કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના ફોર્મ | kuvarbai nu mameru yojana Application Form

અમારા WhatsApp ગૃપપમાં જોડાઓ Join Now

Kuvarbai nu Mameru Yojna Gujarat

Kuvarbai Nu Mameru Yojana Application Form Pdf|  Kuvar Bai Nu Mameru Yojana | National Government Services, E Samaj Kalyan Gujarat  Details  2020. गुजरात में कुन्वरबाई नु मामेरू योजना, Kuvarbai Nu Mameru Yojana Eligibility Criteria And Assistance Criteria: Application Procedure:Documents Required References & Details,

गुजरात में कुन्वरबाई नु मामेरू योजना

 • OVERVIEW | family on the occasion of the wedding of a daughter, the government gives a cheque for Rs.10,000 in case of the wedding of one daughter.

Kuvarbai Nu Mameru Yojana  Application Form PDF Download| Kuvarbai Nu Mameru Yojana Application Form PDF for free from the source website rajyayojana.in using the download link given below.  

Eligibility Criteria

 • Annual Income Limit for Rural Areas Rs. 1,20,000/-
 • Annual Income Limit for Urban Areas Rs. 1,50,000/-
 • Only Two girls of a Family can get this benefit.

Assistance Criteria

 • Financial Assistance of Rs. 10,000/- for Mameru, which is given by E Payment in the name of a girl bank Account, 

Financial Provision (Rs. In Lakhs)

 • Caste Provision for 2018-19 Grant Allotted Expense Incurred
 • SEBC 1500.00 1790.58 1790.58
 • EBC 325.00 452.90 452.90

Achievements

 • Caste Achievements
 • S.E.B.C. 17906
 • EBC 4529

Documents Required

Documents required to apply for the Kunwarbai Nu Mameru Scheme The list of documents which will be required while applying in this scheme is as follows.

 1. Identity proof – Aadhar card, voter ID card.
 2. Residence proof – Residence, electricity bill, water bill, telephone bill.
 3. caste certificate.
 4. Birth certificate.
 5. income certificate.
 6. Passport size photograph.
 7. Copy of first page of bank passbook.
Related Posts  Digital Gujarat Tablet Scheme 2021 Online Registration NAMO Tablet Yojana @digitalgujarat.gov.in

Application Procedure

 1. Beneficiary applicant should collect application form by visiting Nearest Department of women and child development.
 2. Applicant must apply at same office with documents mentioned above

Contact Details

 • Applicant women can contact to Nearest Department of Women and Child Development

References & details

 • For more details regarding documents and other help please visit official website

Kunwarbai  Mameru Yojana application form

 • Kuvarbai Nu Mameru Yojana Application Form PDF: Download
 • Director Developing Caste Welfare  Application Form: Download
 • Director Scheduled Caste Welfare: Application Form: Download
 • Other Details  Official Website: Download

गुजरात में कुन्वरबाई नु मामेरू योजना

5 Comments

Add a Comment
 1. 2019 ma maragge karya hoy to bhari sakay ?

 2. Bhadane Divya sureshbhai

  Khub sari yojna che

 3. Dindor Dineshkumar lalabhai

  8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *