઔષધિય/સુંગધિત પાકોના વાવેતર માટે

Bagayati Yojana હેઠળ ફૂલ અને ઔષધિય/સુંગધિત પાકોના વાવેતર માટે સહાય આપવામાં આવે છે. જે નીચે મુજબ છે.

1ઔષધિય / સુગંધિત પાકોના વાવેતર માટે સહાયઅરજી કરો
2ઔષધિય સુંગધિત પાકોના માટે નવા ડીસ્ટીલેશન યુનિટઅરજી કરો
3કંદ ફૂલોઅરજી કરો
4છુટા ફૂલોઅરજી કરો
5દાંડી ફૂલો (કટ ફલાવર્સ)અરજી કરો
6વધુ ખેતી ખર્ચવાળા સુગંધિત પાકો (પચોલી, જિરેનીયમ, રોઝમેરી વિગેરે)અરજી કરો

 

ફળ પાકોના વાવેતર માટે સહાય

               Ikhedut Portal 2024 હેઠળ બાગાયતી યોજનાઓમાં  ફળ પાકોના વાવેતર માટે સહાય આપવામાં આવે છે. જે નીચે મુજબ છે.

See also  પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના | PM Matru Vandana Yojana
1અતિ ઘનિષ્ઠ ખેતીથી વાવેલ ફળ પાકોઅરજી કરો
2આંબા તથા જામફળ- ફળપાક ઉત્પાદક્તા વધારવાનો કાર્યક્રમઅરજી કરો
3કમલમ ફળ (ડ્રેગનફ્રૂટ) ના વાવેતર માટે સહાયનો કાર્યક્રમઅરજી કરો
4કેળ (ટીસ્યુ)અરજી કરો
5કેળ (ટીસ્યુ)- ફળપાક ઉત્પાદક્તા વધારવાનો કાર્યક્રમઅરજી કરો
6કોમ્પ્રીહેન્સીવ હોર્ટીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ કાર્યક્રમઅરજી કરો
7ઘનિષ્ઠ ખેતીથી વાવેલ ફળ પાકો-આંબા, જામફળ, દાડમ, લીંબુ માટેઅરજી કરો
8જૂના તેલપામના બગીચાની ફેરરોપણી માટે (Replanting of old Garden)અરજી કરો
9જૂના બગીચાઓનું નવીનીકરણ/ નવસર્જન કેનોપી મેનેજમેન્ટ સાથેઅરજી કરો
10ટીસ્યુકલ્ચર ખારેકની ખેતીમાં સહાયઅરજી કરો
11ડ્રીપ ઇરીગેશન માટે પાણીના ટાંકાઅરજી કરો
12નાળીયેરી વાવેતર વિસ્તાર સહાયઅરજી કરો
13પપૈયાઅરજી કરો
14પ્લાન્ટેશન પાકો (કાજુ અને કોકો)અરજી કરો
15ફળપાક પ્લાન્ટીગ મટીરીયલમાં સહાયઅરજી કરો
16ફળપાકો જેવા કે દ્વાક્ષ, કીવી, પેશન ફ્રૂટ વિગેરેઅરજી કરો
17ફળપાકોના વાવેતર માટે પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલમાં સહાય (વનબંધુ)અરજી કરો
18બાગાયતી પાકના પોસેસીંગના નવા યુનિટ માટે સહાયઅરજી કરો
19બાગાયતી પાકોમાં વોટર સોલ્યુબલ ખાતરમાં સહાયઅરજી કરો
20બોરવેલ/પંપ સેટ/વોટર હાર્વેસ્ટ સ્ટ્રકચરઅરજી કરો
21મેઇન્ટેનન્સ અને ઓઇલપામમાં આંતરપાક માટે ઇનપુટસ ખર્ચઅરજી કરો
22વધુ ખેતી ખર્ચવાળા ફળ પાકો સિવાયના ફળપાકોઅરજી કરો
23સ્ટ્રોબેરીઅરજી કરો

બજાર વ્યવસ્થા બાગાયત બજાર વ્યવસ્થા માટે આંતર માળખાકીય સવલતો

            બજાર વ્યવસ્થા બાગાયત બજાર વ્યવસ્થા માટે આંતર માળખાકીય સવલતો આપતી સહાય યોજનાની  માહિતી નીચે મુજબ છે.

1ફંક્શનલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (કલેકશન, શોર્ટીંગ /ગ્રેડીંગ,પેકીંગ એકમો વગેરે તેમજ ગુણવતા નિયંત્રણ /પૃથ્થયકરણ પ્રયોગશાળા )અરજી કરો

બાગાયતી યાંત્રિકરણ

બાગાયતી યાંત્રીકરણ માટેની સહાય યોજનાઓ નીચે મુજબ છે.

1ટ્રેક્ટર (૨૦ PTO HP સુધી)અરજી કરો
2ટ્રેકટર માઉન્ટેડ/ ઓપરેટેડ સ્પ્રેયર (૩૫BHP થી વધુ)/ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટીક સ્પ્રેયરઅરજી કરો
3ટ્રેકટર માઉન્ટેડ/ઓપરેટેડ સ્પ્રેયર(૨૦ BHP થી ઓછા)અરજી કરો
4પ્લાસ્ટીક મલ્ચ લેઇંગ મશીનઅરજી કરો
5પાવર ટીલર (૮ BHP થી ઓછા)અરજી કરો
6પાવર ટીલર (૮ BHP થી વધુ)અરજી કરો
7પાવર નેપસેક સ્પ્રેયર / પાવર ઓપરેટેડ તાઇવાન સ્પ્રેયર (૧૨-૧૬લી. ક્ષમતા)અરજી કરો
8પાવર નેપસેક સ્પ્રેયર / પાવર ઓપરેટેડ તાઇવાન સ્પ્રેયર (૧૬ લી. થી વધુ ક્ષમતા)અરજી કરો
9પાવર નેપસેક સ્પ્રેયર / પાવર ઓપરેટેડ તાઇવાન સ્પ્રેયર (૮-૧૨ લી. ક્ષમતા)અરજી કરો
10મેન્યુઅલ સ્પ્રેયર – નેપસેક/ ફૂટ ઓપરેટેડ સ્પ્રેયરઅરજી કરો
11લણણીના સાધનો મીની ટ્રેક્ટર (NMEO-OP)અરજી કરો
12લણણીના સાધનો (NMEO-OP)અરજી કરો
13લેન્ડ ડેવલપમેન્ટ ટીલેજ અને સીડ બેડ તૈયાર કરવાના સાધનોઅરજી કરો
14વાવણી, વાવેતર લણણી અને ખોદકામના સાધનોઅરજી કરો
15સ્વયં સંચાલિત બાગાયત મશીનરીઅરજી કરો

બિયારણ / ઘરું / ફળ રોપ ઉત્પાદન માટે

બાગાયતી વિભાગ અન્‍વયે બિયારણ / ઘરું / ફળ રોપ ઉત્પાદન માટેની સહાય યોજનાઓ નીચે મુજબ છે.’

See also  ડિજિટલ ગુજરાત શિષ્યવૃત્તિ 2022 | Digital Gujarat Scholarship 2022
1ચાલુ ટીસ્યુકલ્ચર લેબ.નું સ્ટ્રેન્ધનીંગઅરજી કરો
2નર્સરીની માળખાગત સુવિધા સુધારવાઅરજી કરો
3નવી ટીસ્યુકલ્ચર લેબ.ની સ્થાપનાઅરજી કરો
4નાની નર્સરી (૧ હે.)અરજી કરો
5પ્લગ નર્સરીઅરજી કરો
6પ્લગ નર્સરી (વનબંધુ)અરજી કરો
7સ્વરોજગારલક્ષી બાગાયતી નર્સરી વિકાસ કાર્યક્રમઅરજી કરો
8હાઇટેક નર્સરી (૪ હે. )અરજી કરો

મધમાખી ઉછેર

મધમાખી ઉછેર માટેની સહાય યોજનાઓ નીચે મુજબ નીચે મુજબ છે.

1બી બ્રીડર દ્વારા મધમાખી સમૂહના ઉત્પાદન માટેઅરજી કરો
2મધમાખી સમૂહ (કોલોની)અરજી કરો
3મધમાખી હાઇવઅરજી કરો
4મિશન મધમાખી કાર્યક્રમઅરજી કરો
5હની એક્ષ્ટ્રેક્ટર (૪ ફ્રેમ), ફૂડ ગ્રેડ કન્ટેઇનર (30 કિ.ગ્રા.), નેટ મધમાખી ઉછેરના સાધનો માટેઅરજી કરો

મશરુમ ઉત્પાદન

            મશરુમ ઉત્પાદન માટેની સહાય યોજનાઓ નીચે મુજબ છે.

1ઉત્પાદન એકમઅરજી કરો
2કંમ્પોસ્ટ બનાવવા માટેનો એકમઅરજી કરો
3સ્પાન મેકીંગ યુનિટઅરજી કરો

મસાલા પાકોના વાવેતર માટે

 મસાકા પાકોનું વાવેતર અને ઉત્પાદન વધે તે હેતુ માટેની યોજનાઓ નીચે મુજબ છે.

1મસાલા પાકો (રાઇઝોમેટીક સ્પાઇસ)અરજી કરો

રક્ષિત ખેતી

               બાગાયત પાકોમાં રક્ષણ ખૂબ જ જરૂરી છે. આ માટેની યોજનાઓ નીચે મુજબ છે.

1નેટહાઉસ -નળાકાર સ્ટ્રક્ચર માટેઅરજી કરો
2પક્ષી/કરા સામે સંરક્ષણ નેટઅરજી કરો
3પ્લાસ્ટીક આવરણ (મલ્ચીંગ)અરજી કરો
4પ્લાસ્ટીક ટનલ્સઅરજી કરો
5પોલી હાઉસ/ શેડનેટ હાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા ગુલાબ અને લીલીયમના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ માટે તથા ખેતી ખર્ચ માટેઅરજી કરો
6પોલી હાઉસ/ શેડનેટ હાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા કાર્નેશન અને જર્બેરાના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ માટે તથા ખેતી ખર્ચ માટેઅરજી કરો
7પોલીહાઉસ (નેચરલી વેન્ટીલેટેડ)-નળાકાર સ્ટ્રક્ચર માટેઅરજી કરો
8પોલીહાઉસ / નેટહાઉસમાં સોઇલલેસ કલ્ચર માટે સહાયઅરજી કરો
9પોલીહાઉસ/ શેડનેટ હાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા ઓર્કીડ અને એન્થુરીયમના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ તથા ખેતી ખર્ચ માટેઅરજી કરો
10પોલીહાઉસમાં ઉગાડાતા અતિમૂલ્ય ધરાવતી શાકભાજીના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ તથા ખેતી ખર્ચ માટેઅરજી કરો
11વોલ્ક ઇન ટનલ્સઅરજી કરો
12હાઇટેક ગ્રીનહાઉસ (ફેન એન્ડ પેડ)અરજી કરો

રોગ જીવાત નિયંત્રણ અને ખાતર વ્યવસ્થા સંકલિત પોષણ વ્યવસ્થાપન(IPM) ને પ્રોત્સાહન

1બાયો કંટ્રોલ લેબોરેટરીની સ્થા૫નાઅરજી કરો

શાકભાજી પાકોમાં વાવેતર માટે

               શાકભાજી પાકોમાં વાવેતર અને તેના ઉત્પાદન વધારવા માટેની યોજનાઓની યાદી નીચે મુજબ છે.

1અર્ધ પાકા મંડપ-વેલાવાળા શાકભાજીના પેડલઅરજી કરો
2કાચા મંડપ ટામેટા/મરચાં અને અન્ય શાકભાજીના ટ્રેલીઝઅરજી કરો
3દેવીપુજક ખેડુતોને તરબૂચ,ટેટી અને શાકભાજીના બીયારણમાં સહાયઅરજી કરો
4પાકા મંડપ-વેલાવાળા શાકભાજીના પેડલઅરજી કરો
5વેલાવાળા શાકભાજીપાક માટે ટીસ્યુકલ્ચરથી ઉત્પન્ન થયેલ પ્લાન્ટીગ મટીરીયલમાં સહાયઅરજી કરો
6સરગવાની ખેતીમાં સહાયઅરજી કરો
7હાઇબ્રીડ બિયારણઅરજી કરો

કૃષિ યાંત્રીકરણ/પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ ના ઘટકો

1અન્ય ઓજાર/સાધનઅરજી કરો
2કમ્બાઇન્ડ હાર્વેસ્ટરઅરજી કરો
3કલ્ટીવેટરઅરજી કરો
4ગ્રાઉન્ડનટ ડીગરઅરજી કરો
5ચાફ કટર (એંજિન/ઈલે. મોટર ઓપરેટેડ)અરજી કરો
6ચાફ કટર (ટ્રેકટર/પાવર ટીલર ઓપરેટેડ)અરજી કરો
7ટ્રેકટરઅરજી કરો
8પેડી ટ્રાન્સ પ્લાન્ટર (સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ)અરજી કરો
9પ્લાઉ (તમામ પ્રકારના )અરજી કરો
10પ્લાન્ટર (અન્ય પ્રકારના )અરજી કરો
11પશુ સંચાલીત વાવણીયોઅરજી કરો
12પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર (ગોડાઉન)અરજી કરો
13પાવર ટીલરઅરજી કરો
14પાવર થ્રેસરઅરજી કરો
15પોટેટો ડીગરઅરજી કરો
16પોટેટો પ્લાન્ટરઅરજી કરો
17પોસ્ટ હોલ ડીગરઅરજી કરો
18ફાર્મ મશીનરી બેંક – ૧૦ લાખ સુધીનાઅરજી કરો
19ફાર્મ મશીનરી બેંક – ૨૫ લાખ સુધીનાઅરજી કરો
20બ્રસ કટરઅરજી કરો
21બેલર (ટ્રેકટર સંચાલીત ઘાસની ગાંસડી બાંધવાનું સાધન))અરજી કરો
22માનવ સંચાલીત સાઇથ (કાપણીનું સાધન)અરજી કરો
23માલ વાહક વાહનઅરજી કરો
24રીઝર/બંડફોર્મર/ફરો ઓપનરઅરજી કરો
25રીપર/બાઈન્ડર (તમામ પ્રકારના)અરજી કરો
26રોટરી પાવર ટીલર (સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ)/ પાવર વીડર (સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ)અરજી કરો
27રોટાવેટરઅરજી કરો
28લેન્ડ લેવલરઅરજી કરો
29લેસર લેન્ડ લેવલરઅરજી કરો
30વ્હીલ હો (આંતરખેડનું સાધન)અરજી કરો
31વાવણિયા /ઓટોમેટીક ડ્રીલ (તમામ પ્રકારના )અરજી કરો
32વિનોવીંગ ફેનઅરજી કરો
33શ્રેડર/ મોબાઇલ શ્રેડરઅરજી કરો
34સબસોઈલરઅરજી કરો
35હેરો (તમામ પ્રકારના )અરજી કરો
36હાઈ-ટેક, હાઈ પ્રોડકટીવ ઈકવીપ્મેન્ટ હબ – ૧૦૦ લાખ સુધીનાઅરજી કરો

પાક સંરક્ષણ ના ઘટકો

See also  ફાસ્ટેગ શું છે? | FASTag ના ફાયદા, ક્યાંથી ખરીદવું?
1ટ્રેક્ટર ઓપરેટેડ સ્પ્રેયરઅરજી કરો

રાજ્યના ખેડૂતો દ્વારા ખરીદવામાં આવતા સ્માર્ટફોન સહાય આપવાની યોજના

1સ્માર્ટફોન ની ખરીદી પર સહાયઅરજી કરો

સિંચાઇ સુવિધા માટેના ઘટકો

1પાણીના ટાંકા બનાવવા સહાય આપવાની યોજનાઅરજી કરો

પશુપાલન

1અનુસુચિત જનજાતિના પશુપાલકોને પાવર ડ્રીવન ચાફકટર ખરીદી પર સહાયઅરજી કરો
2અનુસુચિત જનજાતિના પશુપાલકોના ગાભણ પશુઓને (ગાય/ભેંસ) ખાણદાણ સહાયઅરજી કરો
3અનુસૂચિત જનજાતિના પશુપાલકોના પશુઓ (ગાય/ભેંસ)ના વિયાણ બાદ ખાણદાણ સહાયઅરજી કરો
4અનુસુચિત જનજાતિની મહિલા લાભાર્થીઓને બકરાં એકમ (૧૦+૧) માટે સહાયઅરજી કરો
5અનુસુચિત જાતિના પશુપાલકોને પાવર ડ્રીવન ચાફકટર ખરીદી પર સહાયઅરજી કરો
6અનુસુચિત જાતિના પશુપાલકોના ગાભણ પશુઓને (ગાય/ભેંસ) ખાણદાણ સહાયઅરજી કરો
7અનુસુચિત જાતિના પશુપાલકોનાં પશુ રહેણાક માટે કેટલ શેડ, પાણીની ટાંકી બનાવવા સહાયની યોજના (ગાય / ભેંસ વર્ગના ૨ પશુઓ માટે)અરજી કરો
8અનુસૂચિત જાતિના પશુપાલકોના પશુઓ (ગાય/ભેંસ) ના વિયાણ બાદ ખાણદાણ સહાયઅરજી કરો
9અનુસુચિત જાતિના લાભાર્થી માટે બકરાં એકમ (૧૦+૧ ) માટે સહાયઅરજી કરો
10એક થી વીસ દુધાળા પશુ એકમની સ્થાપના માટે અનુસુચિત જનજાતિના પશુપાલકોને ૧૨ % વ્યાજ સહાયઅરજી કરો
11એક થી વીસ દુધાળા પશુ એકમની સ્થાપના માટે અનુસુચિત જાતિના પશુપાલકોને ૧૨ % વ્યાજ સહાયઅરજી કરો
12એક થી વીસ દુધાળા પશુ એકમની સ્થાપના માટે રાજ્યના પશુપાલકોને ૧૨ % વ્યાજ સહાયઅરજી કરો
13જનરલ કેટેગરી લાભાર્થીઓને બકરાં એકમ (૧૦+૧) માટે સહાયઅરજી કરો
14પશુપાલન થકી સ્વરોજગારી હેતુસર ૫૦ દુધાળા પશુઓ (કાંકરેજ અને ગીર ગાય)ના ડેરી ફાર્મની સ્થાપના માટે સહાયની યોજનાઅરજી કરો
15રાજ્યના શ્રેષ્ઠ પશુપાલક પુરસ્કાર વિતરણ સમારોહનાં આયોજન માટેની યોજનાઅરજી કરો
16રાજ્યની અનુસુચિત જનજાતિ વિસ્તારની ગ્રામ્ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ માટે દૂધઘર સહાયઅરજી કરો
17રાજ્યની અનુસુચિત જનજાતિ વિસ્તારની ગ્રામ્ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ માટે ગોડાઊન બનાવવા સહાયઅરજી કરો
18રાજ્યની અનુસુચિત જાતિ વિસ્તારની ગ્રામ્ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ માટે ગોડાઊન બનાવવા સહાયઅરજી કરો
19રાજ્યની અનુસુચિત જાતિ વિસ્તારની ગ્રામ્ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ માટે દૂધઘર સહાયઅરજી કરો
20રાજ્યની ગ્રામ્ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ માટે દૂધઘર સહાયઅરજી કરો
21રાજ્યની ગ્રામ્ય દુધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ માટે ગોડાઊન બનાવવા સહાયઅરજી કરો
22શુધ્ધ સંવર્ધન દ્વારા રાજ્યની સ્થાનિક ઓલાદની ગાયમાં કૃત્રિમ બીજદાનથી જન્મેલ વાછરડીઓના પશુપાલકો માટે પ્રોત્સાહક યોજનાઅરજી કરો
23સ્વરોજગારીના હેતુ પશુપાલન વ્યવસાય માટે ૧૨ દૂધાળા પશુના ડેરી ફાર્મ સ્થાપનાની સહાય યોજનાઅરજી કરો
24સામાન્ય જાતિના પશુપાલકોને પાવર ડ્રીવન ચાફકટર ખરીદી પર સહાયઅરજી કરો
25સામાન્ય જાતિના પશુપાલકોના ગાભણ પશુઓને (ગાય/ભેંસ) ખાણદાણ સહાયઅરજી કરો
26સામાન્ય જાતિના પશુપાલકોના પશુઓ (ગાય/ભેંસ)ના વિયાણ બાદ ખાણદાણ સહાયઅરજી કરો

મરઘાં પાલન

1અનુસુચિત જનજાતિના લાભાર્થીઓ માટે મરઘાપાલન તાલીમ અંતર્ગત સ્ટાઈપેંડની યોજનાઅરજી કરો
2અનુસુચિત જાતિના લાભાર્થીઓ માટે મરઘાપાલન તાલીમ અંતર્ગત સ્ટાઈપેંડની યોજનાઅરજી કરો
3આર્થિકરીતે નબળા વર્ગ માટે મરઘાપાલન તાલીમ અંતર્ગત સ્ટાઈપેંડની યોજનાઅરજી કરો
4રાજયના દિવ્યાંગ લોકો માટે મરઘાપાલન તાલીમ અંતર્ગત સ્ટાઈપેંડની યોજનાઅરજી કરો
 • આંતરદેશીય મત્સ્યોધોગ માટેની યોજનાઓ
 • 1અનુસુચિત જાતિના લાભાર્થી માટે માછલી વેચાણ પ્રોત્સાહન યોજના (આંતરદેશીય)(રાજય સરકાર) અરજી કરો
 • 2અનુસૂચિતજાતિ પેટા યોજના (એસ.સી.એસ.પી) ફીશ કલેકશન કમ પેટ્રોલીંગ તથા મત્સ્ય પરિવહન માટે વાહન માટે સહાય (આંતરદેશીય)(રાજય સરકાર) અરજી કરો
 • 3ઇન્સ્યુલેટેડ બોક્ષ (આંતરદેશીય)(રાજય સરકાર) અરજી કરો
 • 4એરેટર (આંતરદેશીય)(રાજય સરકાર) અરજી કરો
 • 5જળાશયો માટે ફીશ કલ્ચર કેજ (આંતરદેશીય)(રાજય સરકાર) અરજી કરો
 • 6નવા મત્સ્ય તળાવોના બાંધકામ (આંતરદેશીય)(રાજય સરકાર) અરજી કરો
 • 7પગડીયા સહાય (આંતરદેશીય) (રાજય સરકાર) અરજી કરો
 • 8પેટ્રોર્લીંગ બોટ (આંતરદેશીય)(રાજય સરકાર) અરજી કરો
 • 9પ્લાસ્ટીક ક્રેટ (આંતરદેશીય)(રાજય સરકાર) અરજી કરો
 • 10બોટ-જાળ (આંતરદેશીય)(રાજય સરકાર) અરજી કરો
 • 11મત્સ્ય બીજ/ઝીંગા બીજ સંગ્રહ (આંતરદેશીય)(રાજય સરકાર) અરજી કરો
 • 12મત્સ્યબીજ ઉછેર (આંતરદેશીય)(રાજય સરકાર) અરજી કરો
 • 13મહિલાઓને માછલી વેચાણ સાધન સહાય (આંતરદેશીય)(રાજય સરકાર) અરજી કરો
 • 14મીઠાપાણીની ફીશ સીડ હેચરી (આંતરદેશીય)(રાજય સરકાર) અરજી કરો
 • 15મીઠાપાણીમાં માછલીઓના ઉછેર માટે ઇનપુટ સહાય (આંતરદેશીય)(રાજય સરકાર) અરજી કરો
 • 16મોબાઇલ લેબોરેટરીવાનની ખરીદી ઉપર સહાય (આંતરદેશીય)(રાજય સરકાર) અરજી કરો

 • દરિયાઈ મત્સ્યોધોગ માટેની યોજનાઓ
 • 1ઇલેકટ્રીક સાધનો (દરીયાઇ ) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 2ઈન્‍સ્‍યુલેટેડ બોક્ષ (દરીયાઇ) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 3ખાનગી એકમો ઉધોગસાહસિકો તથા અન્ય ધ્વારા આઈસ પ્લાન્ટ અને કોલ્ડ સ્ટોરેજની સ્થાપના માટે સહાય (દરીયાઇ ) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 4ગીલનેટ સહાય (દરીયાઇ ) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 5ટુ સ્ટ્રોક અને ફોર સ્ટ્રોક ઓબીએમ / આઇબીએમ મશીન પર સહાય (દરીયાઇ ) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 6ડીપ ફ્રીઝર ખરીદી ઉપર સહાય (દરીયાઇ ) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 7દરિયાઈ ફીશીંગબોટ માટેના એન્જીન ખરીદવા ઉપર સહાય (દરીયાઇ ) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 8દરીયાઇ માછીમારોને બોટ માટે જી.પી.એસ. સહાય (દરીયાઇ ) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 9પગડીયા સહાય (દરીયાઇ) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 10પ્રોસેસીંગ પ્‍લાન્‍ટ અપગ્રેડેશન (દરીયાઇ ) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 11પોલી પ્રોપીલીન રોપની ખરીદી પર સહાય (દરીયાઇ ) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 12ફાઇબર રોપ ખરીદી ઉપર સહાય (દરીયાઇ ) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 13મટેરિયલ મેન્યુઅલિ હેન્ડલિંગ સ્ટેકર ખરીદી પર સહાય (દરીયાઇ ) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 14મત્સ્યોધોગ સહકારી મંડળીઓને ખાનગી એકમો,ઉધોગસાહસિકો તથા અન્ય ધ્વારા ફીશ પ્રોસેસીંગ યુનિટની સ્થાપના માટે સહાય (દરીયાઇ ) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 15રેફ્રીજરેટર વાનની ખરીદી ઉપર પ૦ ટકા સહાય (દરીયાઇ ) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 16લાઇફ સેવીંગ ઇકવીપમેન્ટ (દરીયાઇ ) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 17વેલ્‍યુ એડેડ મશીનરીની ખરીદી ઉપર સહાય (દરીયાઇ ) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • પીએમએમએસવાય (મત્સ્યોધોગ માટેની યોજનાઓ)
 • 1ઈનપુટ ફોર ફ્રેશ વોટર એકવાકલ્ચર (ઈનક્લુડીંગ કમ્પોઝીટ ફીશ ક્લચર, સ્કેમ્પી, પગાશીયસ, તીલાપીયા) (PMMSY) અરજી કરો
 • 2ઈનપુટ ફોર બ્રેકીશ વોટર એકવાકલ્ચર (PMMSY) અરજી કરો
 • 3ઈન્સ્યુલેટેડ વ્હીકલ (PMMSY) અરજી કરો
 • 4એસ્ટબલીશમેન્ટ ઓફ ન્યુ ગ્રો-આઉટ પોન્ડ (PMMSY) અરજી કરો
 • 5એસ્ટબલીશમેન્ટ ઓફ ન્યુ રેરીંગ પોન્ડ (નર્સરી/ સીડ રેરીંગ પોન્ડ) (PMMSY) અરજી કરો
 • 6એસ્ટાબલીશમેન્ટ ઓફ મીડીયમ આર.એ.એસ (વીથ ૬ ટેન્ક્સ ઓફ મીનીમમ ૩૦મી ૩/ટેન્ક કેપેસીટી ૧૦ટન/ ક્રોપ) કલ્ચર સીસ્ટમ (PMMSY) અરજી કરો
 • 7એસ્ટાબલીશમેન્ટ ઓફ સ્મોલ આર.એ.એસ (વીથ૧ ટેન્ક્સ ઓફ મીનીમમ ૧૦૦મી ૩/ ટેન્ક કેપેસીટી ૧૦ટન/ ક્રોપ) કલ્ચર સીસ્ટમ (PMMSY) અરજી કરો
 • 8એસ્ટાબ્લીસમેન્ટ ઓફ સી-વીડ કલ્ચર વીથ મોનોલાઈન/ટયુબનેટ મેથડ ઈનક્લુડીંગ ઈનપુટસ (વન યુનિટ ઈઝ એપ્રોકશીમેટલી ઈકવલ ટુ ૧૫ રોપ્સ ઓફ ૨૫ મીટર લેન્થ) (PMMSY) અરજી કરો
 • 9કન્સ્ટ્રકશન ઓફ ન્યુ પોન્ડ ફોર બ્રેકીશ વોટર એક્વાકલ્ચર (PMMSY) અરજી કરો
 • 10કન્સ્ટ્રકશન ઓફ બાયોફલોક પોન્ડસ ફોર બ્રેકીશવોટર/સલાઈન/આલ્કલાઈન એરીયાઝ ઈનક્લુડીંગ ઈનપુટસ ઓફ રૂા. ૮ લાખ/હેકટર (PMMSY) અરજી કરો
 • 11જળાશય માં સ્ટોકીંગ ઓફ ફીંગર લીંગ (૧૦૦૦ફીંગર લીંગ/ હેકટર) (૩.૦/ ૧લાખ/ ફીંગર ર્લીંગ (PMMSY) અરજી કરો
 • 12થ્રી વ્હીલર વીથ આઈસ બોક્ષ ઈન્કલુડીંગ ઈ-રીક્ષા ફોર ફીશ વેન્ડીંગ (PMMSY) અરજી કરો
 • 13નવા આઈસ પ્લાન્‍ટ/ કોલ્ડ સ્ટોરેજની સ્થાપવા ૧૦ ટન (PMMSY) અરજી કરો
 • 14નવા આઈસ પ્લાન્‍ટ/ કોલ્ડ સ્ટોરેજની સ્થાપવા ૨૦ ટન (PMMSY) અરજી કરો
 • 15નવા આઈસ પ્લાન્‍ટ/ કોલ્ડ સ્ટોરેજની સ્થાપવા ૩૦ ટન (PMMSY) અરજી કરો
 • 16નવા આઈસ પ્લાન્‍ટ/ કોલ્ડ સ્ટોરેજની સ્થાપવા પ૦ ટન (PMMSY) અરજી કરો
 • 17પરંપરાગત માછીમારો માટે હોડી (રિપ્લેસમેન્ટ) અને જાળી પ્રદાન કરવી (PMMSY) અરજી કરો
 • 18બેકયાર્ડ ઓર્નામેન્ટલ ફિશ રીઅરીંગ યુનિટ (PMMSY) અરજી કરો
 • 19બાયો ટોયલેટ (PMMSY) અરજી કરો
 • 20મીની ફીડ મીલ પ્રોડકશન કેપેસીટી ઓફ ૨ ટન/ડે (PMMSY) અરજી કરો
 • 21મોટર સાયકલ વીથ આઈસ બોક્ષ (PMMSY) અરજી કરો
 • 22મોર્ડનાઈઝેશન ઓફ કોલ્ડ સ્ટોરેજ/આઈસ પ્લાન્ટ (PMMSY) અરજી કરો
 • 23રેફરીજરેટેડ વ્હીકલ (PMMSY) (PMMSY) અરજી કરો
 • 24સ્મોલ બાયોફ્લોક સ્થાપના (7 ટાંકા ૪ મી ડાયામીટર અને ૧.૫ મી. ઊંચાઈ) (PMMSY) અરજી કરો
 • 25સી કેજ કલ્ચર (PMMSY) અરજી કરો

 • ભાંભરાપાણી મત્સ્યોધોગ માટેની યોજનાઓ
 • 1એરેટર (ભાંભરાપાણી) (રાજય સરકાર) અરજી કરો
 • 2ફાર્મ બાંધકામ (ભાંભરાપાણી) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 3ફાર્મ સુધારણા (ભાંભરાપાણી) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 4બ્રેકીશ વોટર શ્રીમ્પ્ હેચરીની સ્થાપના ઉપર નાણાંકીય સહાય (ભાંભરાપાણી) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 5બર્ડ ફેન્સીગ અને ડોગ ફેન્સીગ (ભાંભરાપાણી) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 6ભાંભરાપાણીના મત્સ્યોદ્યોગ માટે ઝીંગા ખોરાક તથા મત્સ્ય બીજ પર સહાય (ભાંભરાપાણી) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 7ભાંભરાપાણીમાં ઝીંગા ઉછેર ફાર્મમાં એફ્લ્યુએ‍ન્ટ ટ્રીટમે‍ન્ટ સીસ્ટમની (ઇટીએસ) બાંધકામ પર સહાય (ભાંભરાપાણી) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો
 • 8સી વીડ કલ્ચર (ભાંભરાપાણી) (રાજ્ય સરકાર) અરજી કરો

Ikhedut પોર્ટલ ઓનલાઇન નોંધણી માટે કોણ પાત્ર છે?

➤ગુજરાત ikhedut Portal ઓનલાઈન નોંધણી માટે અરજી કરવા માટેની પાત્રતાના માપદંડ નીચે મુજબ છે:

➤અરજદાર રાજ્યનો કાયમી રહેઠાણ હોવો જોઈએ.

➤અરજદાર વ્યવસાયે ખેડૂત હોવો જોઈએ.

➤અરજદારનું કાર્યકારી બેંક ખાતું હોવું આવશ્યક છે.

➤અરજદાર પાસે કાર્યરત આધાર કાર્ડ નંબર હોવો આવશ્યક છે.

➤ગુજરાતમાં આ I ખેડૂત યોજના 2023 હેઠળ દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરતા અધિકારીઓ દ્વારા લાભાર્થીઓની પસંદગી કરવામાં આવશે.

➤અરજદારે તમામ સાચા દસ્તાવેજોની વિગતો આપવી આવશ્યક છે.

Ikhedut પોર્ટલ ગુજરાત માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

સ્ટેપ 1 : ikhedut પોર્ટલ યોજના ગુજરાતની સત્તાવાર વેબસાઇટ  પર જાઓ.

સ્ટેપ 2: i Khedut ના હોમ પેજ પર, તમારે  સ્કીમ વિકલ્પપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ 3 : તે પછી, તમારે તમારી પસંદગી મુજબ કોઈપણ એક યોજના પસંદ કરવી પડશે.

સ્ટેપ 4 : હવે લિંક પર ક્લિક કરવાથી સ્ક્રીન પર એક નવું પેજ દેખાશે અને તમારે જે પ્લાન અથવા સ્કીમમાં એનરોલ કરવું છે તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ 5 : તે પછી તમે પૂછશો, તમે પહેલાથી જ યોજનામાં નોંધણી કરાવી છે કે નહીં. જો તમે પહેલાથી જ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હોય તો તમારે ”ના” અને પછી ‘‘ આગળ વધો” વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ 6 : તે પછી, સ્ક્રીન પર એક નવું પેજ દેખાશે, અને તમારે‘નવું એપ્લિકેશન ફોર્મ’વિકલ્પપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ 7 : હવે તમારે તમામ જરૂરી વિગતો અને બેંક વિગતો ભરવાની રહેશે.

સ્ટેપ 8 : તે પછી, તમારે અરજદારનું રેશન કાર્ડ અને જમીનની વિગતો ભરવાની રહેશે.

સ્ટેપ 9 : હવે તમારે આપેલ બોક્સમાં સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત કેપ્ચા કોડ દાખલ કરવો પડશે.

સ્ટેપ 10 : હવે, તમારે‘સબમિટ‘ બટન પર ક્લિક કરવું પડશે.

ikhedut પોર્ટલ એપ્લિકેશન સ્થિતિ કેવી રીતે તપાસવી?

સ્ટેપ 1 : સૌ પ્રથમ, ikhedut પોર્ટલ ગુજરાતની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો.

સ્ટેપ 2 : હોમ પેજ પર તમારે ‘‘અરજદાર સુવિધા”વિકલ્પપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ 3 : તે પછી, તમારે ‘‘ ikhedut પોર્ટલ એપ્લિકેશન સ્ટેટસ” વિકલ્પપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ 4 : હવે તમારી સામે I ખેડૂત પોર્ટલ ફોર્મ ઓનલાઈન 2023 ખુલશે અને પછી તમારે રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર અને એપ્લિકેશન નંબર દાખલ કરવો પડશે.

સ્ટેપ 5 : હવે કેપ્ચા કોડ સ્ક્રીન પર દેખાશે અને તમારે આપેલ બોક્સમાં કોડ દાખલ કરવો પડશે.

સ્ટેપ 6 : તે પછી, તમારે ”એપ્લિકેશન સ્થિતિ જુઓ ”વિકલ્પપર ક્લિક કરવું પડશે.

સ્ટેપ 7 : હવે તમારી સ્ક્રીન પર એપ્લિકેશન સ્ટેટસ દેખાશે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક: 

ઓફિસિયલ વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો
ટેલિગ્રામ ચેનલમા જોડાઓ અહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો

FAQ – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

પ્રશ્ન.1: ikhedut Portal શેના માટે છે?

કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા બનાવવામા આવેલું ખેડૂતો માટેનું ઓનલાઈન પોર્ટલ છે. આ પોર્ટલ પર યોજનાઓના લાભ માટે કોઈપણ જગ્યાએથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાય છે.

પ્રશ્ન.2: આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર કયા કયા વિભાગની અરજીઓ કરી શકાય છે?

આ પોર્ટલ પર ખેડૂતો, પશુપાલકો, માછીમારો પોતાને લગતી અરજીઓ કરી શકે છે. ખેડૂત પોર્ટલ પર ખેતીવાડીની યોજનાઓ, પશુપાલનની યોજનાઓ, બાગાયતી યોજનાઓ, મત્સ્ય પાલનની યોજનાઓ તથા અન્ય યોજનાઓની Online Arji કરી શકે છે.

પ્રશ્ન.3: આ પોર્ટલ પર ખેડૂતોને મુંઝવતા પ્રશ્નોના સમાધાન માટે કોઈ સુવિધા ખરી?

હા.! ikhedut portal પર ખેતીવાડી વિશે, બાગાયત કરવામાં, પશુપાલન વિષય પર કે મસ્ત્ય ઉદ્યોગ બાબતે કોઈપણ પ્રશ્ન હોય તો “મૂઝવતા પ્રશ્નો” નામના પેજ પરથી માહિતી મેળવી શકે છે.

પ્રશ્ન.4: આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પરથી ખેત પેદાશોના ભાવ જાણી શકાય?

હા, આ પોર્ટલ દ્વારા બજારભાવ નામના પેજ પરથી ખેડૂતો પાક ઉત્પાદનના બજાર ભાવ જાણી શકે છે.

પ્રશ્ન.5: કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા અધિકૃત થયેલ ઈનપુટ ડીલરોની યાદી ક્યાં મળશે?

ikhedut પરથી રાજ્યના ખેડૂતોને વિવિધ સાધન સહાય આપવામાં આવે છે, આ સાધન ખરીદવા માટે માન્ય Input Dealer ની યાદી આ પોર્ટલ પરથી વિનામૂલ્યે પ્રાપ્ત થશે.

પ્રશ્ન.6: What is Ikhedut?

Ikhedut એ ગુજરાત સરકારના કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા વિકસાવેલ ઓનલાઈન પોર્ટલ છે. આ પોર્ટલ પર ખેડૂતોને ખેતીલક્ષી માહિતી, હવામાનના સમાચાર તથા વિવિધ યોજનાઓના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકે છે.

પ્રશ્ન.7: How Can I Get khedut Certificate in Gujarat?

ખેડૂત હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર (khedut Certificate) મેળવવું હોય તો અરજદારે Digital Gujarat Portal પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે. ડીજીટલ ગુજરાત પોર્ટલની એન્ટ્રી e-Gram હેઠળ કામ કરતા VCE પાસેથી કરી શકાશે.

પ્રશ્ન.8: How to Apply for Ikhedut online?

ikhedut portal પર ખેડૂતની યોજનાઓની ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરી શકાય છે. આ યોજનાઓની ઓનલાઇન અરજી માટે “યોજના” માં જઈને કરી શકાય છે.

Table of ContentsLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *