નવા બદલી નિયમો મુજબ જિલ્લા આંતરીક બદલી કેમ્પ તારીખ જાહેર

લાંબા ૨ામયથી રાહ જોઈ રહેલા રાજ્યની સરડારી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકમિત્રોના હિત માટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

નવા બદલી નિયમો મુજબ જિલ્લા આંતરીક બદલી કેમ્પના પ્રથમ તબક્કાનો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો.

જિલ્લા આંતરિક બદલી કેમ્પ બાબતનો આજનો (17/05/2023) લેટેસ્ટ પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

See also  વિદ્યાસહાયક ભરતી મેરીટ 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *