ગુજરાતી સમાચાર પત્રો – All Gujarati PDF News Paper

ગુજરાતી સમાચારપત્રો ઓનલાઈન PDF ડાઉનલોડ કરી વાચો..તમને કયું ન્યુઝ પેપર વાંચવું ગમે છે ?? કૉમેન્ટમાં લખો… જેથી અમે એ પેપર અપડેટ કરી શકીએ…

ગુજરાત સમાચાર

 •  ગુજરાત ઇ-પેપર PDF : Download
 •  ગુજરાત સમાચાર વેબસાઇટ : Click Here
 •  ગુજરાત મોબાઈલ એપ : Download
Gujarat Samachar
Gujarat Samachar
Developer: GUJARAT SAMACHAR
Price: Free

 સંદેશ સમાચાર

 •  સંદેશ સમાચાર ઇ-પેપર PDF : Download
 •  સંદેશ સમાચાર વેબસાઇટ : Click Here
 •  સંદેશ સમાચાર મોબાઈલ એપ : Download
Sandesh Gujarati News
Sandesh Gujarati News
Developer: The Sandesh Ltd
Price: Free

 દિવ્ય ભાસ્કર

 •  દિવ્ય ભાસ્કર ઇ-પેપર PDF : Download
 •  દિવ્ય ભાસ્કર વેબસાઇટ : Click Here
 •  દિવ્ય ભાસ્કર મોબાઈલ એપ : Download

 

ફુલછાબ

 • ફુલછાબ ઇ-પેપર PDF : Download
 • ફુલછાબ વેબસાઇટ : Click Here
 • ફુલછાબ મોબાઈલ એપ : Download
Phulchhab
Phulchhab
Price: Free

 સાંજ સમાચાર

 •  સાંજ સમાચાર ઇ-પેપર PDF : Download
 •  સાંજ સમાચાર વેબસાઇટ : Click Here
 •  સાંજ સમાચાર મોબાઈલ એપ : Download
Sanj Samachar
Sanj Samachar
Developer: MNS Technologies
Price: Free

 અકિલા સમાચાર

 •  અકિલા ઇ-પેપર PDF : Download
 • અકિલા વેબસાઇટ : Click Here
 • અકિલા મોબાઈલ એપ : Download
Akilanews.com Official
Akilanews.com Official
Developer: Akilanews.com
Price: Free

 મુંબઈ સમાચાર

 • ઇ-પેપર PDF : Download
 • વેબસાઇટ : Click Here
 • મોબાઈલ એપ : Download

 કચ્છ મિત્ર

 •  કચ્છ મિત્ર ઇ-પેપર PDF : Download
 •  કચ્છ મિત્ર વેબસાઇટ : Click Here
 •  કચ્છ મિત્ર મોબાઈલ એપ : Download
Kutchmitra Gujarati Newspaper
Kutchmitra Gujarati Newspaper
Developer: Webpioneer
Price: Free

 નવ ગુજરાત સમય

 •  નવ ગુજરાત ઇ-પેપર PDF : Download
 •  નવ ગુજરાત વેબસાઇટ : Click Here
 •  નવ ગુજરાત મોબાઈલ એપ : Download

 નોબત અખબાર

 • નોબત ઇ-પેપર PDF : Download
 • નોબત વેબસાઇટ : Click Here
 • નોબત મોબાઈલ એપ : Download
Nobat Daily News
Nobat Daily News

 જય હિન્દ

 •  જય હિન્દ ઇ-પેપર PDF : Download
 •  જય હિન્દ વેબસાઇટ : Click Here
 •  જય હિન્દ મોબાઈલ એપ : Download

મિડ ડે

 •  મિડ ડે ઇ-પેપર PDF : Download
 •  મિડ ડે સમાચાર વેબસાઇટ : Click Here
 •  મિડ ડે મોબાઈલ એપ : Download
Gujarati Mid-Day Epaper
Gujarati Mid-Day Epaper

ગુજરાતમિત્ર

 • ઇ-પેપર PDF : Download
 • વેબસાઇટ : Click Here
 • મોબાઈલ એપ : Download

 સમભાવ મેટ્રો

 • ઇ-પેપર PDF : Download
 • વેબસાઇટ : Click Here
 • મોબાઈલ એપ : Download

 ગુજરાત ટુડે

Gujarat Today (Official)
Gujarat Today (Official)
Developer: oApps Infotech
Price: Free

 સરદાર ગુર્જરી

 • ઇ-પેપર PDF : Download
 • વેબસાઇટ : Click Here
 • મોબાઈલ એપ : Download

 અભિયાન

ABHIYAAN
ABHIYAAN
Developer: Magzter Inc.
Price: Free

 ઇકોનોમિક ટાઈમ્સ

 ચિત્રલેખા

Chitralekha Gujarati
Chitralekha Gujarati
Developer: Magzter Inc.
Price: Free

 ગુજરાત દર્પણ

 • ઇ-પેપર PDF : Download
 • વેબસાઇટ : Click Here
 • મોબાઈલ એપ : Download

Download All Newspaper As Pdf  Format  Android App Just Download 

 Below is a list of Gujarati News Papers and News Sites.

Download All Newspaper As Pdf By Android App Just Download

Download App Link:-

Click here to Download this App 

Must visit this blog everyday for latest offers of various brand and other technology Updates on www.Gujaratieducation.in and www.GujaratGk.com

Get Update Direct on Your Mobile Download Our Gujarati Education  Online Rummy  Gk Quiz Android App From Play Store Transfer and Daily Visit.

 

Download from Below Important Link :

Android Application for Daily fast updates4 Comments

Add a Comment
 1. Gujarati mid day

 2. Gujarat samachar. Sandesh. Amedabad kheda

 3. Gujarat samachar. Sandesh

  Ahmedabad. Kheda.

 4. Gujarat Chhya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *