જાતિનો દાખલો ઓનલાઇન | Caste Certificate Gujarat Online

જાતિનો દાખલો ઓનલાઇન | Caste Certificate Gujarat Online | ઓનલાઇન જાતિનો દાખલો મેળવો । Jati no dakhlo

ઘરે બેઠા જાતિનો દાખલો (Caste Certificate Gujarat) માટે ફોર્મ ભરો અને જાતિ પ્રમાણપત્ર ફોર્મ અને જાતિનો દાખલો મેળવવા પુરાવા/ડોક્યુમેન્ટ ની સમ્પુર્ન યાદી હવે તમારા મોબાઇલ ફોન પર ઓફિસે ધક્કા ખાવાની જરૂર નથી.

તમે બક્ષીપંચ પ્રમાણપત્ર (Jati no dakhlo) માટે જરૂરી Document શોધી રહ્યા છો? જાતિનો દાખલો બક્ષી પંચ દાખલો તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ પ્રમાણપત્રન ની જરૂર અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીને જરૂર પડે છે.

જાતિનો દાખલો (Caste Certificate Gujarat) ઘરે બેઠા માટે ફોર્મ ભરો અને જાતિ પ્રમાણપત્ર ફોર્મ અને જાતિનો દાખલો મેળવવા પુરાવા/ડોક્યુમેન્ટ ની સંપૂર્ણ  યાદી હવે તમારા મોબાઇલ ફોન પર ઓફિસે ધક્કા ખાવાની જરૂર નથી.

જાતિનો દાખલો | Caste Certificate Gujarat Online

Jati no dakhlo : આ દાખલો સરકાર ની વિવિધ યોજનાઓ નો લાભ લેવા સૌથી ઉપયોગી થતો હોય છે. જાતિ નો દાખલો સરકાર દ્વારા કેટેગરી પ્રમાણે આપવામાં આવે છે.ઘણી સરકારી યોજનાનો લાભ જાતિ નો દાખલો હોવો જરૂરી હોય છે તેથી આ દાખલો તમારી પાસે હોવો જરૂરી હોય છે. માટે આ દાખલો કઢાવવા માટે ની તમામ માહિતી તમને અહીંથી મળી રહશે એવી આશા રાખીયે છીએ.

Jati no dakhlo । જાતિનો દાખલો

વિગત જાતિ નો દાખલો
હેઠળગુજરાત રાજ્ય સરકાર
વિભાગનું નામસામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ
લેખનો પ્રકારસરકારી યોજના ના લેવા માટેનું સર્ટિફિકેટ
અરજીજાતિ નો દાખલો માટે ઓનલાઈન તેમજ ઓફલાઈન અરજી કરવાની રહેશે
સત્તાવાર વેબસાઈટClick Here

જાતિનો દાખલા માટે જરૂરી પુરાવા। Document required for Jati no dakhlo

જાતિનો દાખલા માટે રહેઠાણનો પુરાવો

• અરજદારનું રેશન કાડૅ
• અરજદારનું લાઇટ બીલ/વેરાબીલની ખરી નકલ.

જાતિનો દાખલા માટે ઓળખનો પુરાવો (કોઇપણ એક)

See also  ગુજરાત બોર્ડ ધોરણ 10 અને 12 ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ, ઘરે બેઠા ઓનલાઈન અરજી કરો

• અરજદારના આધાર કાર્ડ ની નકલ
• અરજદારના ચુંટણી ઓળખ કાર્ડ ની નકલ
• અરજદારના ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ ની નકલ

જાતિનો દાખલા માટે જાતિને લગતા પુરાવા

• અરજદારનું શાળા છોડ્યાનુ પ્રમાણપત્ર
• અરજદારના પિતા/કાકા/ફોઇ નું શાળા છોડયાનાં પ્રમાણપત્ર(ફરજીયાત) અને બક્ષીપંચના દાખલા ની ખરી નકલ(જો હોઈ તો)

જાતિનો દાખલા ની સેવા માટે જરૂરી પૂરાવા

• જ્ઞાતિ અંગેનું સોગંધનામું / એફિડેવિટ.
• મૂળ ગુજરાત રાજ્યના રહેવાસી ન હોય તેવા અરજદારે ગુજરાત રાજ્યમાં તા. 01/04/1978

પહેલાથી કાયમી વસવાટ ધરાવતા હોવાના દસ્તાવેજી પુરાવાઓ.

જાતિનો દાખલો મેળવવા ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી?

  • Step 1:- Online Apply માટે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ www.digitalgujarat.gov.in ની વેબસાઇટ તમારા Computer કે મોબાઇલ ફોનમાં Open કરો.
  • Step 2:- Menu પર ક્લિક કરો એટલે મેનુ બાર ખુલશે
  • Step 3:- તે મેનુબારમાં Services ક્લિક કરો
  • Step 4:- Services મેનુબારમાં Citizen Services ઓપ્શન પર Click કરો એટલે એક નવું પેજ ખુલશે
  • Step 5:- SEBC જાતિનો દાખલો માટે “SEBC Certificate (Socially & educationally Backward class certificate)” પર Click કરો.
  • Step 6:- નવું પેજ ઓપન થશે તેમાં નીચે “Apply Online” પર Click કરો.
  • Step 7:- Apply Online કર્યા બાદ Registered User ની Login સાઇડ ખુલસે.
  • Step 8:- જો તમારુ પહેલેથી ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર Registration કરેલુ હોઇ તો Login ID અને Password નાખી Login કરો.
  • Step 9:- જો તમે રજીસ્ટ્રેશન ના કર્યું હોય તો New Registration માટે “Click For New Registration(Citizen)” Apply Online કર્યા બાદ નવું પેજ ઓપન થશે તેમાં નીચે Box માંં ખરુ કરી આધાર નંંબર ભરો ત્યાર બાદ  “Continue To Service” પર Click કરો.

Note:- જાતિનો દાખલોન જાતિ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઇન ફોર્મ માટે 20 રૂપિયા ફી ભરવી પડે છે.

See also  મહિલા સ્વાવલંબન યોજના ફોર્મ, પાત્રતા, ડોક્યુમેન્ટ માહિતી | Mahila Swavalamban Yojana

ઓનલાઇન ફોર્મ માં જરૂરી વિગતો ભરીયા બાદ સબમિટ કરવુ. ફોર્મ પર “*” ચિહ્નિત થયેલ બધા ક્ષેત્રો ભરવા ફરજિયાત છે.

જાતિનો દાખલો મેળવવા માટે ઓફલાઈન અરજી કઈ રીતે કરવી?

• મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી/ જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ની કચેરી માંથી જાતિના દાખલાનું ફોર્મ મેળવી જરૂરી માહિતી ભરી, સબમિટ કરો.

ખાસનોંધ- ફોટો સાથે દાખલો આપવાનો હોઈ અરજદારે રૂબરૂ જવું.

Jati no dakhlo Application Form

  • ગુજરાત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા એપ્લીકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે આપેલા બટન પર ક્લિક કરો તમે જાતિ નો દાખલા નું એપ્લીકેશન ફોર્મ પીડીએફ ના સ્વરૂપ માં ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

જાતિ નો દાખલા નું ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો PDF File

Jati no dakhlo Helpline Number

ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ નો હેલ્પલાઇન નંબર જોઈતા હોય તો તમે નીચે આપેલા બટન પર ક્લિક કરશો

તમને Digital Gujarat (Help Desk) નો હેલ્પલાઇન નંબર મળી જશે.

હેલ્પલાઇન નંબર (HelpLine Number) : 18002335500

FAQ જાતિનો દાખલો ઓનલાઇન | Caste Certificate Gujarat Online

Q. જાતિ નો દાખલો એટલે શું?

Ans.જાતિ નો દાખલો સરકાર દ્વારા કેટેગરી પ્રમાણે આપવામાં આવે છે.ઘણી સરકારી યોજનાનો લાભ જાતિ નો દાખલો હોવો જરૂરી હોય છે

Q. જાતિ નો દાખલા ની સમય-મર્યાદા કેટલા વર્ષ ની હોય છે?

Ans. જાતિ નો દાખલા ની સમય-મર્યાદા લાઈફટાઈમ હોય છે.

Q. જાતિ નો દાખલો મેળવવા માટે સત્તાવાર વેબસાઈટ કઈ છે?

Ans. જાતિ નો દાખલો મેળવવા માટે www.digitalgujarat.gov.in સત્તાવાર વેબસાઈટ છે.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *