રેશનકાર્ડ ફોર્મ, જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ વિશે માહિતી મેળવો

રેશનકાર્ડ એ ભારતીય નાગરિકો માટે એક પ્રકારે ઓળખનો પુરાવો ગણી શકાય છે. તમે કોઈ પણ સરકારી કામ માં સરનામાં પુરાવા તેમજ અન્ય પુરાવા માટે રેશન કાર્ડ ની જરૂર પડતી હોય છે. તો આ રેશન કાર્ડ માટે અરજી કરવી સરળ બની ગઈ છે. જે પહેલા મામલતદાર ઓફિસ જઈ ને અરજી કરવી પડતી હવે ઓનલાઇન અરજી પણ કરી શકીએ છીએ.

રેશનકાર્ડ ફોર્મ, જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ વિશે માહિતી મેળવો

નવા બાર-કોડેડ રેશન કાર્ડની કિંમત

બાર-કોડ કાર્ડ સિસ્ટમ પહેલા રેશનકાર્ડ વિનામૂલ્યે આપવામાં આવતું હતું. હવે, નવા બાર અને નકલી રેશનકાર્ડની કિંમતનું ચુસ્તપણે પાલન કરે છે.

શ્રેણીઓરેશન કાર્ડની કિંમતડુપ્લિકેટ રેશનકાર્ડની કિંમત
APL-120/-30/-
APL-240/-40/-
બી.પી.એલ.મફત5/-
AAYમફત5/-

ગુજરાતમાં નવું રેશન કાર્ડ માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરી શકાય?

ગુજરાત રાજ્યમાં નવા રેશનકાર્ડ માટે ઑનલાઇન અરજી કરવા માટે અહીં અમને કેટલીક સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.

 • સૌ પ્રથમ ગુજરાતના નજીકના અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગની કચેરીઓ પર જાઓ અને રેશન કાર્ડ માટે અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો.
 • તમે તેને સત્તાવાર વેબસાઈટ – dcs-dof.gujarat.gov.in પરથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
 • બધી જરૂરી વિગતો સાથે ફોર્મ યોગ્ય રીતે ભરો.
 • એડ્રેસ પ્રૂફ, ફેમિલી ફોટો વગેરે જેવા જરૂરી દસ્તાવેજો જોડો.
 • ઓફિસમાં અરજીપત્રક સબમિટ કરો અને તેના બદલામાં તેઓ એકનોલેજમેન્ટ સ્લિપ આપે છે જેથી કરીને તેઓ રેશનકાર્ડની સ્થિતિ ચકાસી શકે.

એપ્લિકેશન ફોર્મ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરી શકાય?

અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગ દ્વારા રેશનકાર્ડ અંગે વિવિધ સુવિધાઓ પુરી પાડવામાં આવી છે. તમે નીચે દર્શાવેલ વિવિધ નોકરીઓ માટે અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

 • નવા રેશનકાર્ડ માટે અરજી કરો.
 • સભ્યો ઉમેરો / કાઢી નાખો.
 • તાલુકો અથવા જિલ્લો અપડેટ કરો.
 • સરેન્ડર સર્ટિફિકેટ મેળવો.
 • રેશનકાર્ડનું નવીકરણ
 • બાયો મેટ્રિક ફિંગરપ્રિન્ટ અપડેટ
See also  ખેડૂત મોબાઈલ સહાય યોજના, 6000 રૂપિયાની સહાય Smartphone Sahay Yojana 2023

રેશનકાર્ડની સ્થિતિ ઓનલાઈન કેવી રીતે તપાસી શકાય?

 • અરજદારે અહીંથી અરજી ફોર્મ તપાસવા માટે અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી જોઈએ – dcs-dof.gujarat.gov.in
 • લિંક પર ક્લિક કરો રાશન કાર્ડ અરજી ફોર્મની સ્થિતિ તપાસો.
 • તે પછી એકનોલેજમેન્ટ સ્લિપની મદદથી પૂછવામાં આવેલી તમામ વિગતો ભરો.
 • સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.
 • તમારી એપ્લિકેશન સ્થિતિ તમારી સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત થશે.

ગુજરાતમાં રેશનકાર્ડ વિભાગના હેલ્પલાઇન નંબર

વિભાગનું નામ : અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગ
સરનામું : નિયામકની કચેરી, અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા, બ્લોક નં: 14, 6ઠ્ઠો માળ, સરદાર ભવન, નવું સચિવાલય ગાંધીનગર
ફોન : 07 9-23248625
ફેક્સ : 079-23245070
ઈમેલ : dire-cs-fcs@gujarat.gov.in

રેશનકાર્ડ ફોર્મ, જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ વિશે માહિતી મેળવો

મારું રેશનકાર્ડ ફાટી, ખોવાઈ, બળી ગયુ હોયતો ડુપ્લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે શું કરવું?

 • રેશનકાર્ડ ફાટી, ખોવાઈ, બળી ગયુ હોયતો ડુપ્લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે અરજી ફોર્મ નમુનો નં. ૯ ભરી તાલુકાના એ.ટી.વી.ટી. (ATVT) સેન્ટરમાં અથવા શહેરી વિસ્તારમાં ઝોનલ કચેરીએ રજુ કરવાનું રહેશે.
 • અરજી પત્રક નમુનો -૯ (નવ) ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

મને બારકોર્ડેડ રેશનકાર્ડ દ્વારા શું મળી શકે અને ક્યાંથી મળી શકે?

 • રાજ્યના તમામ રેશનકાર્ડ ધારકોને તેમનું માન્ય રેશનકાર્ડ જે વાજબી ભાવની દુકાન સાથે જોડાયેલ હોય તે દુકાન પરથી રેશનકાર્ડની કેટેગરી પ્રમાણે મળશે. વધુમાં ચાલુ માસ દરમ્યાન મળવા પાત્ર આવશ્યયક ચીજવસ્તુ ઓની તથા ભાવની માહિતી.

નવું બારકોર્ડેડ રેશનકાર્ડ કેવી રીતે મળી શકે?

 • નવું બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મેળવવા નમુના-ર (બે) માં અરજી કરવી તથા રેશનકાર્ડ માટેના ફોર્મ ભરવામાં આપને દર્શાવ્યા મુજબની વિગતોની જરૂર પડશે, જેથી ફોર્મ ભરતા પહેલા તે હાથવગી રાખવી.
 • અરજી પત્રક નમુના -૨ (બે) ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો. 
 • ફોર્મ ભરતી વખતે જરુરી વિગતો સાથે રાખવાની માહિતી માંટે અહી ક્લીક કરો.

નવું બારકોર્ડેડ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે કયા પુરાવાની જરુરીયાત રહેશે?

See also  મુખ્યમંત્રી અમૃતમ “મા” અને “મા વાત્સલ્ય યોજના” ની માહિતી। Mukhyamantri Amrutum Maa And Maa Vatsalya Yojana form

ચાલુ કૌટુંબિક રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા શું કરવું?

 • ચાલુ કૌટુંબિક રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા માટે અરજી ફોર્મ નમુનો નં. ૩ ભરવાનું રહેશે.
 • અરજી પત્રક નમુનો -૩ (ત્રણ) ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

જુના હયાત રેશનકાર્ડ કે જેમણે ફોર્મ નં. ૧ ભરેલ છે પરંતુ હજુ સુધી નવું બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મળેલ નથી અને તે રેશનકાર્ડ ધારકોને તેમના કાર્ડમાં કુટુંબના સભ્યોના નામ ઉમેરવા કે રદ કરવા માટે શું કરવું.

 • જે કાર્ડધારકો નવું બારકોડેડ રેશનકાર્ડ ધરાવે છે અથવા તો જેમણે નવા બારકોડેડ રેશનકાર્ડનું ફોર્મ નં. ૧ ભરેલ છે. પરંતુ હજુ સુધી નવું બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મળેલ નથી તેવા તમામ રેશનકાર્ડ ધારકોએ તેમના નવા બારકોડેડ રેશનકાર્ડમાં કુટુંબના સભ્યોીના નામ ઉમેરવા તેમજ કમી કરવા માટે પુરતી વિગતો સાથે અનુક્રમે નમુના નં. ૩ અને નમુના નં. ૪ મુજબની અરજી જનસુવિધા કેન્દ્ર પરથી ATVT ઓપરેટરને સુપ્રત કરવાની રહેશે.
 • અરજી પત્રક નમુનો -૩ (ત્રણ) ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો. 
 • અરજી પત્રક નમુનો -૪ (ચાર) ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો. 
 • વધુમાં નવા બારકોડેડ રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા તેમજ નામ કમી કરવા બાબતનો પરિપત્ર જોવા માટે અહીં ક્લીક કરો. 

ચાલુ કૌટુંબિક રેશનકાર્ડમાંથી નામ કમી કરાવવા શું કરવું?

 • ચાલુ રેશનકાર્ડમાંથી નામ કમી કરવા માટે અરજી ફોર્મ નમુનો નં. ૪ ભરવાનું રહેશે.
 • અરજી પત્રક નમુનો -૪ (ચાર) ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો

મારું રેશનકાર્ડ ટ્રાન્સફર કરાવવું છે તો મારે શું કરવું?

 • સરકારશ્રીની નવી યોજના પ્રમાણે બાર્કોડેડ રેશન કાર્ડ ધારકને કાર્ડ બદલવાની જરુર નથી પરંતુ માત્ર સરનામું અને તે વિસ્‍તારના દુકાનદારનું નામ સુધરાવવાનું રહેશે.

બારકોર્ડેડ રેશનકાર્ડમાં કેટલી શ્રેણીઓ ઉપલબ્ધ છે?

નવું બારકોડેડ રેશનકાર્ડ કઈ રીતે વિભાજનથી મેળવી શકાય?

 • નવું બારકોડેડ રેશનકાર્ડ વિભાજનથી મેળવવા માટે અરજી ફોર્મ નમુનો નં. પ ભરવાનું રહેશે.
 • અરજી પત્રક નમુનો -૫ (પાંચ) ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો.
See also  પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના | Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

જુના હયાત રેશનકાર્ડ કે જેમણે ફોર્મ નં. ૧ ભરેલ છે પરંતુ હજુ સુધી નવું બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મળેલ નથી અને તે રેશનકાર્ડ ધારકોને તેમનું કાર્ડ વિભાજનથી મેળવવા શું કરવું.

 • જુના હયાત રેશનકાર્ડ ધારકો કે જેમણે ફોર્મ નં. ૧ ભરેલ છે. પરંતુ હજુ સુધી નવુ બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મળેલ નથી તેવા રેશનકાર્ડ ધારકો તરફથી કુટુંબનું વિભાજન થવાને કારણે કાર્ડ વિભાજન કરી નવુ બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મળે તે માટે તાલુકામાં મામલતદાર કચેરી હેઠળ ના જનસેવા કેન્દ્રોડ અને શહેર વિસ્તાનરમાં ઝોનલ કચેરી દ્વારા નીચે મુજબની કાર્યવાહી કરવાની રહે છે.
 • એક રેશનકાર્ડમાંથી વિભાજન કરી અલગ બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે નિયત કરેલ નમૂના નં. પ ના ફોર્મ માં સંપૂર્ણ વિગતો અને જરૂરી પુરાવાઓના બીડાણ સહિતની અરજી જનસુવિધા કેન્દ્રન પર એટીવીટી ઓપરેટરને સુપ્રત કરવાની રહેશે.
 • અરજી પત્રક નમુનો -૫ (પાંચ) ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો. 
 • વધુમાં રેશનકાર્ડ વિભાજનથી મેળવવા બાબતનો પરિપત્ર જોવા માટે અહીં ક્લીક કરો.

Table of ContentsLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *