વિક્રમ સારાભાઈ પ્રોત્સાહન યોજના “વિકાસ” શિષ્યવૃત્તિ Vikram Sarabhai Scholarship Scheme | Vikas Shishyvruti Yojna 2023 :Click Here

સક્ષમ શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2023 Saksham Scholarship Yojana :Click Here

વ્હાલી દિકરી યોજના ફોર્મ, માહિતી, ડોક્યુમેન્ટ | Vhali Dikri Yojana Application Form :Click Here

ઓનલાઈન લાઈટબીલ | Online Bill Check PGVCL UGVCL DGVCL MGVCL :Click Here

ધોરણ-10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાનું ટાઇમ ટેબલ જાહેર | GSEB Std 10-12 Exam Time Table 2023 :Click Here

કોચિંગ સહાય યોજના, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે મળશે ₹20,000 સહાય | Coaching assistance scheme 2023 :Click Here

જવાહર નવોદય વિદ્યાલય ધોરણ 6 પ્રવેશ 2023-24 છેલ્લી તારીખ લંબાવાઈ :Click Here

CBSE ધોરણ 10 અને 12 ની પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ જાહેર :Click Here

mParivahan App કોઈપણ વાહનના નંબર પરથી જાણો માલિકનું નામ Parivahan Sewa portal :Click Here

IPL 2023: આ ખેલાડીઓ સૌથી મોંઘા વેચાયા :Click Here