ખેલ મહાકુંભ 2.0 રજીસ્ટ્રેશન Khel Mahakumbh 2023 Registration

Khel MahaKumbh 2023 માં કુલ 29 રમતો સામેલ છે. જેમાં 30 કરોડથી વધુના ઈનામો વિતરણ થશે. આ ઉપરાંત દિવ્યાંગ ખેલાડીઓ માટે સ્પે.ખેલ મહાકુંભ પણ સામેલ છે. વધુમાં ગુજરાતના દરેક ખેલાડી પોતાની સ્પોર્ટ્સ ભાગ લઈ “રમશે ગુજરાત…જીતશે ગુજરાત” વાક્યને સિદ્ધ કરશે.

આર્ટિકલખેલ મહાકુંભ રજીસ્ટ્રેશન 2023
ખેલ મહાકુંભનો ઉદ્દેશગુજરાતના ખેલાડીઓને રમત-ગમતમાં પ્રોત્સાહન મળે અને વધુમાં વધુ ખેલાડીઓ ભાગ લઈને રાજ્ય રમતક્ષેત્રે ગૌરવ અપાવે
વિભાગSports, Youth & Cultural Activities Department, Gujarat
કુલ રમતો39 થી વધારે
રજિસ્ટ્રેશન23 સપ્ટેમ્બર 2023

ગુજરાતના સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત હેઠળ રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ વિભાગ કાર્યરત છે. આ વિભાગો દ્વારા ખેલ મહાકુંભનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જેમાં અગાઉથી Game List જાહેર કરવામાં આવેલ હોય છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • આર્ચરી (Archery)
 • એથ્લેલટીકસ (Athletics)
 • બાસ્કેટબોલ (Basketball)
 • બેડમિન્ટન (Badminton)
 • ટેબલ ટેનીસ (Table Tennis)
 • ટેકવેન્ડોસ(Taekwondo)
 • યોગાસન (Yogasan)
 • આર્ટીસ્ટીસક સ્કેટટીંગ (Artistic Skating)
 • હેન્ડબોલ (Handball)
 • હોકી (Hockey)
 • વોલીબોલ (Volleyball)
 • કુસ્તી (Wrestling)
 • વેઇટ લીફ્ટીંગ (Weight Lifting)
 • ખો-ખો (Kho-kho)
 • શૂટીંગ બોલ (Shooting Ball)
 • સ્વીમીંગ (Swimming)
 • સ્કેટીંગ (Skating)
 • શૂટીંગ (Shooting)
 • સાઇકલીંગ (Cycling)
 • ફૂટબોલ (Football)
 • ચેસ (Chess)
 • જૂડો (Judo)
 • કબડ્ડી (Kabaddi)
 • ટેનીસ (Lawn Tennis)
 • રસસો ખેંચ (Tug of War)
 • જીમ્નાસ્ટીક (Gymnastics)
 • મલખામ્બ (Malkham)
 • કરાટે (Karate)
 • બોક્સિંગ (Boxing)
 • ૩૯ રમતો, ૪ નવી રમતોનો સમાવેશ સેપક ટકરાવ, વુડબોલ, બીચ વોલીબોલ, બીચ હેન્ડબોલ

Quick Links for KMK

SubjectQuick Links
School / College RegistrationClick Here
School / College LoginClick Here
Team RegistrationClick Here
Individual RegistrationClick Here
DSO / Senior Coach LoginClick Here
Generate Receipt from KMK IDClick Here

Khel Mahakumbh Age Limit

ખેલ મહાકુંભમાં ભાગ લેતા ખેલાડીઓ અલગ અલગ Age પ્રમાણે રમત રમાડવામાં આવશે. Khel Mahakumbh Age Group ની વિગતો નીચે મુજબ છે.

See also  મુખ્યમંત્રી અમૃતમ “મા” અને “મા વાત્સલ્ય યોજના” ની માહિતી। Mukhyamantri Amrutum Maa And Maa Vatsalya Yojana form

    ● Under 11 Age Group માં તા- 01/01/2012 અને તે પછી જન્મેલા રમતાવીરો ભાગ લઈ શકશે.

    ● Under 14 Age Group માં તા- 01/01/2009 પછી જન્મેલા ખેલાડીઓ ભાગ લઈ શકશે.

    ● Under 17 Age Group માં તારીખ-01/01/2006 પછી જન્મેલા રમતવીરો ભાગ લઈ શકશે.

    ● Open Age Group માં 17 વર્ષ થી 45 વર્ષના ખેલાડીઓ ખેલ મહાકુંભમાં ભાગ લઈ શકશે. જેમાં ખેલાડી તારીખ- 01/01/1978 થી 31/12/2006 દરમિયાન જન્મેલા હોવા જોઈએ.

ખેલ મહાકુંભ ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન માટે જરૂરી દસ્તાવેજો અને બાબતો

ખેલ મહાકુંભ 2023 માં ભાગ લેવા માટે ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું હોય છે. જેના માટે નીચેની બાબતો રમતવીર પાસે હોવી ખૂબ જરૂરી છે.

    ● આધારકાર્ડની નકલ (Download Aadhar Card)

    ● મોબાઈલ નંબર

    ● બેંક ખાતાની પાસબુક

    ● કોચનું નામ, સરનામું અને મોબાઈલ નંબર

    ● અંડર-11, અંડર-14 અને અંડર-17 ના ખેલાડીઓને સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેવા માટે ફરજિયાત શાળામાંથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે.

    ● Open Age Group તથા અભ્યાસ ન કરતા હોય તેવા ખેલાડીઓને પોતાનું રજીસ્ટ્રેશન પોતાની જાતે અથવા કોઈપણ શાળા/કોલેજમાંથી કરાવી શકશે.

    ● ખેલ મહાકુંભમાં ખેલાડી દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કર્યા બાદ આઈ.ડી. અને પાસવર્ડની માહિતી મોબાઈલ પર એસ.એમ.એસ અથવા ઈ-મેલ થી પ્રાપ્ત થશે.

ખેલ મહાકુંભમાં ભાગ લેતા ખેલાડીઓ માટે બાંહેધરી

ખેલ મહાકુંભમાં ભાગ લેતા ખેલાડીઓને પોતાની વ્યક્તિગત જવાબદારી લઈને ભાગ લેવાનો રહેશે. વધુમાં ખેલાડીઓને ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરતાં સમયે બાંહેધરી આપવાની રહેશે. જે નીચે મુજબ છે.

1. ખેલ મહાકુંભમાં સ્પર્ધા દરમ્યાન કોઈપણ પ્રકારની શારીરિક હાની થશે તો, તેની જવાબદારી મારી અને મારા વાલીની રહેશે. આયોજકની કોઈપણ જવાબદારી રહેશે નહી.

2. હું ખેલ મહાકુંભમાં રજીસ્ટ્રેશન સમગ્ર રાજયમાંથી ફકત એક જ સ્થળેથી કરીશ. અન્યથા મારું રજીસ્ટ્રેશન રદ બાતલ ગણાશે.

See also  ખેડૂતોને ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક વિનામૂલ્યે | Free Drum And Two Plastic Baskets

3. ખેલાડી તરીકે હું બાહેંધરી આપુ છું કે જો હું ખેલમહાકુંભમાં વિજેતા પસંદગી પામીશ તો સ્પર્ધા સ્થળે મારા ખર્ચે અને જોખમે ઉપસ્થિત રહીશ.

4. વ્યક્તિગત રમતની સબ-ઈવેન્ટ માટે પાછળના  પૃષ્ઠ પર આપેલ ઈવેન્ટમાંનું નિશાન કરવું.

5. વ્યક્તિગત રમત માટે ફોર્મ-અ અને સાંધિક રમત માટે ફોર્મ-અ અને ફોર્મ બ ભરવું ફરજીયાત છે.

6. ટેબલ ટેનીસ, લોન ટેનીસ, બેડમીન્ટન ડબલ્સ અને મિક્સ ડબલ્સ માટે ફોર્મ-બ ભરવાનું રહેશે.

7. જે સ્પર્ધા જિલ્લાકક્ષા/રાજયકક્ષાએ ભાગ લેનાર ખેલાડીઓએ સ્પર્ધા શરૂ થવાના દિન-7 પહેલાં દસ્તાવેજો રજૂ કરવાના રહેશે.

8.ખેલાડીઓએ આ દસ્તાવેજો પોતાના જિલ્લાના રમત-ગમત અધિકારીને પોતાના નામ અને રમતની યાદી,જન્મના પુરાવા સાથે રજુ કરવાની રહેશે.

9. કોવિડ-19 ની સરકારશ્રીની વખતોવખતની ગાઈડલાઈનની શરતોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે.

Khel Mahakumbh Helpline Number

ગુજરાતના ખેલાડીઓને ખેલ મહાકુંભ ૨૦૨૩ માં ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું હોય છે. Khel Mahakumbh Official Website પર રજિસ્ટ્રેશન કરતી વખતે કોઈ સમસ્યા કે પ્રશ્ન હોય તો ટોલ ફ્રી નંબર સંપર્ક કરી શકાશે. જેના માટે રમત-ગમત વિભાગ દ્વારા Khel Mahakumbh Helpline Number જાહેર કરેલ છે. જે નીચે મુજબ છે.

Khel Mahakumbh Toll Free Number :- 18002746151

Sport Authority of Gujarat Address :- સ્પોર્ટ્સ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત, બ્લોક નંબર 14, ત્રીજો માળ, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન સેકટર-10, ગાંધીનગર.

Khel Mahakumbh 2022 Gujarat Online Registration

ગુજરાતના રમત-ગમતમાં રસ ધરાવતા ખેલાડીઓએ, શાળા/કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ ખેલ મહાકુંભમાં લાભ લેવા માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરી શકે છે. Khel MahaKumbh Gujarat વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન નોંધણી કરાવી શકે છે. ઘરે બેઠા ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવું તેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 • સૌપ્રથમ તમારા બ્રાઉઝરમાં https://khelmahakumbh.gujarat.gov.in/ ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • સ્પોર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાતની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ ખૂલશે.
 • જેમાં Home Page પર જમણી બાજુ “ખેલ મહાકુંભ – લોગિન/રજીસ્ટ્રેશન” આપેલું હશે.
 • જો તમે વેબસાઈટને અંગ્રેજી સ્ક્રીનમાં કરેલ હશે તો “KMK-Login/Register” પર ક્લિક કરો.
 • જેમાં શાળા/કોલેજના રજીસ્ટ્રેશન , ટીમ રજીસ્ટ્રેશન તથા વ્યક્તિગત રજીસ્ટ્રેશન માટે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરી શકો છો.
 • હવે જો તમારે વ્યક્તિગત રજીસ્ટ્રેશન(રજીસ્ટ્રેશન(Individual Registration) પર ક્લિક કરો.
 • ઓનલાઈન અરજી કરવા માટેની ફોર્મ ખૂલશે.
 • જેમાં ખેલાડીની વિગતોમાં નામ,પિતાનું નામ, રમતનું નામ, પેટા રમતનું નામ વગેરે માહિતી ભરવાની રહેશે.
 • ત્યારબાદ વાલીની વિગતોમાં નામ,અટક અને મોબાઈલ નંબરની માહિતી ભરવાની રહેશે.
 • હવે ખેલાડીની બેંકની વિગતો ઓનલાઈન ભરવાની રહેશે.
 • ત્યારબાદ અન્ય વિગતોમાં કોચનું નામ, સરનામું અને મોબાઈલ નંબરની માહિતી ભરવાની રહેશે.
 • ખેલાડીએ એકરારનામું વાંચ્યા બાદ “હું સ્વીકારું છું” તેના પર ટીક કરીનેકરીને “સબમીટ” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
See also  કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2024 | Kuvarbai nu Mameru Yojana

Khel Mahakumbh Form

ખેલ મહાકુંભ 2023માં ભાગ લેતા ખેલાડીઓને ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું હોય છે. અને વ્યક્તિગત રમત માટે Form-A અને સાંધિક (ટીમ) રમત માટે khel mahakumbh Form-A અને Form-B ભરવાનું રહેશે.

FAQ’s Of Gujarat Khel Mahakumbh 2023

ખેલ મહાકુંભમાં કુલ કેટલી રમતો સામેલ છે?

ગુજરાત ખેલ મહાકુંભમાં અંદાજીત કુલ- 29 રમતોનો સમાવેશ થયેલો છે. (સરકારશ્રીના અધિકૃત Twitter Account માં સામેલ ડેટા મુજબ)

Khel Maha Kumbh 2023 માં રેજીસ્ટ્રેશન માટે અધિકૃત વેબસાઈટ કઈ છે?

ખેલાડીઓએ ખેલ મહાકુંભમાં ભાગ લેવા માટે khelmahakumbh.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે.

ખેલ મહાકુંભમાં કુલ કેટલી રકમના ઈનામો છે?

સ્પોર્ટસ ક્ષેત્રે વધુ ખેલાડીઓ જોડાય તે હેતુથી ઈનામ આપવામાં આવે છે. કુલ 30 કરોડથી વધુ રકમના ઈનામો સામેલ છે.

ગુજરાત સરકારના ખેલ મહાકુંભમાં દિવ્યાંગ ખેલાડીઓ માટે કોઈ આયોજન થયેલ છે?

રમત-ગતમ વિભાગ દ્વારા દિવ્યાંગ ખેલાડીઓ માટે સ્પેશિયલ ખેલમહાકુંભનું આયોજન કરેલ છે.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *