સમરસ હોસ્ટેલ એડમિશન ૨૦૨૨-૨૩ | Samras Hostel Admission 2022-23 @samras.gujarat.gov.in

અમારા WhatsApp ગૃપપમાં જોડાઓ Join Now

સમરસ હોસ્ટેલ એડમિશન

ગુજરાત રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ અને સારું શિક્ષણ મેળવે તે માટે ઘણી બધી સરકારી યોજનાઓ અમલમાં મુકેલી છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે યોજના સિવાય મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન જેવી શિષ્યવૃત્તિઓ પણ આપવામાં આવે છે. અંતરિયાળ વિસ્તારમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવુ હોય ત્યારે વતનથી બહારના શહેરમાં જવું પડે છે. જેને ધ્યાને રાખીને Government of Gujarat દ્વારા સરકારી હોસ્ટેલ સુવિધા ચાલુ કરવામાં આવેલ છે.

સમરસ છાત્રાલયનો હેતુ

ગુજરાતના દૂરના, અંતરિળાય અને જંગલીય વિસ્તારમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે વતનથી દૂર જવાનું થાય ત્યારે રહેવા અને જમવાની તફલીફ સર્જાય છે. આ ઉદ્દેશને ધ્યાને લઈને રાજ્યના અનુસુચિત  જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ અને આર્થિક રીતે પછાતવર્ગ(EBC) વિદ્યાર્થીઓને મફતમાં રહેવા અને જમવાની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવે છે.

સમરસ છાત્રાલય એડમિશન માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

સરકાર દ્વારા સમરસ હોસ્ટેલમાં રહેવા માટે નિશ્ચિત ધારા-ધોરણ નક્કી કરેલા છે. આ ઉપરાંત ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટ માંગવામાં આવે છે.

 • પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો
 • છેલ્લી પરીક્ષાની માર્કશીટની નકલ
 • L.C ની નકલ
 • જાતિના દાખલાની નકલ
 • આવકના દાખલાની નકલ
 • આધાર કાર્ડની નકલ
 • વિદ્યાર્થી અંધ અપંગ હોય તો તેનું પ્રમાણ પત્ર (સક્ષમ અધિકારીનું)
 • વિદ્યાર્થી અનાથ હોય તો તેનું પ્રમાણપત્ર (સક્ષમ અધિકારીનું)
 • જો વિદ્યાર્થી વિધવાનું સંતાન હોય તો તેના આધારો
 • એડમિશન મળી જાય ત્યારે આ અરજીની નકલ
 • ચારિત્ર સર્ટિફિકેટ
 • મેડિકલ ફિટનેસ પ્રમાણપત્ર
Related Posts  માનવ કલ્યાણ યોજના | Manav Kalyan Yojana @e-kutir.gujarat.gov.in

સમરસ છાત્રાલય એડમિશનમાં પ્રવેશના નિયમો

Gujarat Samaras Chhatralay Sociery, Government of Gujarat દ્વારા હોસ્ટેલમાં એડમિશન માટેની લાયકાત અને નિયમો નક્કી થયેલા છે. નીચે મુજબના નિયમોને ધ્યાનમાં રાખીને વિદ્યાર્થીઓને  સમરસ હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે.

 • ગુજરાત રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓને જ પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
 • સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરેલા સ્નાતક કક્ષાના અને અનુસ્નાતક કક્ષાના તમામ અભ્યાસક્રમ માટે વિદ્યાર્થીઓ/વિદ્યાર્થીનીઓ અરજી કરી શકશે.
 • સમરસ છાત્રાલયમાં મેરીટના ધોરણે પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
 • સમરસ છાત્રાલયમાં સ્નાતક/અનુસ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમમાં નવુ લેવા માટે વિદ્યાર્થીઓ/વિદ્યાર્થીનીઓએ 50% કે તેથી ગુણ મેળવેલ હોવા જોઈએ.
 • સમરસ છાત્રાલયોમાં લાભ મેળવવા માટે મહત્ત્મ વયમર્યાદા 25 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે.
 • 25 વર્ષ બાદ નવા કે જૂના કોઈપણ છાત્રો પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહિં.
 • છાત્રાલય જે સ્થળે આવેલ હોય તે શહેરના સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓ online arji કરી શકશે નહિ.
 • જેઓ સ્લમ, કાચા મકાન,ઝુંપડપટ્ટી, તંબુ વસાહત, ગંદા વિસ્તારમાં રહેતા હોય તો તેવા સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ માટે અરજી કરી શકશે.
 • સમરસ છાત્રાલયમાં નવા વિદ્યાર્થીઓને સ્નાતક કક્ષાના તમામ અભ્યાસક્રમના તમામ ગ્રુપમાં કોઈપણ સેમેસ્ટરમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ધોરણ-12 માં મેળવેલ ટકાવારીના આધારે પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
 • ડિપ્લોમા બાદ ડિગ્રી કોર્ષમાં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓએ યુનિવર્સિટીમાં જે ટકાવારીના આધારે પ્રવેશ મેળવેલ હોય તે જ ટકાવારીના આધારે સમરસ હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. (ટકાવારી કુલ ગુણમાંથી મેળવેલ ગુણ ઉપરથી ગણવાની રહેશે.)
 • Master Degree ના અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવનાર છાત્રોને તેમના સ્નાતક અભ્યાસક્રમની ટકાવારીના આધારે યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ મેળવેલ હોય તે ટકાવારીના આધારે મેરીટ પ્રમાણે એડમિશન આપવામાં આવશે.
 • ડિપ્લોમા બાદ ડિગ્રી અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓએ યુનિવર્સિટીમાં જે ટકાવારીના આધારે પ્રવેશ મેળવેલ હોય તેના આધારે સમરસ હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
 • સમરસ છાત્રાલયમા એડમિશન લેતી વખતે વિદ્યાર્થીઓએ નિયત નમૂનામાં વ્યકિતગત રીતે બાંહેધરી પત્રક આપવાનું રહેશે. અને તે બાંહેધરીનું ચુસ્ત પાલન કરવાનું રહેશે તથા વાલીએ પણ નિયત નમૂનામાં બાંહેધરી પત્રક આપવાનું રહેશે.
Samras Hostel Admission 2022-23 @samras.gujarat.gov.in

Important Link

Related Posts  ધોરણ ૧૦ પછી શું? After Std-10 Detail in PDF
AdvertisementNotification
Online ApplyClick Hare
Registration GuidelineView Here

 Samras Hostel Admission 2022-23  @samras.gujarat.gov.in

Samras Hostel Admission 2022-23 : The Government of Gujarat has released the notification on / for Online Samras Hostel Admission 2022-23 Candidates who are interested and eligible can apply before the last date. The authority will set the registration process through the online medium. The Start Date of Apply For Hostel will be 10th june 2022 and the final date of application will be 30th june 2022 so candidates are requested to apply before the last date. For More Detail Read GujaratAsmita Article Or Official Advertisement.

OrganizationGujarat Samras Chhatralay Society
EstablishedSeptember 2016
Hostel NameSamaras Hostel
Total Hostel20 hostels
DistrictAhmedabad, Anand, Bhavnagar, Bhuj, Himmatnagar, Jamnagar, Patan, Rajkot, Surat, Vadodara
Last Date 30/06/2022
ApplicationOnline
Websitesamras.gujarat.gov.in

Document:

 • Character Certificate
 • Cast Certificate
 • Income Certificate
 • Student Mark sheet
 • Passport Size Photo
 • Leaving Certificate
 • Adharcard Copy
 • Disability Certification (If the Student is Disabled)
 • Certificate if the Child is an Orphan

Important Date

Online Application Last Date :10-03-2022

Eligibility Criteria for this scheme

First, the applicants save 50% marks or more in standard 12th for undergraduate courses.

and 50% marks or more in undergraduate courses for postgraduate courses.

Related Posts  Khel Mahakumbh 2022 Gujarat Online Registration @khelmahakumbh.org

That means students are selected on the basis of merit. and the merit list for admission will be published online.

All the candidates will be informed about this by SMS and e-mail.

Samras Government Hostels Admission 2022-23 Gujarat List

 • Ahmedabad Samaras Hostel Admission 2022
 • Rajkot Samaras Hostel Admission 2022
 • Surat Samaras Hostel Admission 2022
 • Vadodara Samaras Hostel Admission 2022
 • Patan Samaras Hostel Admission 2022
 • Anand Samaras Hostel Admission 2022
 • Bhavnagar Samaras Hostel Admission 2022
 • Jamnagar Samaras Hostel Admission 2022
 • Bhuj Samaras Hostel Admission 2022
 • Himmatnagar Samaras Hostel Admission 2022

SEATS AVAILABLE IN SAMRAS HOSTEL 2022-23

Total SeatsSC  Category (15%)ST Category (30%)SEBC Category (45%)EBC Category (10%)
1000 Seats 150 Seats 300 Seats 450 Seats 100 Seats 

Samaras Hostel Address

ગુજરાત સમરસ છાત્રાલય સોસાયટી દ્વારા રાજ્યમાં 10 જિલ્લાઓના શહેરોમાં Samaras Hostel ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં કુમાર અને કન્યાઓ માટે અલગ અલગ રહેવા અને જમવાની સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે. સમરસ છાત્રાલયોના નામ અને સરનામા નીચે મુજબ આપેલા છે. જેની માહિતી જે Samaras hostel Contact us માંથી લેવામાં આવેલ છે.

ક્રમહોસ્ટેલનું નામસરનામુંસંપર્ક નંબર
1Samras Hostel Ahmedabad
(Boys)
ગુજરાત યુનિવર્સીટી કેમ્પસ,
GMDC ગ્રાઉન્‍ડ સામે, અમદાવાદ 
7926309100
2Samras Hostel Ahmedabad
(Girls)
ગુજરાત યુનિવર્સીટી કેમ્પસ,
GMDC ગ્રાઉન્‍ડ સામે, અમદાવાદ 
7926300265
3Samras Hostel Anand 
(Boys)
સરદાર પટેલ યુનિવર્સીટી કેમ્પસ, આણંદ7567194887
4Samras Hostel,Anand
(Girls)
સરદાર પટેલ યુનિવર્સીટી કેમ્પસ, આણંદ9574519897
5Samras Hostel Bhavnagar
(Boys)
મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી,
ભાવનગર યુનિવર્સિટી કેમ્પસ, ભાવનગર
2782960076
6Samras Hostel Bhavnagar
(Girls)
મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી,
ભાવનગર યુનિવર્સિટી કેમ્પસ, ભાવનગર
2782960075
7Samras Hostel Jamnagar
(Boys)
મહાનગરપાલિકા ફિલ્ટર પ્લાન્ટની બાજુમાં,
મુરલીધર હોટલની સામે, જામનગર
7574877651
8Samras Hostel Jamnagar
(Girls)
મહાનગરપાલિકા ફિલ્ટર પ્લાન્ટની બાજુમાં,
મુરલીધર હોટલની સામે, જામનગર
8155818287
9Samras Hostel Kutch
(Boys)
કે.એસ.કે.વી કચ્છ યુનિવર્સિટી કેમ્પસ,
મુન્દ્રા રોડ, ભૂજ(કચ્છ)
9913642357
10Samras Hostel Kutch
(Girls)
કે.એસ.કે.વી કચ્છ યુનિવર્સિટી કેમ્પસ,
મુન્દ્રા રોડ, ભૂજ(કચ્છ)
9428800778
11Samras Hostel Patan
(Boys)
ચોરમારપુરા તાલુકા સેવાસદનની સામે, 
શિહોરી હાઈવે, પાટણ
2766226782
12Samras Hostel Patan
(Girls)
ચોરમારપુરા તાલુકા સેવાસદનની સામે, 
શિહોરી હાઈવે, પાટણ
2766226782
13Samras Hostel Rajkot
(Boys)
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી કેમ્પસ,
કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ
6359124541
14Samras Hostel Rajkot
(Boys)
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી કેમ્પસ,
કાલાવાડ રોડ,રાજકોટ
6356066706
15Samras Hostel Sabarkantha
(Boys)
સરકારી આયુર્વેદિક દવાખાનાની સામે,
પાણપુર પાટીયા,હિંમતનગર(S.K)
9428556249
16Samras Hostel Sabarkantha
(Girls)
સરકારી આયુર્વેદિક દવાખાનાની સામે,
પાણપુર પાટીયા,હિંમતનગર(S.K)
9727955843
17Samras Hostel Surat
(Boys)
વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત
યુનિવર્સિટી કેમ્પસ,સુરત
7990735904
18Samras Hostel Surat
(Girls)
વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત
યુનિવર્સિટી કેમ્પસ,સુરત
9106844026
19Samras Hostel Vadodara
(Boys)
સમરસ કુમાર છાત્રાલય,
સમા રોડ, વડોદરા
2652714346
20Samras Hostel Vadodara
(Girls)
સમરસ કન્યા છાત્રાલય
એમ.એસ.યુનિવર્સિટી કેમ્પસ વડોદરા
2652782210

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *