કોરોના વેકસીન સર્ટિફિકેટ | કોવિડ-19 રસી સર્ટિફિકેટ ઑનલાઇન ડાઉનલોડ | Covid Certificate Download

Covid Certificate Download Online : કોરોના માટે વેક્સિન હવે લગભગ વધતું જાય છે અને વધારે લોકો એ કોરોના માટે રસીકરણ કરાવી લીધું છે. અને હવે 12 વર્ષ થી વધારે ઉમર ના બાળકો માટે પણ રસીકરણ ચાલુ કરી દેવાના આવ્યું છે. રસીકરણનો જે મુખ્ય વિષય એ છે કે ભારત દેશ ને આ કોરોના મહામારી થી મુક્ત કરવો. તો ચાલો જાણીયે કે કોવીડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ શું છે ?, કોવીડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ શા માટે જરૂરી છે?, કોવીડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવું?

કોવિડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ શું છે (What is COVID vaccine certificate in Gujarati)

કોવિડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ ની ભવિષ્ય માં જરૂર પડી શકે છે. એક જ આધાર પર હવે તમે કોઈ દેશ અથવા તો તમારા દેશને પણ કોઈ રાજ્યમાં સુરક્ષિત કરો. તેથી કોવિડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ સાંભળીને રાખો. એનો આધાર પર તમને સરકાર આગળ જવાની ઇજાજત આપશે. તમે કહો કે એક વેક્સિન સર્ટિફિકેટ પણ નથી કારણ કે એક રીતે હવે એક પ્રમાણપત્ર છે જે જીવનના આધાર પર તમે તમારા આવનારા લોકોનું મૂલ્યાંકન કરી શકો છો. આ સર્ટીફીકેટના આધાર પર પણ તમે કઈ નોકરી કરી રહ્યા છો, સાથે જ સરકારી કામો પણ આવવાના સમયે તેની જરૂર પડશે.

મોબાઇલ દ્વારા કોવિડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?( Covid Certificate Download through Mobile)

કોવિડ-19 રસીકરણ પ્રમાણપત્ર રસીકરણના પેલા અને બીજા ડોઝ માટે અલગથી જારી કરવામાં આવે છે.  રસીકરણ પ્રમાણપત્ર એ પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર વ્યક્તિને વિદેશ પ્રવાસમાં સરળતા પ્રદાન કરવા માટે જારી કરવામાં આવે છે, જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરી શકો છો.  કોવિડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ નીચેની પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને આધાર કાર્ડ દ્વારા ડાઉનલોડ કરી શકાય છે:

 1. Cowin પોર્ટલ
 2. આરોગ્ય સેતુ એપ
 3. ઉમંગ એપ
 4. Digi-Locker એપ
See also  શ્રી વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના | Vajpayee Bankable Yojana 2024

એકવાર તમે તમારા મોબાઇલ પર ઉપરોક્ત કોઈપણ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો તે પછી તમે આગળના પગલા સાથે આગળ વધી શકો છો, ફક્ત તમારો નોંધાયેલ મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો, પછી તમારા મોબાઇલ નંબર પર પ્રાપ્ત થયેલ OTP દાખલ કરો અને ડાઉનલોડ બટનને ક્લિક કરો.  અમે એક પછી એક કોવિડ-19 રસીકરણ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરવાની તમામ રીતોમાંથી પસાર થઈશું:

કોવિન-પોર્ટલ દ્વારા કોવિડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું? (Vaccine Certificate Download through Cowin-Portal)

 • STEP 1: Cowin પોર્ટલ https://selfregistration.cowin.gov.in/ ની મુલાકાત લો.
 • STEP 2: તમારો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો.
 • STEP 3: તમારા મોબાઈલ નંબર પર મળેલ “OTP” દાખલ કરો.
 • STEP 4: “Certificate” બટન પર ક્લિક કરો.
 • STEP 5: “Download” બટન પર ક્લિક કરો.

ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો અને રાખો.

આરોગ્ય સેતુ એપ દ્વારા કોવિડ સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?(Cowin Certificate Download through Arogya Setu App)

 • STEP 1: પ્લે સ્ટોર/એપ સ્ટોર પર જાઓ અને આરોગ્ય સેતુ એપ શોધો.
 • STEP 2: એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને ઇન્સ્ટોલ કરો.
 • STEP 3: હવે તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર વડે સાઇન ઇન કરો.
 • STEP 4: “Vaccination” બટન પર ક્લિક કરો.
 • STEP 5: રસીકરણ વખતે જે મોબાઈલ નંબર આપ્યો હોઈ એ દાખલ કરો. અને OTP નાખો
 • STEP 6: કોવિડ 19 પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો.
Aarogya Setu
Aarogya Setu

ઉમંગ એપ દ્વારા કોવિડ સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?(covid-19 vaccine certificate download through Umang App)

 • STEP 1: તમારા મોબાઈલ પર એપ સ્ટોર/પ્લે સ્ટોર ખોલો.
 • STEP 2: ઉમંગ એપ શોધો
 • STEP 3: ઉમંગ એપ ડાઉનલોડ અને ઇન્સ્ટોલ કરો.
 • STEP 4: હવે, સાઇન ઇન કરો અને “Whatsnew” આઇકોન પર ક્લિક કરો.
 • STEP 5: Cowin Tab પર ક્લિક કરો અને રસી પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો પસંદ કરો.
 • STEP 6: પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે વ્યક્તિનું નામ દાખલ કરો.
 • STEP 7: ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે કોવિડ સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરો અને પ્રિન્ટઆઉટ લો.
See also  ચુંટણી કાર્ડ આધાર કાર્ડ સાથે કેવીરીતે લિંક કરવું ? Voter Id Link with Aadhaar Card
UMANG
UMANG
Price: To be announced

ડિજીલોકર એપ દ્વારા કોવિડ સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?(covid-19 vaccine certificate download pdf through Digilocker App)

 • STEP 1: પ્લે સ્ટોર/એપ સ્ટોર ખોલો.
 • STEP 2: ડિજીલોકર શોધો અને ડાઉનલોડ કરો.
 • STEP 3: ડિજીલોકર એપ પર નોંધણી કરો.
 • STEP 4: હવે, “કેન્દ્ર સરકાર” ટેબ પર ક્લિક કરો.
 • STEP 5: કુટુંબ આરોગ્ય અને કલ્યાણ મંત્રાલય (MOHFW) બટન પસંદ કરો.
 • STEP 6: Vaccine Certificate” બટન પર ક્લિક કરો.
 • STEP 7: હવે તમારું 13 અંકનો સંદર્ભ ID દાખલ કરો
 • STEP 8: ડાઉનલોડ બટન પર ક્લિક કરો.

બીજા ડોઝ નું COVID vaccine certificate કેવી રીતે download કરવું? (Download 2nd Dose vaccination certificate)

જેમને રસીકરણના બીજા અને અંતિમ ડોઝ સાથે ઇન્જેક્શન આપવામાં આવ્યું છે તેઓ હવે તેમના આધાર કાર્ડ અને તેમના મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને તેમના બીજા ડોઝ રસીકરણ પ્રમાણપત્રને ડાઉનલોડ કરી શકે છે.  તમે નીચેની પદ્ધતિઓ દ્વારા Cowin રસીકરણ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરી શકો છો:

 1. Digi-Locker એપ
 2. આરોગ્ય સેતુ એપ
 3. ઉમંગ એપ
 4. Cowin પોર્ટલ

Correction In Vaccine Certificate Online | ઘરે બેઠા વેક્સિનના પ્રમાણપત્રમાં ભૂલને સુધારો

 • સૌપ્રથમ Google પર Cowin ટાઈપ કરો.
 • હવે Screen પર Cowinની official વેબસાઈટ https://www.cowin.gov.in/ તેના પર ક્લિક કરો.
 • Co-win ની Official Website પર ‘Register/sign in yourself’ પર ક્લિક કરો.
 • અહીં તમારો મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો (vaccination દરમિયાન આપેલ નંબર દાખલ  કરવો)
 • આ મોબાઇલ નંબર પર એક OTP  આવશે તેને દાખલ કરો.
 • હવે સ્ક્રીન પર જમણી બાજુ ‘Raise an issue’  ઓપ્શન હશે તેના પર ક્લિક કરો.
 • ત્યારબાદ “What is the issue ?”પર”correction in certificat” પર ક્લિક કરો.
 • અહીં તમે તમારું નામ,જન્મતારીખ અને જાતિમાં સુધારો કરી શકો છે.
 • સુધારો થઇ ગયા બાદ continue પર ક્લિક કરીને ફોર્મ સબમિટ કરવાનું છે.
See also  ટ્રાફિકના નવા નિયમોની જાણકારી….  જાણો શું છે ટ્રાફિકના નવા નિયમો….PDF ડાઉનલોડ કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક: 

ઓફિસિયલ વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો
ટેલિગ્રામ ચેનલમા જોડાઓ અહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો

FAQ – કોરોના વેકસીન સર્ટિફિકેટ

1) Vaccine Certificate માં correction ની મંજૂરી કોના દ્વારા આપવામાં આવી છે?

» Vaccine Certificate માં correction ની મંજૂરી ભારત સરકાના આરોગ્યના મન્ત્રાલય દ્વારા આપવામાં આવેલ છે.

2) વેકસિન સર્ટિફિકેટમાં ભૂલ ક્યાંથી સુધારવી?

» વેક્સિન સર્ટિફિકેટમાં ભૂલ સુધારવા માટે Cowinની ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ પર થી ઘરે બેઠા ઓનલાઇન ભૂલ સુધારી શકાય છે.

3) covid-19 Vaccine Certificate માં ભૂલને કેટલીવાર સુધારી શકાય.

» ભારત સરકારના આરોગ્ય મંત્રાલય દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે જો Vaccine Certificate માં સામાન્ય ભૂલ હશે તો તેને એકજ વાર સુધારી દેવામાં આવશે.

4) covid-19 Vaccine Certificate ને Social Media પર Share શા માટે ના કરવું જોઈએ.

» વેક્સિન સર્ટિફિકેટમાં વ્યક્તિની પર્સનલ ડિટેઇલ લખેલી હોઈ છે. જેનો હેકરો અને ઓનલાઇન ઠગો દ્વારા ગેર ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોઈ છે.

Table of Contents



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *