ગેસ સબસીડી મળી રહી છે કે નહીં ? ચેક કરો | How to Check LPG Subsidy Account Number Online Step-by-Step

અમારા WhatsApp ગૃપપમાં જોડાઓ Join Now

સબ્સિડી મળી રહી છે કે નહીં? ઘરે બેઠા કરો ચેક

>> સૌથી પહેલા આપ mylpg.in વેબસાઈટ પર વિઝિટ કરવાની રહેશે.

>> હવે આપને Subsidy Status અને Proceed પર ક્લિક કરવાનું છે.

>> ત્યારબાદ આપને Subsidy Related (PAHAL)ના ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું છે. પછી આપને Subsidy Not Received પર ક્લિક કરવાનું છે.

>> આપનો રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર અને LPG ID નોંધાવાનો છે.

>> ત્યારબાદ તેને વેરિફાય કરો અને સબ્મિટ કરી દો.

>> ત્યારબાદ આપને તમામ જાણકારી સામે મળી જશે.

આ નંબર પર સંપર્ક કરી શકો છો

સબ્સિડી ન મળવાનું મોટું કારણ એલપીજી આઇડીનું એકાઉન્ટ નંબર સાથે જોડાણ ન હોવું હોઈ શકે છે. તેના માટે તમે પોતાના નજીકના ડિસ્ટ્રીબ્યૂટરનો સંપર્ક કરો અને પોતાની સમસ્યા તેને જણાવો. આ ઉપરાં ટોલ ફ્રી નંબર 18002333555 પર કોલ કરીને પણ તમે પોતાની ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.

How to Check LPG Subsidy

How to Check LPG Subsidy Account Number Online – Step By Step: Subsidised cooking gas (LPG) price was today raised by over Rs 7 per cylinder, in line with the government’s decision to hike prices every month so that all subsidises are eliminated by this fiscal-end.

A subsidised 14.2-kg LPG cylinder now costs Rs 487.18 in Delhi as against Rs 479.77 previously, according to Indian Oil Corporation, the nation’s largest fuel retailer. Oil Minister Dharmendra Pradhan had on July 31 told the Lok Sabha that the government had asked state. The quantum has now been doubled so as to bring down the subsidy to nil.

Related Posts  કોરોનાથી મૃત્યુ 50 હજારનું વળતર | Corona Died -Rs 50,000 Sahay

Check Bharat Gas Subsidy Status Online

 • If customers procure Bharat Gas, then in order to check their enrollment status, they will have to visit the official website of Bharat Gas.
 • They will then have to click on the tab titled ‘My LPG’
 • Then click on the ‘Check PAHAL status’ tab.
 • They will then have to provide details of their Aadhaar card number, 17 digit LPG ID and mobile number.
 • They can also choose another option in case they do not have an Aadhaar number wherein they will need to provide details regarding their state, district, distributor and consumer number.
 • Once they click the ‘proceed’ button, their status will be given.

Check HP Gas Subsidy Status Online

 • If customers procure HP Gas then in order to check their status, they will have to visit the official HP gas website.
 • They will then have to click on the link that says ‘Check PAHAL status’.
 • Customers can find out their status through two options.
 • In the first one, they will have to provide the name of the distributor, consumer number or Aadhaar number or their LPG ID and click proceed.
 • In the second option, they will to provide details regarding their state, district, distributor and consumer number and click proceed post which the status will be displayed.
Related Posts  ઇ-ચલણ - ચેક કરો અને પેમેન્ટ કરો | E-Challan Gujarat

Check Indane Gas Subsidy Status Online

 • For customers who purchase Indane gas, finding out their enrollment status is quite simple. They will have to visit the Indane website and click on the link that says ‘Check PAHAL status’.
 • Customers can find out their status through two options.
 • In the first one, they will have to provide the name of the distributor, LPG ID or Aadhaar number or their consumer number and click proceed.
 • In the second option, they will to provide details regarding their district, state, distributor and consumer number and click proceed post which the status will be displayed.

The DBTL/PAHAL subsidy has become one of the biggest in the world and provides a subsidy to millions of Indian citizens. The above methods can be used to check for the DBTL enrollment status online.

LPG Subsidy Helpline

At times, when you have any question or doubt about the LPG subsidy scheme, you can call up on the DBTL Helpline number I.e 18002333555 . A common call centre has been set up by the Ministry of Petroleum and Natural Gas. All the LPG customers of HP Gas, Indane and Bharat Gas can call up on this helpline number for resolving their queries.

Check LPG Subsidy Account Number Online: http://mylpg.in/

Related Posts  લેપટોપ સહાય યોજના 2022 | Laptop Sahay Yojana 2022

Every household is entitled to 12 cylinders of 14.2-kg each at subsidised rates in a year. Any requirement beyond that is to be purchased at market price. The price of non-subsidised LPG or market-priced cooking gas has also been hiked by Rs 73.5 to Rs 597.50 per bottle. Rates were at the last revision cut by Rs 40.

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *