તમારા ગામમાં મળતી વિવિધ ગ્રાન્ટની માહિતી | Know Grant Detail of Gram Taluka and District Panchayat

ઘણાલોકો નહિ જાણતા હોય કે તેમના વિસ્તાર કે તાલુકામાં દર વર્ષે કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે? અને ક્યાં વાપરવામાં આવે છે? તો ચાલો આપણે આજે જાણીએ આપણા વિસ્તારની મળતી ગ્રાન્ટ વિશે.

૧.સંસદ સભ્યની ગ્રાન્ટ

દર વર્ષે સાંસદસભ્યને પોતાના મતવિસ્તારની ગ્રામ પંચાયતમાં કામ કરવા માટે ૫ કરોડ ની ગ્રાન્ટ મળેછે.એટલે કે ૫ કરોડ×૫ વર્ષ માટે= ૨૫ કરોડ મળે છે.


૨.ધારાસભ્ય ની ગ્રાન્ટ

દર વર્ષે ધારાસભ્ય ને પોતાના વિસ્તાર ની ગ્રામ પંચાયતના કામો કરવા માટે ૧.૫ કરોડ ની ગ્રાન્ટ મળેછે. એટલે કે પાંચ વર્ષ માટે ૫×૧.૫= ૭.૫ કરોડ મળે છે.


૩.રાજ્યસભાના સંસદ સભ્યની ગ્રાન્ટ

રાજ્યસભા ના સાંસદસભ્યને પોતાના મતવિસ્તારમાં વાપરવા માટે ૫ કરોડ ની ગ્રાન્ટ મળેછે. એટલે કે પાંચ વર્ષમાં ૫×૫= ૨૫ કરોડ મળે છે.


૪.સ્વભંડોળ ની ગ્રાન્ટ

ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ઉઘરાવવામાં આવતા વેરા માંથી થતી ટોટલ આવકના અમૂક ટકા સ્વભંડોળની ગ્રાન્ટ તરીકે મળે છે.


૫.જીલ્લા પંચાયતના સભ્યની ગ્રાન્ટ

ગ્રામ પંચાયતમા જિલ્લા પંચાયતના સભ્યને મળતી ગ્રાન્ટ મળે છે.


૬.ATVT (આપણો તાલુકો વાઈબ્રન્ટ તાલુકા)ની ગ્રાન્ટ

દરવર્ષે ૧ કરોડની ગ્રાન્ટ સરકાર ૧ તાલુકાને આપે છે અને તાલુકામાં થી ગામડે ગામડે વહેચણી થાય, કોઈને ૧ લાખ, કોઇને ૨ લાખ કોઈને પાંચ લાખ. આ ગ્રાન્ટ ફરજીયાત આવે છે અને ફરજિયાત વાપરવી પડે છે. એટલે કે પાંચ વર્ષમાં ૫ કરોડ.


૭.જીલ્લા આયોજન મંડળની ગ્રાન્ટ – 

આ ગ્રાન્ટ દરવર્ષે ૧ કરોડની આવે ,એટલે કે પાંચ વર્ષમાં ૫ કરોડ.


૮.DMF (District mineral Fund)ની ગ્રાન્ટ

જે જીલ્લાઓમાં રેતીની કે કોઈ ખાણ-ખનીજની લીજ આપવામાં આવી હોય એ લીજ માથી લીજ ધારકો જે ખનીજ બહાર કાઢે એનાથી આસપાસ ના વાતાવરણને,આબોહવાને અને ગામની જમીને નુકશાન થાય,જેની જમીન લીજ માં જાય એમને નુકશાન થાય એટલે સરકાર ને રોયલ્ટી ની જે આવક થાય એ જીલ્લામાંથી એના ૬૦% રુપિયા પાછા ગ્રાન્ટ તરીકે જે ગામડાઓમાં લીજ આપવામાં આવી હોય એ ગ્રામ પંચાયત ને મળે.

See also  30 જૂન સુધીમાં પાન-આધાર લિન્ક નહીં હોય તો કેટલી સેવા બંધ થઈ જશે ?

૯.સ્વચ્છતાની ગ્રાન્ટ

ગામની વસ્તીદીઠ એટલેકે મતદાન યાદીમાં જેનું નામ હોય એવી વસ્તી જે હોય ૨૦૦૦ ની વસ્તી ગણતરી મૂજબ ૨૫ રૂપિયા લેખે મળે એટલે કે ૫૦૦૦×૨૫= ૧,૨૫,૦૦૦ રૂપિયા મળે છે.


૧૦.ઓક્ટ્રોયની ગ્રાન્ટ

ઓક્ટ્રોયની ગ્રાન્ટ સરકાર દરવર્ષે “સરપંચ”ના સીધા ખાતામાં જમા કરે છે.આ ગ્રાન્ટ જે ગામમાં ૩૫૦૦ લોકોની વસ્તી હોય તે ગામમાં લમછમ અંદાજે ૧,૨૧,૦૦૦ રૂપિયા જેટલી ગ્રાન્ટ આવે છે.


૧૧. નાણાંપંચની ગ્રાન્ટ – 

ભારત સરકાર પંચવર્ષીય આયોજન કરે કે આગલા પાચ વર્ષમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે, રોડ-રસ્તા ક્ષેત્રે, પર્યાવરણ ક્ષેત્રે, આરોગ્ય ક્ષેત્રે ગામડાઓમાં શું કરવાનું છે? એ આયોજન પરથી ભારત સરકાર રૂપિયા ફાળવે. માથાદીઠ એમાં ચારેક હજાર ની વસ્તી હોય તો લમછમ ૧૬-૧૭ લાખ રૂપિયા ગ્રાન્ટ આપે.


૧૨. પરફોર્મન્સ ગ્રાન્ટ – 

કોઇ ગ્રામ પંચાયત ને સરકારે જે કાઈ ગ્રાન્ટ આપી છે, જે કામ કરવા માટે આપી છે, એ કામ કરી નાખે અને પૂરેપૂરી ગ્રાન્ટ વાપરી નાખે તો એનો મતલબ એવો થયો કે ગ્રામ પંચાયતે ખૂબ સારું કામ કર્યુ છે. એટલે સારું કામ કરવા બદલ જે ગ્રાન્ટ આપે તેને પરફોર્મન્સ ગ્રાન્ટ કહેવાય.

દા.ત. કોઈ રોડ બનાવવા માટે સરકાર ૨ લાખની ગ્રાન્ટ આપે અને ગ્રામ પંચાયત ૨ લાખ વાપરી નાખે અને ગ્રામ પંચાયત કાગળ ઉપર ખોટી રીતે કે કોઈ પણ રીતે રોડ બનાવી નાખે તો સરકારમાં એવું સાબિત થયું કે આ ગ્રામ પંચાયત સક્રિય છે,એટલે જેવી ગ્રાન્ટ આવી કે તરત જ રોડ બનાવી નાખ્યો, આનું પરફોર્મન્સ સારું છે.
આવી રીતે મળતી ગ્રાન્ટને પરફોર્મન્સ ગ્રાન્ટ કહેવાય.


૧૩ ગ્રામ સભાની ગ્રાન્ટ – 

આવી રીતે ટોટલ લગભગ એક વર્ષ ની ૧૨-૧૩ કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ તાલુકામાં ફાળવવામાં આવે છે.

આ સિવાય હજી ઘણી બધી ગ્રાન્ટ છે..તેથી,જો તમને આ માહિતી પસંદ આવી હોય તો કોમેન્ટ અને શેર કરી અન્ય લોકો ને પણ જણાવો.

તમારા ગામમાં મળતી વિવિધ ગ્રાન્ટની માહિતી | Know Grant Detail of Gram Taluka and District Panchayat

Gram Panchayat Work Report Online | ગ્રામ પંચાયત વર્ક રિપોર્ટ

સરકાર દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલું આ પોર્ટલ દ્વારા તમે તમારા ગામના બાંધકામ માટે ભારત સરકાર દ્વારા કેટલા પૈસા ચૂકવવામાં આવ્યા છે તે વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી શકો છો.

See also  રાશન કાર્ડ સંબંધિત તમામ માહિતી, ડાઉનલોડ કરો Mera Ration App

ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા કાર્યમાં તમને કોઈપણ પ્રકારની જરૂરિયાત હોય તો તમે ફરિયાદ કેન્દ્ર ફરિયાદ કરી શકો છો અને તે તેનું નિવારણ કરી શકાય.

ગ્રામ પંચાયતનો વર્ક રિપોર્ટ કઈ રીતે ચકાસો | How to Check Gram panchayat report Online

Gram Panchayat Work Report 2022: જો તમે પણ તમારા ગામ નો ગ્રામ પંચાયત રિપોર્ટ તપાસવા માંગતા હોય તો નીચે આપેલી માહિતી મુજબ તમે સ્ટેટસ પર ફરીને ઘરે બેઠા ગ્રામ પંચાયતનું રિપોર્ટ વિશે માહિતી મેળવી શકો છો.

  • સૌપ્રથમ તમારે નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
  • ત્યાર બાદ તમારે જે પણ વર્ષની માહિતી જાણવી હોય તે વર્ષ જેટલા કરવાનું રહેશે.
  • ત્યારબાદ તમારી યોજના વર્ષ જોવા મળશે જેમાં તમારા રાજ્યનું નામ તેમજ જિલ્લા પંચાયત સમક્ષ પંચાયત તથા સમક્ષ ગ્રામ પંચાયત વગેરે માહિતી ભરવાની રહેશે.
  • ત્યાર બાદ તમારે તમારું છે તેમજ તાલુકો અને તમારા ગામનું નામ સિલેક્ટ કરીને GET REPORT પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
  • ત્યારબાદ તમે તમારા ગામનો રિપોર્ટ ઓનલાઇન મેળવી શકો છો, તમે ઘરે બેઠા તમારા ગામ નો ગ્રામ પંચાયત નો રિપોર્ટ મેળવી શકો છો અને ભારત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવશે તમારા ગામની બજેટ જોઈ શકો છો.

જો તમે તમારા ગામ નો રિપોર્ટ વાંચ્યા બાદ તમને એવું લાગે કે સરકાર દ્વારા તમારા ગામમાં કોઈ પણ પ્રકારની ભ્રષ્ટાચાર થયો છે પણ પ્રકારની માહિતી ખોટી છે તે માટે તમે તમારા સરપંચ કે અધિકારીશ્રીએ કામ કર્યું નથી તે માટે તમારા જાહેર સુવિધા કેન્દ્ર ફરિયાદ બનાવી શકાય છે ચાર બાદ તે મુખ્યમંત્રી દ્વારા ફરિયાદ એક્શનમાં લેવામાં આવશે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક: 

રિપોર્ટ જાણવા ઓફિસિયલ વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો
ટેલિગ્રામ ચેનલમા જોડાઓ અહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો

FAQ – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નોLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *