બેંક એકાઉન્ટનું બેલેન્સ ચેક કરવા માટે મિસ કોલ નંબર Check Bank Balance by Miss Call

ભારતમાં, ઘણી બેંકો ઉપલબ્ધ છે અથવા બધા ભારતીય નાગરિકનું વિવિધ બેંકમાં ખાતું છે. તે કેસ તમામ બેંકમાં બેલેન્સ પૂછપરછ નંબર અથવા મીની સ્ટેટમેન્ટ નંબર હોય છે. હવે વપરાશકર્તાઓ જાણતા નથી નવીનતમ બેંક ચૂકી ગયેલ કોલ બેલેન્સ પૂછપરછ નંબર જેથી અહીં અમે તમામ બેંકની નવીનતમ બેલેન્સ ચેક નંબર સૂચિબદ્ધ કરી.

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI) બેલેન્સ ઇન્કવાયરી નંબર

એસબીઆઇ બેંક બેલેન્સને જાણવા માટે આ નંબર 09223766666 અથવા 092238666666 પર ફક્ત ચૂકી ગયેલ ક.લ. પ્રથમ તમારે એક સમયની નોંધણી પ્રક્રિયા કરવાની જરૂર છે તે સરળ છે. ફક્ત આ ફોર્મેટમાં એસએમએસ મોકલો.

“REGSBI <AC No>” એસએમએસ લખો 09223488888 અથવા 09223766666 પર એસએમએસ મોકલો.


એસબીઆઇ (SBI) બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર

09223766666 અથવા 092238666666

એક્સિસ (Axis) બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર

એક્સિસ બેંક ખાતાના બેલેન્સની તપાસ માટે તમારે

18004195959 અથવા 18004196868 નંબર પર મિસ્ડ કોલ કરવાની જરૂર છે. એક્સિસ બેંકના મીની સ્ટેટમેન્ટ જાણો માટે 18004196969 નંબર પર મિસ કોલ આપો.

 એક્સિસ (Axis) બેંક બેલેન્સ પૂછપરછ:

18004195959 અથવા 18004196868

મીની સ્ટેટમેન્ટ: 18004196969.

 બેંક ઓફ બરોડા (BOB) બેલેન્સ ચેક નંબર

BOB બેલેન્સ ચેક કરવા માટે તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પરથી નીચે આપેલા નંબર પર કોલ પર જ મિસ્ડ કોલ કરો.

બેંક ઓફ બરોડા (BOB) બેલેન્સ પૂછપરછ:

092230113118 અને 8468001111.

 બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (BOI) બેલેન્સ ચેક નંબર

BOI ના બેંક બેલેન્સની તપાસ માટે બેંક ખાતા સાથે રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પરથી 09015135135 નંબર પર જ મિસ્ડ કોલ કરો.

 બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (BOI) બેલેન્સ પૂછપરછ:

09015135135

 દેના બેંક (DENA) બેલેન્સ ઇન્કવાયરી નંબર

દેના બેંકના એકાઉન્ટ એકાઉન્ટ બેલેન્સ માટે, તમારે તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પરથી 09289356677 અથવા 09278656677 પર મિસ્ડ કોલ કરવાની જરૂર છે.

See also  ફાસ્ટેગ શું છે? | FASTag ના ફાયદા, ક્યાંથી ખરીદવું?

 દેના બેંક (DENA) બેલેન્સ ચેક નંબર

09289356677 અથવા 09278656677

ફેડરલ બેંક (FEDARAL) બેલેન્સ પૂછપરછ નંબર

8431900900 નંબર પર મિસ કોલ અથવા 9895088888 પર ઉલ્લેખિત ફોર્મેટમાં એસએમએસ મોકલો.

 ફેડરલ બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર

8431900900 અથવા

 એસએમએસ

“ACTBAL <AC No>” 9895088888

 એચડીએફસી (HDFC) બેંક બેલેન્સ પૂછપરછ નંબર

આ નંબર પર 18002703333 પર એચડીએફસી બેંકના મિસ કોલની બેંક ખાતાની બેલેન્સ તપાસવા માટે.

 એચડીએફસી (HDFC) બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર

18002703333.

 આઈસીઆઈસીઆઈ (ICICI) બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર

જાણો આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક બેલેન્સ તમારે 02230256767 પર મિસ્ડ કોલ આપવાની જરૂર છે

આઈસીઆઈસીઆઈ (ICICI) બેલેન્સ પૂછપરછ નંબર

02230256767

આઈડીબીઆઈ (IDBI) બેંકની બેલેન્સ પૂછપરછ નંબર

આઈડીબીઆઈ બેંક ખાતાની બેલેન્સ તપાસવા માટે, 09212993399 પર જસ્ટ મિસ કોલ કરો. 18008431122 પર બેંક ખાતાના મિસી સ્ટેટમેન્ટ મિસ્ડ કોલ મેળવવા માટે.

 IDBI બેલેન્સ ચેક નંબર

બેલેન્સ: 09212993399

મીની સ્ટેટમેન્ટ: 18008431122.

 કોટક મહિન્દ્રા (KOTAK) બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર

કોટક મહિન્દ્રા બેંકનું બેંક બેલેન્સ તપાસવા માટે 18002740110 પર જ મિસ્ડ કોલ કરો.

 કોટક (KOTAK) બેંક બેલેન્સ પૂછપરછ નંબર

18002740110.

કોટક બેન્ક પણ જો તમને રુચિ હોય તો વોટ્સએપ બેંકિંગ સુવિધા પણ પૂરી પાડે છે, તો પછી વોટ્સએપ બેંકિંગ સક્રિય કરો અથવા વોટ્સએપ પર તમારું બેલેન્સ તપાસો.

કોટક બેંકના વોટ્સએપ બેંકિંગને કેવી રીતે સક્રિય કરવું

કેનેરા (CANARA) બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર

કમારા બેંક બેલેન્સને તપાસવા માટે તમે 09015483483 નંબર પર મિની કોલ અથવા મિની સ્ટેટમેન્ટ મિસ્ડ કોલ પૂછપરછ નંબર 09015734734 પર ચૂકી શકો છો.

 કેનેરા (CANARA) બેંક બેલેન્સ પૂછપરછ નંબર

09015483483

મીની સ્ટેટમેન્ટ: 09015734734.

સીટી (CITI) બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર

જાણો સિટી બેંકના બેલેન્સ ખાતા ધારકે 52484 અથવા 9880752484 નંબર પર આપેલ ફોર્મેટમાં એસએમએસ મોકલવાની જરૂર છે.

See also  ગેસ સિલિન્ડર ફાટે અને કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય તો ₹50 લાખ અને ઇજાગ્રસ્ત થાય તો ₹40 લાખ મળે છે

એસએમએસ લખો “બાલ <ક્રેડિટ કાર્ડ / ડેબિટ કાર્ડના છેલ્લા 4 અંકો” 9880752484 અથવા 52484 પર મોકલો

લક્ષ્મી વિલાસ (LAXMI Vilas) બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર

જો તમારે લક્ષ્મી વિલાસ બેંકનું બેલેન્સ તપાસવું હોય તો આપેલ ફોર્મેટમાં 09282441155 પર એસ.એમ.એસ મોકલો.

 લક્ષ્મી વિલાસ (LAXMI VILAS) બેંક બેલેન્સ પૂછપરછ નંબર

‘LVBBAL “લખો 09282441155 પર એસએમએસ મોકલો

 પંજાબ નેશનલ (Punjab Nation Bank) બેંક બેલેન્સ પૂછપરછ નંબર

પીએનબી બેંક બેલેન્સ ચેક અથવા પૂછપરછ નંબર 18001802222 અથવા 1800-103-2222 જસ્ટ આ નંબર પર મિસ કોલ આપ્યો.

 પી.એન.બી.(Punjab Nation Bank) બેંકની બેલેન્સ ચેક નંબર

18001802222 અથવા 1800-103-2222

આરબીએલ બેંકની બેલેન્સ પૂછપરછ નંબર

આરબીએલ બેંકના બેંક બેલેન્સની તપાસ માટે તમારે 18004190610 નંબર પર કોલ ચૂકી જવાની જરૂર છે.

 યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (Union Bank Of  India) બેલેન્સ ચેક નંબર

યુનિયન બેંક બેલેન્સ જાણવા માટે માત્ર 09223008586 પર મિસ્ડ કોલ આપો. મીની સ્ટેટમેન્ટ માટે તમારે મેન્શન ફોર્મેટના નીચે 09223008486 પર એસએમએસ મોકલવાની જરૂર છે.

 યુનિયન બેંક (Union Bank Of  India) બેલેન્સ પૂછપરછ નંબર

બેલેન્સ: 09223008586

મીની સ્ટેટમેન્ટ: “યુએમએનએસ” લખો અને 09223008486 પર એસએમએસ મોકલો

સિન્ડિકેટ બેંક  બેલેન્સ પૂછપરછ નંબર

સિન્ડિકેટ બેંકમાં બેંક બેલેન્સની પૂછપરછ કરવા માટે માત્ર 09664552255 અને 08067006979 પર મિસ્ડ કોલ આપો.

સિન્ડિકેટ બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર

09664552255 & 08067006979

યસ બેન્ક (YES Bank) બેલેન્સ ચેક નંબર

યસ બેંક ચેક બેંક બેલેન્સ માટે 3 નંબર પ્રદાન કરે છે. તમે કોઈપણ નંબર પર કોલ ચૂકી શકો છો અને સંતુલનને સરળતાથી જાણી શકો છો.

યસ બેંક બેલેન્સ પૂછપરછ નંબર

09840909000 અથવા 09223920000 અથવા 09223921111

આરબીએલ બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 18004190610

Official Missed call balance enquiry number of all Banks

SR. No.Bank NameMissed Call Number
1Axis Bank18004195959
2Andhra Bank09223011300
3Allahabad Bank09224150150
4Bank of Baroda9223011311
5Bharatiya Mahila Bank09212438888
6Dhanlaxmi Bank08067747700
7IDBI Bank18008431122
8Kotak Mahindra Bank18002740110
9Syndicate Bank09664552255
10Punjab National Bank1800 180 2223
11ICICI Bank9594612612
12HDFC Bank18002703333
13Bank of India09266135135
14Canara Bank09015483483
15Central Bank Of India95552 44442
16Karnataka Bank18004251445
17Indian Bank8108781085
18State Bank of India1800112211
19Union Bank Of India09223008586
20UCO Bank9278792787
21Vijaya Bank18002665555
22Yes Bank9223920000
23Karur Vysya Bank09266292666
24Federal Bank08431900900
25Indian Overseas Bank9210622122
26South Indian Bank09223008488
27Saraswat Bank09223040000
28Corporation Bank09268892688
29Punjab Sind Bank7039035156
30State Bank Of Hyderabad09223766666
31State Bank Of Patiala09223766666
32State Bank Of Travancore09223766666
33State Bank Of Mysore09223766666
34State Bank Of Bikaner And Jaipur09223766666
35United Bank Of India18001802223
36Dena Bank09289356677
37Bandhan Bank18002588181
38RBL Bank18004190610
39DCB Bank07506660011
40Catholic Syrian Bank09895923000
41Kerala Gramin Bank9015800400
42Tamilnad Mercantile Bank Limited09211937373
43IndusInd Bank9212299955
44Telangana Grameena Bank9278031313
45Andhra Pragathi Grameena Bank9289222024
46SBI Credit Card Balance8422845512
47Bank of Maharashtra9222281818

Table of ContentsLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *